Zasady refundacji leków i wyrobów medycznychZasady refundacji leków i wyrobów medycznych

Ministerstwo Zdrowia zapewnia pacjentom stały dostęp do produktów leczniczych. Dzięki refundacji gwarantuje im także zmniejszenie kosztów leczenia.
To refundacja umożliwia zakup leków i wyrobów medycznych po niższej cenie lub uzyskanie ich bezpłatnie.

 

Co podlega refundacji?

 • leki gotowe i recepturowe w takich chorobach jak: nadciśnienie, choroby serca, nowotwory, niewydolność tarczycy i cukrzyca;
 • wyroby medyczne;
 • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Aktualna lista powyższych produktów umieszczana jest w obwieszczeniu publikowanym przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 37 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

 

Kto może wystawić receptę na leki refundowane?

Lekarz, lekarz dentysta, felczer, uprawniona pielęgniarka czy położna. Od niedawna także farmaceuta, ale tylko dla siebie i swojej rodziny.

 

Gdzie kupisz refundowane produkty lecznicze?

Refundowane leki, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego możesz nabyć w aptece za okazaniem recepty od lekarza NFZ.

Sprawdzaj zawsze aktualny wykaz leków, środków medycznych i spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 

Tu sprawdzisz aktualny wykaz w/w produktów leczniczych:

(odsyłacz na inną stronę z wyszukiwarką)

 

Kiedy przysługuje Ci refundacja?

 • jeśli posiadasz ważne ubezpieczenie zdrowotne;
 • chorujesz na chorobę objętą wskazaniami dotyczącymi stosowania danego produktu leczniczego; oraz
 • dysponujesz prawidłowo wystawioną receptą.

 

Zakresy odpłatności za leki refundowane

 • B - bezpłatny; do wysokości limitu,
 • R - ryczałtowy; zapłacisz 3,20 zł do wysokości limitu,
 • 50% - do wysokości limitu,
 • 30% - do wysokości limitu.

 

Ponadto przysługują Ci dodatkowe zniżki lub bezpłatne leki jeśli jesteś:

 • Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi (ZK),
 • Inwalidą Wojennym (IB),
 • Inwalidą Wojskowym (IW).

Musisz posiadać ważną legitymację, a recepta musi mieć odpowiednią adnotację.

 

Leki 75+

Ponadto refundacją objęte są osoby, które:

 • ukończyły 75 lat;
 • są leczone szpitalnie lub ambulatoryjnie.

 

Tańsze odpowiedniki leków

Apteka ma obowiązek poinformować Cię o tańszym leku refundowanym. Musi to być lek o takim samym działaniu. Większość leków ma swoje tańsze odpowiedniki, które nie powodują różnicy terapeutycznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz.U. 2019 poz. 784 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2019 poz. 1373 z późn. zm.