Wyszukiwarka obiektów
A A A

Państwowe domy opieki
Domy opieki

województwo: mazowieckie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 09-400 Płock, Płocka 90
mail: dpsbrwilno@dpsbrwilno.pl
fax: 24 366 25 80
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
województwo: mazowieckie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 09-530 Gąbin, Koszelew 2
mail: poczta@dpskoszelew.pl
fax: 24 2675168
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku
województwo: mazowieckie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 09-460 Mała Wieś, Zakrzewo Kościelne 14
mail: zakrzewo@domypomocy.pl
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
województwo: mazowieckie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 27-100 Iłża, Krzyżanowice 219
mail: kontakt@dpskrzyzanowice.com.pl
fax: 48 616 30 27
Dla osób: Placówka dla osób obojga płci niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
województwo: mazowieckie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 26-600 Radom, A. Struga 88
mail: biuro@dpsnp.radom.pl
fax: 48 344-86-89
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób przewlekle psychicznie chorych
województwo: mazowieckie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 26-600 Radom, Holszańskiej 13
mail: kontakt@dps.radom.pl
fax: 48 340-42-20
Dla osób: Placówka dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-550 Radymno, Sośnica, Zamkowa 10
mail: dps.sosnica@gmail.com
fax: 16 733 20 80
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-100 Łańcut, Piłsudskiego 72
mail: dpslancut@op.pl
fax: 17-225-33-56
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie obojga płci.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku, Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 36-200 Brzozów, Witosa 13
mail: dps@dpsbrzozow.pl
fax: 13 43-418-86
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych zapewniająca całodobową opiekę , zaspakajająca niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, medyczne, społeczne i religijne.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 38-222 Folusz 56
mail: sekretariat@folusz.dps.pl
tel.: 134413076
fax: 134413076
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych obojga płci dotkniętych schorzeniami natury psychicznej.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
Państwowe DPS