dofinansowaniePacjenci, którzy są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą skorzystać z refundacji sprzętu rehabilitacyjnego. Natomiast osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie na urządzenia niezbędne do rehabilitacji, które zostały zalecone przez lekarza. Takie produkty nie muszą być objęte finansowaniem z funduszy NFZ.

W jaki sposób skorzystać z dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny?

Na uzyskanie środków finansowych niezbędnych do codziennego funkcjonowania mogą liczyć osoby mające dokument potwierdzający niepełnosprawność. Dodatkowe kryteria dotyczą dochodów. Pieniądze można uzyskać w sytuacji, gdy dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W celu uzyskania świadczeń niezbędne jest złożenie w MOPS/PCPR lub poprzez portal SOW:

 • wniosku ze wskazaniem sprzętu do rehabilitacji, środków ortopedycznych lub pomocniczych,
 • zaświadczeń o dochodach,
 • informacji o stopniu niepełnosprawność
 • potwierdzenia zlecenia lekarskiego
 • specyfikacji cenowej sprzętu do zakupu

Infolinia - 800 889 777 (połączenie bezpłatne) 

Zapraszamy do korzystania w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

www.portal-sow.pfron.org.pl

Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny?

Wydatki na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych mogą być bardzo wysokie. Konieczność korzystania ze środków pomocniczych wymaga regularnego wydawania sporych pieniędzy. Natomiast sprzęt ortopedyczny bywa kosztowny. Uzyskanie dodatkowych pieniędzy pozwala ograniczyć wydatki, które musi ponieść osoba z niepełnosprawnością, czy jej rodzina.

Finansować można szeroki zakres wyrobów medycznych, co obejmuje między innymi:

 • wózki inwalidzkie różnego typu,
 • ortezy,
 • obuwie ortopedyczne,
 • pionizatory,
 • poduszki, materace przeciwodleżynowe,
 • i wiele innych.

Środki pozyskane z PFRON mogą być uzupełnieniem dofinansowania do potrzebnego sprzętu. W ten sposób można ograniczyć wydatki na takie wyroby, które nie są finansowane z funduszy NFZ. Pozwala to ograniczyć konieczność opłacenia całej kwoty za wyroby rehabilitacyjne z własnej kieszeni. Sfinansować można do 80% kosztu pozyskania niezbędnych środków do rehabilitacji, których wartość nie przekracza wysokości pięciokrotności wynagrodzenia przeciętnego.

www.gov.pl