Dla osób niepełnosprawnych 

Dla kogo jest dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?są organizowane turnusy rehabilitacyjne w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Grupy od 20 osób o podobnych dysfunkcjach ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Turnusy najkrótsze są 14 dniowe, ale i są trwające dłużej. Każda grupa ma opracowany specjalny harmonogram zajęć nadzorowany przez wysokiej klasy specjalistów od rehabilitacji, psychologii i terapeutów zajęciowych.

Z jakich zabiegów możesz skorzystać?

Warunkiem przepisania zabiegów jest przedłożenie na miejscu aktualnej informacji o stanie zdrowia pod rygorem nieudzielenia zabiegów.

Informacja o stanie zdrowia jest ważna 3 miesiące od daty jej wystawienia.

Gdy spełnisz powyższy warunek możesz wybrać odpowiednie dla siebie zabiegi takie jak poniżej i wiele innych, gdzie ośrodki przygotowują jak największy wachlarz takich zabiegów.

Masz możliwość korzystania z takich zabiegów jak:

 • hydromasaż
 • kąpiel perełkowa
 • aquavibron
 • kąpiel wirowa kończyn górnych
 • kąpiel wirowa kończyn dolnych
 • okłady borowinowe
 • magnetoterapia
 • inhalacje
 • prądy interferencyjne
 • prądy diadynamiczne
 • ultradźwięki
 • lampa sollux
 • lampa do koloroterapii
 • gimnastyka grupowa
 • gimnastyka w basenie
 • laseroterapia
 • okłady fango-parafina
 • Basen
 • Sauna
 • jacuzzi

I wiele innych odpowiednich do stanu zdrowia i niepełnosprawności.

Wypoczynek nad morzem czy w górach połączony z zajęciami pod okiem specjalistów od rehabilitacji daje bardzo dobre efekty terapeutyczne.

Poza tym turnus taki rehabilitacyjny nie jest dużym wydatkiem z racji dopłaty przez PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). 

W przypadku dofinansowania przez PFRON miejsce i profil leczenia muszą być zgodne z zaleceniem lekarskim.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego? 

Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się Osoby niepełnosprawne:

1.Z ważnym orzeczeniem ( jedno z trzech stopni niepełnosprawności),

2.O całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy(odrębne przepisy),

3.O niepełnosprawności wydane przed ukończony 16 rokiem życia.

Jakie dokumenty trzeba złożyć do PFRON, aby uzyskać dofinansowanie do turnusu?

Musisz złożyć poniższe dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie z PFRON, 

2.Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (wziąć ze sobą oryginał do wglądu),

3.Wniosek wystawiony i podpisany przez lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, 

4.Oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie (osoby zameldowanie pod wspólnym adresem),

5.Liczba osób (zameldowanych)we wspólnym gospodarstwie domowym, 

Gdzie musisz złożyć wniosek? 

Wniosek o przyznanie dofinansowania składać powinieneś tam, gdzie mieszkasz (jesteś zameldowany)do najbliższego PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). 

Kiedy dowiesz się o decyzji przyznania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego? 

Wniosek będzie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty złożenia (prawidłowo wypełniony i z wymaganymi dokumentami).

PCPR powiadomi Cię pisemnie do 7 dni o rozpatrzeniu wniosku.

Dowiesz się także jakie środki finansowe zostały Ci przyznane. 

Musisz się także liczyć się z odmową jeśli nie spełniasz warunków (PFRON )przyznania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego. Decyzja o odmowie będzie wtedy uzasadniona na piśmie.

Jakie osoby mają pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego?

Pierwszeństwo w dofinansowaniu mają osoby :

1.Niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu   niepełnosprawności,

2.Niepełnosprawne w wieku do 16 lat,

3.Niepełnosprawne do 24 lat, które się uczą, 

4.Niepełnosprawne do 24 lat nie pracujące.

Ile razy w roku możesz wyjechać na turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem,  z PFRON?

Na taki turnus z dofinansowaniem, z PFRON możesz wyjechać tylko raz w roku kalendarzowym.

Możesz jednak wyjechać prywatnie na taki turnus wybierając sobie dowolne miejsce i termin.

Wtedy nie musisz przedstawiać dokumentów o dochodzie i innych .Jednak każdy ośrodek ma swoje kryteria przyjmowania  kuracjuszy. W tym celu musisz odwiedzić stronę internetową danego ośrodka i zapoznać się z ofertą. Aby uzyskać szczegółowe informacje powinieneś zapytać mailowo lub telefonicznie o warunki wykupu turnusu rehabilitacyjnego. Więcej w innym artykule.

Na jaką wysokość dofinansowania możesz liczyć z PFRON?

1.PFRON może Ci przyznać od 20% do 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (drugim kwartale w 2021 r. wyniosło 5775,25 na miesiąc) w poprzednim kwartale w stosunku do tego kiedy składasz dokumenty.

 • 30% przeciętnegomiesięcznego wynagrodzenia dostaną osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Osoby niepełnosprawne do 16 roku życia,
 • Osoby niepełnosprawne w wieku od 16 do 24 lata uczące się i nie pracujące bez względu na stopień niepełnosprawności
 • 27% przeciętnegomiesięcznego wynagrodzenia dla osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnegomiesięcznego wynagrodzenia dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnegomiesięcznego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20%przeciętnegomiesięcznego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie jaki posiada stopień niepełnosprawności.

2.W szczególnie trudnych sytuacjach życiowych, a uzasadnionych, dofinansowanie  dla zainteresowanej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie może być podwyższone do 40% przeciętnego wynagrodzenia. 

Kiedy może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym?

 • Osobie niepełnosprawnej w trudnej sytuacjiżyciowej lub materialnej może zostać przyznane dofinansowanie lub dofinansowanie opiekuna bez pomniejszenia dofinansowania mimo przekroczenia kwot dochodu opisanych powyżej.
 • Osobie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo posiadającej orzeczenie równoważne,
 • Osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat, która wymaga pomocy w codziennym życiu.

Może być przyznane dofinansowanie do pobytu opiekuna na turnusie.

Lekarz musi we wniosku wyraźnie uzasadnić konieczność pomocy opiekuna.

Jakie warunki musi spełnić opiekun?

 • Nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki,
 • Nie może być członkiem kadry na turnusie,
 • Opiekun musi mieć ukończone 18 lat lub 16 lat i wspólnie mieszkać z niepełnosprawnym będąc członkiem jego rodziny.

Urlop na turnus dla Kogo?

Osoba ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może skorzystać z dodatkowego urlou na turnus rehabilitacyjny do 21 dni ,który należy się zgodnie z ustawą.

Uwaga!

Jeśli zostało przyznane Ci dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego to musisz:

1.W terminie do 30 dni, ale nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego musisz poinformować PCPR(najlepiej na piśmie lub telefonicznie), że będziesz uczestniczyć w danym turnusie rehabilitacyjnym.

Musisz pamiętać, aby dostać dofinansowanie to do końca musisz wywiązać się z wszystkich warunków jakie wymaga PFRON.

W przeciwnym wypadku nie dostaniesz dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego. 

Ze środków PFRON nie można finansować turnusu rehabilitacyjnego organizowanego przez ZUS, KRUS, NFZ

Wyszukiwarka turnusów rehabilitacyjnych:

empatia.mpips.gov.pl na Portalu Informacyjno-Usługowym EMPATIA

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1937).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ze zm.).