Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób zajmujących się niepełnosprawnymi, seniorami lub chorymi wymagającymi stałej opieki to nieodzowny element pomocy. Trzeba podkreślić, że świadczenie takich działań przez najbliższych członków rodziny albo przyjaciół nierzadko wymaga dużych poświęceń zawodowych. Zaangażowanie przy podopiecznym potrzebującym stałego nadzoru wiąże się z koniecznością rezygnacji z pracy albo przynajmniej zmniejszenia jej dotychczasowego wymiaru. Właśnie dlatego pieniądze dla opiekunów są wypłacane zgodnie z zasadami świadczeń, które mają rekompensować utratę zarobku.

W praktyce wsparcie jest jednak tylko ułamkiem kwoty, z jakiej musi rezygnować osoba świadcząca wymienione działania. Mimo wszystko wartość zasiłków pobieranych na osoby niesamodzielne ma na celu zagwarantowanie przynajmniej podstawowych warunków bytowych. Pieniądze dla opiekunów osób starszych z MOPS to między innymi środki z:    

  • zasiłku opiekuńczego,
  • świadczeń pokrywających składkę na ubezpieczenie społeczne,
  • zasiłku celowego i celowego specjalnego.

Opieka domowa dla seniora z MOPSCzy wiesz, że miejskie ośrodki pomocy społecznej opiekują się seniorami nie tylko w ośrodkach wsparcia, ale także w domach? Dowiedz się, jaką pomoc w opiece nad seniorem możesz otrzymać z MOPS.

Spis treści:

  • Komu przysługuje opieka domowa z MOPS?
  • Opiekun z MOPS – zakres obowiązków
  • Wymiar opieki
  • Koszty wynajęcia opiekuna z MOPS
  • Jak ubiegać się o usługi opiekuńcze z MOPS w miejscu zamieszkania?