Opieka osobista, pielęgniarska, lekarska, rehabilitacyjnaJaką funkcje spełniają domy opieki nad osobami starszymi

Jeśli nie jesteś w stanie mieszkać samodzielnie we własnym domu, nie masz blisko rodziny, która może Ci pomóc, możesz przenieść się do domu opieki, który zapewni Ci wysokiej klasy opiekę.

 

Gwarantuje on szerokie wsparcie na takich poziomach opieki jak:

 • opieka osobista,
 • pielęgniarska,
 • lekarska,
 • rehabilitacyjna,
 • kulturalna jak i rekreacyjno-rozrywkowa.

 

Jaki okres opieki zapewni Ci Dom Spokojnej Starości:

 • opieka stała - 24h/ dobę,
 • krótszy pobyt na czas określony.

 

Taki rodzaj zakwaterowania jest określany jako:

 • Domy spokojnej starości
 • Ośrodki opieki nad osobami starszymi
 • DPS-y czyli Domy Pomocy Społecznej
 • Domy Opieki

Wszystkie te nazwy określają bardzo podobny rodzaj zakwaterowania. Są finansowane przez jednostki państwowe. Spełniają określone standardy opieki, nad którymi czuwają liczne jednostki kontrolujące pracę personelu.

Zanim będziesz chciał się wprowadzić do Domu Spokojnej Starości, który nadzoruje jednostka terytorialna czyli państwowa, będziesz potrzebować skierowania odpowiednich organów państwowych. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy (DPS).

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej (DPS) wydaje:

 • Organ gminy prowadzącej Dom Pomocy Społecznej,
 • Starosta powiatu prowadzącego DPS,
 • Marszałek województwa w przypadku regionalnych DPS

 

Pobyt w Domu Spokojnej Starości jest odpłatny

decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Opieki (DPS) wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby starającej się o pobyt w dniu jej kierowania do Domu Pomocy Społecznej.

Państwowe DPS