Koleżeństwo i zajęcia, które aktywizują Seniora

Domy opieki - aktywacja SenioraCo dają wspólne wycieczki?

Wspólne wycieczki w plener lub do miejsc kultury jak teatry, kina czy muzea pomagają w poprawie kondycji psychicznej i fizycznej Seniora. Osoba taka zostaje aktywnie włączona w życie towarzyskie. Wymiana poglądów oraz wrażeń podczas wspólnych wyjazdów integruje Podopiecznych, powodując, że Ich życie znowu nabiera intensywniejszych barw.

Czy dobry wygląd jest potrzebny?

To, jak wyglądamy jest niezmiernie ważne dla utrzymania dobrego samopoczucia każdego człowieka. Nasi opiekunowie dbają także o prezencję Podopiecznych niezależnie od płci i wieku. Poprzez proste zabiegi pielęgnacyjne dodają Seniorowi pewności siebie oraz poczucia piękna. Pomagają w uczesaniu nowej fryzury, nałożeniu koloru zakrywającego siwiznę, manicure czy makijażu. Także odpowiednio dobrana garderoba poprawi nastrój Podopiecznemu w utrzymaniu dobrego nastroju.

Czy aktywność fizyczna ma znaczenie?

Nasi opiekunowie dbają również o zapewnienie swoim Podopiecznym aktywności ruchowej stosownie do indywidualnych możliwości. Aktyność fizyczna ma istotne znaczenie nie tylko dla dobrego samopoczucia. Przede wszystkim wpływa na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu, poprawiając np. krążenie, koncentrację czy łagodząc depresję.

Jak wypełnić czas w długie zimowe wieczory?

Także w jesienno-zimowe wieczory Podopieczni mogą liczyć na kreatywnie zorganizowany czas przez swoich opiekunów. Jedną z form spędzenia tego czasu może być wspólne gotowanie czy pieczenie. Zaangażowanie Seniora w przygotowywanie ciekawych potraw i wypieków stanowi nie tylko dobrą zabawę, ale sprawia, że Podopieczny z pewnością będzie czuł się potrzebny. Innym sposobem spędzenia czasu mogą być zajęcia manualne czy gry planszowe. Takie wydarzenia towarzyskie są ponadto świetną okazją do wspólnych spotkań z przyjaciółmi i rodziną.

Jak ożywić wspomnienia?

Kolejną propozycją spędzenia czasu dla naszych Podopiecznych, ale co ważniejsze formą integracji międzypokoleniowej jest wspólne tworzenie rodzinnych albumów. Będzie to nie tylko ćwiczenie umysłowe dla Podopiecznych, ale przede wszystkim wspaniała okazja do odtworzenia pięknych, a często już zapomnianych, wspomnień. Za sprawą życiowego bagażu doświadczeń nasze kochane Babcie i kochani Dziadkowie są żywymi księgami, nie tylko jako świadkowie historii, ale i ukochani nauczyciele i wykładowcy najcienniejszych prawd życiowych. Może to być również jedyna okazja do spisania historii Ich życia, jakże cennych doświadczeń dla następnych pokoleń. W ten sposób pozostaną Oni już na zawsze z nami. Opiekunowie z wielką radością pomogą uporządkować w sposób chronologiczny oraz opisać rodzinne zdjęcia.


Przygotowanie posiłków

Przygotowanie posiłków - prawidłowe odżywianiePrawidłowe odżywianie

Jest podstawową kwestią utrzymania osób starszych w odpowiedniej kondycji fizycznej i psychicznej. Wiąże się z tym nierozerwalnie aspekt społeczny zwłaszcza, gdy jeden z małżonków odchodzi. Wówczas osoba pozostająca w samotności po stracie ukochanej osoby wpada w apatię, a co za tym idzie często przestaje przywiązywać wagę do prawidłowego żywienia. Zaczyna to narastać i w efekcie prowadzi do niedożywienia, utraty wagi, sił, a w konsekwencji problemów zdrowotnych. Nasi opiekunowie zadbają o wsparcie psychiczne Podopiecznych, jak i zapewnienie regularnych i pełnowartościowych posiłków. Przygotowując całodobowe menu, uwzględniają indywidualne potrzeby Podopiecznych, w tym zalecenia lekarskie.

Dietetycy czuwają nad prawidłowością przygotowywanych posiłków. Dbają także o uwzględnienie odpowiednich walorów smakowych, estetycznych i ilościowych. Wszystkie posiłki przygotowywane są z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.

 

 


Seniorzy w statystykach

Z roku na rok rosnie liczba seniorów w naszym społeczeństwie.Od 2006 roku zauważlny jest stały wzrost udziału seniorów w populacji Polski.

