bariery architektoniczne

Masz przyznany stopień niepełności?

Jeśli masz to ten program jest dla Ciebie

Masz problem  z wejściem do domu po schodach?

Jeśli masz problem ze względu na niepełnosprawność swoją to ten program też jest dla Ciebie

Masz nieodpowiednio  przystosowane mieszkanie do wózka inwalidzkiego?

Jeśli tak ,to ten program jest dla Ciebie

Masz inne utrudnienia w poruszaniu się w obrębie domu, mieszkania?

To  wszystko jest dla Ciebie, a więc czytaj dalej

 

Na jaką pomoc możesz liczyć?

Pomoc polega na tym, że Twoje bariery budowlane mogą zostać zlikwidowane, a Twoje problemy z wyjściem do sklepu, do lekarza czy gdzie chcesz skończą się.

Przykładowe pracę, na które możesz uzyskać dofinansowanie od PFRON na, gdy potrzebujesz:

1. Wybudować podjazd ponieważ masz schody, na które wózkiem inwalidzkim nie wjedziesz,

2. Poszerzyć wejście w drzwiach np. łazienki, kuchni tak, aby wózek inwalidzki wjechał,

3. Podłogi masz śliskie i musisz je wymienić na antypoślizgowe,

4. Przerobić wannę na prysznic, 

5. Zamontować uchwyty wspomagające przesadzanie się z wózka na ubikację itp,

6. Przebudować łazienkę ponieważ nie jest mała i nie możesz dojechać do umywalki, wanny,

7. Przebudować WC ponieważ jest zbyt ciasne dla osoby z Twoją niepełnosprawnością,

8. Wiele innych, które mają ułatwić Ci życie bez barier

 

Kto może ubiegać się o pieniądze na zmiany architektoniczne w domostwie, aby łatwiej żyć?

Każda osoba, która wcześniej uzyskała stopień niepełnosprawności:

1. Lekki,

2. Umiarkowany

3. Znaczny.

4. Orzeczenie o niepełnosprawności ( dotyczy osób do 16 roku życia), 

5. Ma trudności w poruszaniu się, 

6. Posiada nieruchomość lub użytkuje wieczyście (jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem to musi uzyskać pozwolenie od właściciela nieruchomości),aby dokonać zmian remontowo budowlanych w tym lokalu.

 

Kiedy można wystąpić o pieniądze na zmiany w budownictwie lub remonty?

O pieniądze na ten cel możesz starać się cały rok, ale kto pierwszy ten lepszy ponieważ dopóki są środki w jednostce PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

 

Jak często możesz otrzymać dofinansowanie na powyższy cel?

Takie środki pieniężne udzielane są raz na rok.

 

Jakie dofinansowanie możesz dostać?

Maksymalna kwota pieniędzy na likwidację barier architektonicznych wynosi 95% kosztów jakie poniesiesz,  ale maksymalnie do wysokości 15 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.

Przeciętne wynagrodzenie w 2021 roku wynosi 5637,34 zł brutto

Jednak potrzebny jest udział(własny) finansowy osoby zainteresowanej w tym,  minimum 5% wszystkich kosztów remontów. 

 

Kto nie dostanie dodatkowych pieniędzy na powyższe remonty?

1. Jeśli osoba ubiegająca się o takie środki finansowe ma zaległości wobec PFRON,

2. W ostatnich 3 latach przed tym wnioskiem była stroną umowy o dopłatę z PFRON i taka umowa została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy (np.:brak dokumentów),

3. Wnioski niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania informacji z PFRON

 

Gdzie więcej informacji uzyskasz? 

W PFRON (szukaj numeru telefonu, e-mail w Internecie  wg

miejsca zamieszkania, pytaj w urzędzie miasta lub gminy o adres.

 

Jakie dokumenty musisz przedstawić, aby starać się o dopłatę?

1. Wniosek, który musisz (pobrać ze strony lub z biura PFRON) wypełnić, podpisać i dołączyć do dokumentów,

2. Dokument o sprawowaniu opieki prawnej nad podopiecznym ( jeśli taki posiadasz),

3. Dokumenty potwierdzające dochód:  wszystkie jakie posiadasz i masz dochód w danym roku np.: decyzję o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego, a także pomocy społecznej,

4. Jeśli jesteś bezrobotny to zaświadczenie kierownika z urzędu pracy o statusie zawodowym,

5. Zaświadczenie o wysokości dochodów osoby niepełnosprawnej ( jeśli takie masz) lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach  ( zaznaczyć że na potrzeby dopłat z PFRON, gdy będziesz prosić o dokument),

6. Zaświadczenie o wysokości dochodów  pomniejszonych o kwotę alimentów (jeśli Cię dotyczy i zaznaczyć, że dotyczy dopłat z PFRON, gdy będziesz prosić o dokument) świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób), obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc składania wniosku,

7. Orzeczenia (aktualne) o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku dzieci do lat 16,

8. Orzeczenie ( aktualne) o niepełnosprawności osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,

9. Zaświadczenie lekarskie (aktualne) o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,

10. Akt własności do lokalu/umowa najmu lub inny jeśli taki posiadasz w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

 

Uwaga!

  1. Nie zaczynaj prac przed zawarciem umowyz jednostką PFRON,  która dofinansuje Ci takie prace.
  2. Dodatkowo możesz ubiegać się z innychform pomocy finansowej jeśli spełniasz wszystkie warunki. 

Strona:

www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-zakupu

Tu możesz pobrać wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Instytucja odpowiedzialna za usługę:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- kontakt: +48 800 889 777,
- napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

docxWniosek o udzielenie dofinansowania na likwidacje barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

pdfWniosek o udzielenie dofinansowania na likwidacje barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

docxZałącznik nr1 do formularza wniosku - Oświadczenie o dochodach wnioskodawcy oraz osób we wspólnym gospodarstwie

docxZałącznik nr2 do formularza wniosku - Kosztorys ofertowy dotyczący likwidacji barier architektonicznych

docxZałącznik nr3 do formularza wniosku - Zaświadczenie o stanie zdrowia