Wyszukiwarka obiektów
A A A

Hospicjum-domoweHospicjum domowe- dla kogo jest opieka paliatywna-hospicyjna?

Opieka paliatywna-hospicyjna w warunkach domowych jest skierowana do osób w każdym wieku z chorobą ograniczającą ich życie, i ich rodzin. Choroby ciężkie, które są  w terminalnej fazie postępującej i nieuleczalnej choroby, potrzebujący każdej wielostronnej pomocy.Spis treści:

 1. Co to jest hospicjum domowe?
 2. Co zapewnia hospicjum domowe?
 3. Jakie choroby kwalifikują się do objęcia opieką w hospicjum domowym?
 4. Jaki jest zakres świadczeń w hospicjum domowym?
 5. Jak uzyskać skierowanie do objęcia opieką w hospicjum domowym?
 6. Jakie dokument trzeba skompletować?
 7. Ile kosztuje hospicjum domowe?

 

Jeśli potrzebujesz świadczeń Hospicjum Domowego to poniżej jest zawsze aktualny spis wszystkich placówek w całej Polsce, które świadczą usługi zgodnie z procedurami.

Jak wyszukać Hospicjum Domowe w Twojej okolicy?

1. Hospicjum Domowe w Polsce, zawsze aktualny spis wszystkich placówek- wyszukaj odpowiednią

2. Wpisz w rubrykę SpecjalizacjaHospicjum domowe

3. Wybierz z listy województwo, w którym chcesz szukać: Hospicjum domowe, a także uzupełnić pozostałe dane jeśli chcesz

4. Kliknij na lupę w prawym dolnym rogu

5. Przeglądaj z zawsze aktualnej l

 

 

Co to jest hospicjum domowe?

Opieka w hospicjum domowym daje szeroki zakres wsparcia w ostatniej terminalnej fazie choroby. Większość z tych chorób to nowotwory, choroby neurologiczne, neurodegeneracyjne, zaawansowane choroby nerek, serca, wątroby i płuc, odleżyny czy, inne poważne, wymagające odpowiedniej opieki w ostatnim stadium choroby już nie poddającej się leczeniu przyczynowemu. Nie wszystkie osoby z chorobą ograniczającą życie potrzebują specjalistycznej opieki paliatywnej w ośrodku hospicjum stacjonarnego.  Możliwość pozostania w domu z poważną chorobą zwykle wymaga pomocy członków rodziny. Chorzy i ich bliscy chcą wykorzystać maksymalnie każdą chwilę, jaka im pozostała. Wiele osób może zostać  pod opieką w domu, a specjalistyczny personel opieki paliatywno-hospicyjnej  odwiedzi  w ustalonym czasie chorego i wykona wymagane świadczenia. Z pomocą i wielkim oddaniem przychodzi tu wszechstronna, całościowa opieka hospicyjna nad pacjentem chorującymi na nieuleczalne, nie poddające  już leczeniu, postępujące choroby. Celem takiej opieki  jest zapobieganie i uśmierzenie bólu, łagodzenie objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych w otoczeniu rodziny. Jeśli chora kobieta jest w ciąży lub stan zdrowia drastycznie pogorszył się już po porodzie, otrzyma też wsparcie wykwalifikowanej położnej. W takim hospicjum domowym może liczyć na pomoc w utrzymaniu odpowiedniej higieny intymnej i monitorowanie stanu zdrowia aż do przyjścia na świat jej dziecka.

 

2 . Co zapewnia hospicjum domowe?

Osoba objęta opieką paliatywną w ramach hospicjum domowego ma zagwarantowane regularne wizyty lekarza zgodnie z przepisami. Lekarze specjalizujący się w medycynie paliatywnej muszą udzielać porad co najmniej dwa razy w miesiącu. Jednak, gdy stan zdrowia pacjenta pogorszy się, a objawy nasilają to pomoc lekarska będzie częstsza. Dostęp do świadczeń udzielanych przez lekarza będzie nieprzerwanie, 24 h/dobę.

Dodatkową opiekę i wsparcie zapewni pielęgniarka/położna odwiedzając nie mniej niż 2 razy w tygodniu pacjenta. Do zakresu  opieki paliatywnej-hospicyjnej w warunkach domowych wykonywanych przez pielęgniarkę posiadającą kwalifikacje zawodowe należą:

Świadczenia opieki pielęgnacyjnej chorego, działalność profilaktyczna , działalność  leczniczą, wykonywanie zabiegów diagnostycznych zleconych przez lekarza. Opieka pielęgnacyjna obejmuje dbanie i utrzymanie higieny chorego, karmieniu.

Dodatkowo do pielęgniarki należy opracowanie i prowadzenie dokumentacji w opiece nad pacjentem. Bardzo ważna jest ocena na bieżąco stanu zdrowia pacjenta, informowanie lekarza, a także udzielanie wsparcia psychicznego, socjalnego pacjentowi objętemu opieką paliatywną i jego rodzinie. Pielęgniarka  w hospicjum domowym udzieli  przydatnych wskazówek z zakresu prawidłowej opieki nad pacjentem i obsługi niezbędnego sprzętu medycznego.

 

W skład hospicjum domowego wchodzi także rehabilitant lub fizjoterapeuta. 

Zadaniem ich przez cały czas trwania opieki jest podnoszenie sprawności fizycznej chorego poprzez masaże i ćwiczenia. O potrzebie takich świadczeń decyduje lekarz.

Psycholog w opiece paliatywnej-hospicyjnej służy pomocą i wsparciem dla chorego. Cała rodzina w trudnych chwilach ma pomoc psychologiczną. Jeśli przyjdzie czas rozstania z chorym to opieka psychologiczna trwa także po śmierci pacjenta nad rodziną.

