opieka paliatywnaOpieka paliatywna to rodzaj opieki skierowanej przede wszystkim do osób przewlekle chorych. Na samym początku tego rodzaju opieka przeznaczona była jedynie dla osób z nowotworami złośliwymi. Obecnie jednak zakres opieki został znacząco rozszerzony i większa liczba pacjentów może z niej skorzystać. Przedstawiamy czym dokładnie jest opieka paliatywna, jaki jest jej zakres i gdzie można się po tego rodzaju usługi zgłosić.

 

Opieka paliatywna a hospicyjna

Bardzo często opieka paliatywna jest łączona z opieką hospicyjną. Wynika to z faktu, że w obydwóch przypadkach występuje bardzo wiele podobieństw, które sprawiają, że ujednolicanie obu form opieki jest w pełni zasadne. Największe różnice pomiędzy opieką paliatywną a hospicyjną związane są ze strukturami organizacyjnymi. W hospicjach o wiele częściej zatrudniani są wolontariusze, którzy służą pomocą dla osób chorych.

 

Czym jest opieka paliatywna

Stały rozwój opieki paliatywnej sprawia, że na całym świecie pojawia się coraz więcej ośrodków, do których mogą zgłaszać się przewlekle chore osoby, które wymagają stałej opieki. Pierwszy raz opiekę paliatywną jako osobną specjalność medyczną zaczęto traktować w połowie lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. To również wtedy ta dziedzina medycyny zaczęła się dynamicznie rozwijać. Opieka paliatywna koncentruje się na opiece nad osobami przewlekle chorymi. Celem opieki jest zapewnienie odpowiednich warunków bytowych i rozwojowych. Opieka koncentruje się na złagodzeniu objawów chorobowych poprzez wszelkiego rodzaju zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne. Dodatkowo opieka obejmuje stałe wsparcie psychologiczne i duchowe. Całościowy plan opieki pomaga żyć w sposób aktywny przez możliwie jak najdłuższy czas. Dodatkowo w opiece paliatywnej bardzo istotna jest również rodzina. Najbliżsi osoby chorej także mogą skorzystać z profesjonalnego wsparcia, które pomaga oswoić się z chorobą i dowiedzieć w jaki sposób postępować z bliską osobą.

Należy podkreślić, że opieka paliatywna gwarantuje całodobową opiekę nad chorą osobą i jest kierowana przede wszystkim do pacjentów, którzy nie są zdolni do całkowicie samodzielnego funkcjonowania.

 

Zakres opieki paliatywnej

Opieka paliatywna charakteryzuje się dość szerokim zakresem wykonywanych wokół chorego czynności. Najważniejsze czynności wykonywane wokół chorego to:

  • Zajęcia terapeutyczne – w ramach opieki paliatywnej prowadzone są różnego rodzaju zajęcia rehabilitacyjne oraz terapeutyczne. Ich celem jest zagwarantowanie osobie chorej ruchu, który jest w stanie wpłynąć na lepsze samopoczucie.
  • Opieka psychologiczna – dotyczy zarówno pacjenta, jak i rodziny.
  • Bezpłatne wypożyczenie sprzętu medycznego oraz pomocniczego.
  • Leczenie farmakologiczne
  • W przypadku pobytu w ośrodkach stacjonarnych opieka rozszerzana jest o dbanie o higienę osobistą czy profilaktykę odleżyn.

W ramach opieki paliatywnej możliwy jest także dostęp do lekarzy specjalistów. W warunkach domowych pacjent otrzymuje całodobowy dostęp do świadczeń lekarskich przez 7 dni w tygodniu. Porady lekarskie odbywają się minimum 2 razy w miesiącu, a wizyty pielęgniarskie minimum 2 razy w tygodniu.

 

Gdzie realizowana jest opieka paliatywna?

Opieka paliatywna to specyficzny rodzaj świadczenia, które może być realizowane w różnych warunkach. Świadczenia opieki paliatywnej mogą być realizowane w domu pacjenta, gdzie ten ma odpowiednią opiekę rodziny i wysoki komfort psychiczny. Inną opcją jest opieka w warunkach ambulatoryjnych w poradni medycyny paliatywnej. Trzecia opcja to opieka w oddziale medycyny paliatywnej oraz w hospicjum stacjonarnym.

 

Dla kogo jest opieka paliatywna?

Opieka paliatywna kierowana jest przede wszystkim do osób, które zmagają się z postępującą i często nieuleczalną chorobą, która w znacznym stopniu utrudnia codzienne funkcjonowanie. Z opieki paliatywnej mogą skorzystać zarówno osoby dorosłe, starsze, jak i dzieci.  Do objęcia opieką niezbędna jest zgoda samego pacjenta. W przypadku dzieci niezbędna do objęcia opieką jest zgoda rodziców, a w przypadku, gdy dziecko ukończyło 16 lat również zgoda samego dziecka.

Decyzję o przydzieleniu opieki paliatywnej podejmuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. W celu skorzystania z opieki wymagane jest jedynie złożenie odpowiedniego wniosku.