Hospicjum domowe - dla nieuleczalnie chorych na choroby postępująceDla kogo?

Dla nieuleczalnie chorych na choroby postępujące. W ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej pacjent ma całodobowy dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) udzielanych przez lekarza, pielęgniarkę i położną.

 

Jakie choroby kwalifikują się?

 • nowotwory- C00-D48;
 • choroby wywołane przez wirus HIV- B20-B24;
 • nastepstwa chorób zapalnych obejmujące ośrodkowy układ nerwowy- G09;
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy- G10-G13;
 • niektóre rodzaje niewydolności oddechowej- J96;
 • kardiomiopatia (choroba mięśnia sercowego) - I42-I43;
 • owrzodzenia odleżynowe - L89
 • stwardnienie rozsiane- G35

Podstawa Prawna – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 czerwca 2018 r. zmieniajace rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U.2018.1185).

 

Jak często przychodzi lekarz?

Lekarz decyduje jak często potrzebna jest wizyta, ale nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.

 

Jak często przychodzi pielęgniarka?

Wszystko zależy od stadium zaawansowania choroby, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.

 

Jaki jest zakres świadczeń w hospicjum domowym?

 • leczenie farmakologiczne,
 • leczenie bólu,
 • leczenie objawów somatycznych,
 • opieka psychologiczna dla chorego i rodziny,
 • bezpłatne wypożyczenie z hospicjum sprzętu medycznego i pomocniczego,
 • rehabilitacja.

 

Jak uzyskać skierowanie?

Skierowanie wydają:

 • lekarz rodzinny (NFZ),
 • każdy inny specjalista.

 

Ile kosztuje hospicjum domowe?

Jeśli masz ubezpieczenie NFZ, hospicjum jest bezpłatne.

 

Za co musisz płacić?

Załacisz tylko za leki i niektóre wyroby medyczne. Wszystkie wizyty lekarza, pielegniarki lub położnej są nieodpłatne.

Bezpłatnie pożyczysz sprzęt medyczny z hospicjum:

 • balkonik,
 • chodzik,
 • kule,
 • laskę,
 • wózek inwalidzki,
 • aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego,
 • glukometr,
 • sprzęt do wentylacji domowej,
 • sprzęt do żywienia dojelitowego.

Pożyczenie sprzętu medycznego zleca lekarz prowadzacy. Zostaniesz także przeszkolony z obsługi wypożyczonego sprzętu.