Opieka i wsparcie duchowe ze strony kapłana jest także możliwe jeśli chory wyrazi taką wolę. Hospicjum domowe pomaga zorganizować taką pomoc duchową dla pacjenta.

 Wszystkie wizyty odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu, aby nie zakłócać naturalnego, dobowego rytmu życia rodziny.

 

3 . Jakie choroby kwalifikują się do objęcia opieką w hospicjum domowym?

 Opieką paliatywno-hospicyjną według zarządzenia Narodowego Funduszu Zdrowia mogą być objęci pacjenci z następującymi chorobami:

 • nowotwory- C00-D48,
 • choroby wywołane przez wirus HIV- B20-B24,
 • następstwa chorób zapalnych obejmujące ośrodkowy układ nerwowy- G09,
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy- G10-G13,
 • niektóre rodzaje niewydolności oddechowej- J96,
 • kardiomiopatia (choroba mięśnia sercowego) - I42-I43,
 • owrzodzenia odleżynowe - L89,
 • stwardnienie rozsiane- G35.

Także wg Rozporządzenie Ministra Zdrowia rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej  objęte są dzieci do ukończenia 18 roku życia.

 

Tu wykaz nieuleczalnych, postępujących, ograniczających życie chorób nowotworowych i nienowotworowych, w których SA udzielane świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.      D20131347.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

 

4 . Jaki jest zakres świadczeń w hospicjum domowym?

W hospicjum domowym udzielane są następujące świadczenia:

 • leczenie farmakologiczne,
 • leczenie bólu wg wytycznych  Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna),
 • leczenie objawów somatycznych,
 • zapobieganie powikłaniom,
 • opieka psychologiczna dla chorego i rodziny,
 • bezpłatne wypożyczenie z hospicjum sprzętu medycznego i pomocniczego(np.: inhalatory, glukometry, wózki inwalidzkie, kule, sprzęt do pomiaru ciśnienia krwi),
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18 roku życia.
 • rehabilitacja.

Świadczenia gwarantowane, mogą być udzielane dla dzieci w przypadku gdy:

 • choroba ma charakter wrodzony lub została zdiagnozowana przed ukończeniem przez pacjenta 18 roku życia, pod warunkiem korzystania ze świadczeń gwarantowanych realizowanych w hospicjum domowym dla dzieci do ukończenia przez niego 18. roku życia,
 • nie istnieje możliwość odpowiedniego udzielania świadczeń gwarantowanych przez hospicja domowe dla dorosłych ze względu na rzadki charakter choroby pacjenta lub miejsce zamieszkania.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

D20131347.pdf

 

5 . Jak uzyskać skierowanie do objęcia opieką w hospicjum domowym?

Aby otrzymać skierowanie do objęcia chorego opieką paliatywną-hospicyjną musi być wypisane przez lekarza oświadczenie o zakończeniu leczenia przyczynowego.

Pacjent musi wyrazić zgodę na objęcie opieką hospicyjną lub taką zgodę wyraża opiekun prawny chorego na piśmie.

Następnym krokiem do objęcia opieką paliatywną-hospicyjną pacjenta  jest wystąpienie o skierowanie do lekarza rodzinnego (NFZ) lub innego odpowiedniego specjalisty np.: neurologa, onkologa czy innego prowadzącego. Skierowanie można pobrać w odpowiedniej placówce, która będzie świadczyć usługę. Lekarz na podstawie dotychczasowej dokumentacji medycznej jaki wyniki ostatnich badań, karta leczenia szpitalnego wystawia skierowanie. Zwrócić należy uwagę, aby lekarz wypisał numer choroby zgodnie  z wykazem chorób, czyli Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych, które pozwalają określić chorobę. Zawsze musi być przybita pieczątka lekarza wystawiającego skierowanie, a także dane placówki, mającej podpisany kontrakt z NFZ.

 

6 . Jakie dokument trzeba skompletować?

 

Należy skompletować następujące dokumenty:

 • oświadczenie o zakończeniu leczenia przyczynowego,
 • zgoda na objęcie opieką na piśmie i podpisana osobiście przez pacjenta, który chce być objęty powyższą opieką lub zgoda opiekuna prawnego,
 • skierowanie od lekarza do odpowiedniego hospicjum,
 • dowód osobisty,
 • dokumentacja medyczna z przebiegu choroby(aktualna włącznie z badaniami).

 

7 . Ile kosztuje hospicjum domowe?

 

Osoba chora jest objęta bezpłatną opieką w ramach hospicjum domowego jeśli posiada ważne ubezpieczenie NFZ. 

Zapłacisz  tylko za leki i niektóre wyroby medyczne. Wszystkie wizyty lekarza, pielęgniarki lub położnej są nieodpłatne.

Wszystkie wizyty lekarza, pielęgniarki lub położnej są nieodpłatne.

Bezpłatnie pożyczysz sprzęt medyczny z hospicjum:

 • balkonik,
 • chodzik,
 • kule,
 • laskę,
 • wózek inwalidzki,
 • aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego,
 • glukometr,
 • sprzęt do wentylacji domowej,
 • sprzęt do żywienia dojelitowego.

Pożyczenie sprzętu medycznego zleca lekarz prowadzący. Zostaniesz także przeszkolony z obsługi wypożyczonego sprzętu.

 

Podstawa Prawna: 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U.2018.1185).  D20181185.pdf

 Tekst:

Data utworzenia: 28 maj 2021 

J. Zielska