A A A

Opieka hospicyjna i paliatywna w warunkach stacjonarnych (poza domem) 

to wszechstronna, całościowa opieka nad pacjentem chorującymi na nieuleczalne, nie poddające  już leczeniu, postępujące choroby. Celem takiej opieki  jest zapobieganie i uśmierzenie bólu, łagodzenie objawów somatycznych, a także  łagodzenie cierpień psychicznych.

Opieką paliatywno-hospicyjną według zarządzenia Narodowego Funduszu Zdrowia mogą być objęci pacjenci z następującymi chorobami:

 • nowotwory- C00-D48;
 • choroby wywołane przez wirus HIV- B20-B24;
 • następstwa chorób zapalnych obejmujące ośrodkowy układ nerwowy- G09;
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy- G10-G13;
 • niektóre rodzaje niewydolności oddechowej- J96;
 • kardiomiopatia  (choroba mięśnia sercowego) - I42-I43;
 • owrzodzenia odleżynowe - L89
 • stwardnienie rozsiane- G35
 • Opieka paliatywna i hospicyjna obejmuje również wspomaganie rodzin chorych w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia i żałoby.

 

Świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej-hospicjum stacjonarnym:

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują:

 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy
 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki
 • badania diagnostyczne
 • leczenie farmakologiczne
 • leczenie bólu i innych objawów somatycznych
 • opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną
 • rehabilitację
 • zapobieganie powikłaniom
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej
 • zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej
 • opiekę wyręczającą obejmującą przyjmowanie świadczeniobiorców do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej na okres nie dłuższy niż 10 dni

W zakresie wykonania powyższych świadczeń pacjent ma zagwarantowane nieodpłatnie W/w świadczenia w hospicjum stacjonarnym lub na oddziale medycyny paliatywnej.

 

Chorzy mogą zgłaszać się osobiście lub przez członka rodziny do objęcia opieką hospicyjną
pdfOswiadczenie-i-zgoda-pacjeta-na-przyjecie-do-HOSPICUM-STACJONARNEGO.pdf

 

Do przyjęcia na oddział opieki paliatywnej - hospicyjnej (stacjonarnej) potrzebne jest dostarczenie:

 • skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (pdfOrzeczenie-lekarskie-do-hospicjum-pacjent.pdf)
 • rozpoznania choroby i wskazanie do objęcia opieką paliatywno-hospicyjną – wypisuje lekarz,
 • dokumentacja medyczna,
 • dowód-osobisty,
 • dowód ubezpieczenia pacjenta
 • ostateczną decyzję o objęciu opieką paliatywno-hospicyjną podejmuje lekarz Poradni i Hospicjum.
 • Pacjent na opieką paliatywną musi wyrazić zgodę

(zgoda do pobrania tu)

 

Opieka hospicyjna-domowa realizowana jest  we współpracy z lekarzem POZ i pielęgniarką POZ.

Podstawa Prawna – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 czerwca 2018 r. zmieniajace rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U.2018.1185).

Hospicja
Domy opieki

województwo: małopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 34-220 Maków Podhalański, Kasztanowa 17
mail: paliatywny.makow@gmail.com
tel. kom.: 516 892 618
Dla osób: nieuleczalnie chorych. Leczenie skupione głównie na łagodzeniu dolegliwości związanych z postępującą i niemożliwą do wyleczenia chorobą. Opieka nad nieuleczalnie chorymi, a także poprawa jakości życia pacjentów i ich bliskich. Personel: 3 lekarzy, 25 pielęgniarek, 2 opiekunów medycznych, 1 mgr fizjoterapii,1 technik fizjoterapii,2 psychologów,1 sekretarka medyczna
województwo: małopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 34-700 Rabka-Zdrój, Słoneczna 3
mail: sekretariat@szpitalrabka.pl
fax: 18 26 77 001
Dla osób: nieuleczalnie chorych. Placówka stacjonarna dla osób wymagających całodobowej opieki medycznej będących w terminalnej fazie choroby.
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 38-460 Jedlicze, Jaszczew 8
mail: biuro@zozjedlicze.pl
Dla osób: w ramach opieki paliatywno-hospicyjnej zapewniamy: • zwalczanie wszechogarniającego bólu • leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych • pielęgnację • łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych • wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia • edukację zdrowotną osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 36-051 Górno, Rzeszowska 5
mail: dokumentacja@gorno.eu
fax: 17 7728 968
Dla osób: chorych terminalnie, wymagających kompetentnej opieki medycznej. Profesjonalna opieka medyczna, wykonywana przez kadrę lekarzy specjalistów takich jak: psycholog, pracownik socjalny, rehabilitant, fizjoterapeuta, pielęgniarki, salowe i kapelan.
województwo: lubelskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 24-300 Opole Lubelskie, Przemysłowa 4a
mail: sekretariat@pczol.pl
tel. kom.: 605 389 338
fax: 81 827 22 78
Dla osób: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa - to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgniarskiej, udzielanej w warunkach domowych.
województwo: lubelskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 22-200 Włodawa, Al. Piłsudskiego 64
mail: hospicjum@onet.eu
tel. kom.: 784 096 701
fax: 82-5725 859
Dla osób: w hospicjum stacjonarnym udzielane są świadczenia pacjentom cierpiącym na nieuleczalne, postępujące schorzenia. Interdyscyplinarny zespół w skład którego wchodzą: lekarz, pielęgniarka, psycholog, rehabilitant, pracownik socjalny, duchowny i wolontariusze, opiekuje się pacjentami z różnego rodzaju objawami towarzyszącymi nieuleczalnej chorobie.
województwo: lubelskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 22-200 Włodawa, Al. Piłsudskiego 64
mail: hospicjum@onet.eu
tel.: 825725859
fax: 825725859
Dla osób: w hospicjum domowym udzielane są świadczenia pacjentom cierpiącym na nieuleczalne, postępujące schorzenia, przebywającym w swoich domach. Zespół hospicjum domowego otacza opieką jednocześnie rodzinę chorego w okresie choroby i w razie potrzeby w okresie osierocenia.
województwo: lubelskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 22-100 Chełm, Ceramiczna 1
mail: szpital@szpital.chelm.pl
Dla osób: Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.
województwo: małopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 32-800 Brzesko, Kościuszki 33
mail: zol@powiatbrzeski.pl
fax: 14 6630 109
Dla osób: chorych z udokumentowaną, aktywną, zaawansowaną i postępującą chorobą, których prognoza przeżycia jest krótka i u których opieka koncentruje się na zapewnieniu optymalnej jakości życia. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci, u których występują dolegliwości trudne lub niemożliwe do opanowania w środowisku domowym i jednocześnie nie kwalifikujący się do leczenia szpitalnego.
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 55-320 Malczyce, Mickiewicza 6
mail: spzozmalczyce@gmail.com
tel. kom.: 797 794 918
Dla osób: opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą chorobą.Leczenie farmakologiczne, leczenie bólu, leczenie objawów somatycznych, opieka psychologiczna dla chorego i rodziny.
Hospicja