W 2005 roku udział seniorów ogólnie w liczbie mieszkańców Polski wynosił 17,2%;

W 2015 roku wzrósł do poziomu 22,9%;

W końcu 2019 roku wynosił już 25,3% ogółu ludnosci Polski.

W Polsce na koniec 2019 roku było ponad 9,7 mln 60-latków co dało wzrost o 2,1% w strosunku do roku 2018.

W skali całej liczby mieszkańców Polski odsetek osób starszych osiągnął poziom 25,35 %.

Według GUS, liczba ludności w wieku powyżej 60 lat wzrośnie do 2030 roku do poziomu 10,8 mln,a w roku 2050 wyniesie już 13,7 mln co będzie stanowiło około 40% ludności w Polsce.

Największy odsetek seniorów zanotowano w województwie łódzkim(27,8%), a najniższy w małopolskim (23,5%).

DOLNOSLĄSKIE
26.7%
KUJAWSKOPOMORSKIE
25.1%
LUBELSKIE
25.7%
LUBUSKIE
25.2%
ŁÓDZKIE
27.8%
MAŁOPOLSKIE
23.5%
MAZOWIECKIE
25.0%
OPOLSKIE
26.3%
PODKARPACKIE
23.6%
PODLASKIE
24.9%
POMORSKIE
23.7%
ŚLASKIE
26.8%
ŚWIETOKRZYSKIE
27.3%
WARMIŃSKOMAZURSKIE
24.1%
WIELKOPOLSKIE
23.7%
ZACHODNIOPOMORSKIE
26.4%

Osoby w wieku 60 lat i więcej według województw w 2019 r.

Stan w dniu 31 grudnia

WOJEWÓDZTWO - procent ogółem do ludności w danym woj.

DOLNOSLĄSKIE 26,7%

KUJAWSKO-POMORSKIE 25,1%

LUBELSKIE 25,7%

LUBUSKIE 25,2%

ŁÓDZKIE 27,8%

MAŁOPOLSKIE 23,5%

MAZOWIECKIE 25,0%

OPOLSKIE 26,3%

PODKARPACKIE 23,6%

PODLASKIE 24,9%

POMORSKIE 23,7%

ŚLASKIE 26,8%

ŚWIETOKRZYSKIE 27,3%

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 24,1%

WIELKOPOLSKIE 23,7%

ZACHODNIOPOMORSKIE 26,4%

Większość osób w starszym wieku ( 60 +) mieszka w miastach co daje 27,4%

Na wsi odsetek seniorów wynosi około 22,0%

W ogólnej grupie kobiet zamieszkujacych w naszym kraju jest 28,5% kobiet w wieku 60+

Udział seniorów w ogólnej liczbie mężczyzn stanowi 21,9% .

Średnia długość życia kobiet wynosi 81,8 roku ,a mężczyzn 74,1 roku.

W 2019 roku wśród 100 seniorów, aż 87,9% korzystało z różnych form leczenia.

W 2019 roku działało 156 poradni geriatrycznych w kraju, które to udzieliły ok.77,0 tys.porad lekarskich seniorom.W zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach oraz oddziałach paliatywnych leczyło się w tym samym roku 80,0 tys.osób w wieku 65+

Na początku 2020 roku działało 1837 stacjonarnych zakładów pomocy społecznej tj.wzrost o 6 nowych placówek w stosunku do roku 2018,a przebywało w nich 112,5 tys.mieszkańców.

W tym było:

875 DPS - domów pomocy społecznej;

385 placowek prywatnych z całodobową opieką nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i osobami starszymi tzw. prywatne domy opieki.

Wśród pensjonajuszy zakładów stacjonarnych udział osób starszych w tych zakladach zwiększył się o 1,6% w stosunku do poprzedniego roku.

Spędzanie wolnego czasu

TV - Najchętniej seniorzy (60+) deklarowali chęć oglądania telewizji co dało wynik, aż 92,2%;

Radio - słucha go chętnie, aż 62,95% osób w wieku senioralnym;

Prasę - czyta raz w tygodniu 68,1% seniorów;

Książki - czytała także raz w tygodniu 27,7% osób w starszym wieku;

Seniorzy także chętnie wybierają spacery oraz aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu jak prace w ogrodzie;

Sport rekreacyjnie uprawia ok. 12,25% osób powyżej 60 roku życia;

Inne zajecia w ramach aktywności kulturalnej organizowane przez domy,ośrodki,centra kultury,kluby,świetlice co stanowi 54,7 tys.aktywnie działających seniorów;

Z internetu regularnie korzysta 33,3% w grupie seniorów od 65-74 lat.