pasek8

Wyszukiwarka obiektów
A A A

Państwowe domy opieki
Domy opieki

województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-700 Przemyśl, Generała Józefa Wysockiego 99
mail: poczta@mdps.przemysl.pl
fax: 16 6705557
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych, Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-700 Przemyśl, Świętego Brata Alberta 3
mail: poczta@mdps.przemysl.pl
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-543 Laszki
mail: wysockdps1@domypomocy.pl
tel. kom.: 885-885-046
fax: 16 673 18 92
Dla osób: Placówka dla osób starszych przewlekle somatycznie chorych, a także niesprawnych ruchowo.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-450 Stalowa Wola, Dmowskiego 2 a
mail: dps@stalowowolski.pl
Dla osób: Placówka opiekuńcza dla osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37–700 Przemyśl, Prałkowce 231
mail: edps.pralkowce@gmail.com
fax: 16 675 70 83
Dla osób: Placówka dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku, Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 39-400, Tarnobrzeg, Kurasia 7
mail: dpstbg@wp.pl
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 35-225 Rzeszów, Mjr .H. Sucharskiego 1
mail: sekretariat@dpssucharskiego.resman.pl
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie.
Specjalizacja: Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-500 Jarosław, Plac Mickiewicza 4
mail: jaroslaw@domypomocy.pl
Dla osób: Placówka dla osób obojga płci przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-627 Wielkie Oczy, Zielona 5
mail: dps@opw.pl
Dla osób: Placówka dla dzieci, młodzieży i osób starszych niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 38 - 130 Frysztak, Glinik Dolny 230
mail: dpsf@poczta.onet.pl
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 36-105 Cmolas 274
mail: kontakt@dpscmolas.pl
fax: 17 283 77 51 wew. 10
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku obojga płci.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku
województwo: lubuskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 66-520 Dobiegniew, Gdańska 17
mail: dobiegniew@dps.pl
tel.: 957611129
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku
województwo: lubuskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 65-326 Zielona Góra, Al. Słowackiego 29
mail: sekretariat@dpszgora.pl
fax: 68 320 08 12
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku
województwo: lubuskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 65-225 Zielona Góra, Lubuska11
mail: sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
fax: 68 327 08 38
Dla osób: Placówka dla kombatantów wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku, Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
województwo: lubuskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 69-200 Sulęcin, Tursk 28
mail: sekretariat@dpstursk.pl
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle somatycznie chorych (astma, cukrzyca, choroby krążenia, alergie, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera G30, miażdżyca itp), a także niepełnosprawnych fizycznie (osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności np: narządu ruchu).
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 44–194 Knurów, Szpitalna 29
mail: knurow@caritas.pl
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych obojga płci z niepełnosprawnością intelektualną.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 42-400 Zawiercie, Rzemieślnicza 9
mail: sekretariat@dps.zawiercie.powiat.pl
fax: 32 67 222 56
Dla osób: Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 42-700 Lubliniec, Kochcicka 14
mail: zespold@dpslubliniec.pl
fax: 34 356 32 66
Dla osób: Placówka dla mężczyzn dotkniętych kryzysem psychicznym.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 42-286 Koszęcin, Dąbrówki 3
mail: zespold@dpslubliniec.pl
Dla osób: Placówka dla 33 kobiet przewlwkle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
województwo: podlaskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 16-400 Suwałki, Gen. Pułaskiego 66
mail: sekretariat@dpskalina.suwalki.pl
fax: 87 562 85 07
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle somatycznie chorym obojga płci, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, ale uzasadnia potrzebę opieki i terapii.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych
województwo: podlaskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 17-120 Brańsk Jana Pawła II 12
mail: dpsbransk@dpsbransk.pl
Dla osób: Placówka dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
mail: sekretariat@dpspogodnajesien.pl
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 56-410 Dobroszyce, Stawowa 23
mail: dobroszyce@wroclaw.caritas.pl
fax: 71 32 71 302
Dla osób: Placówka pobytu stałego, o zasięgu ponadlokalnym, przeznaczona dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, które wymagają opieki całodobowej.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 57-210 Henryków, Plac Cystersów 4D
mail: dohenrykow@wroclaw.caritas.pl
Dla osób: Placówka jest przeznaczony dla osób ( kobiet i mężczyzn) przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 55-320 Malczyce, 1 Maja 39
mail: malczyce@caritas.pl
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku, kobiet i mężczyzn, w celu zapewnienia całodobowej opieki.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 55-080 Kąty Wrocławskie, Małkowice, Klasztorna 1
mail: sekretariatmalkowice@wroclaw.caritas.pl
Dla osób: Placówka pobytu stałego, przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych, które wymagają opieki całodobowej.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych
województwo: podlaskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 16-070 Choroszcz, Al. Niepodległości 4
mail: sekretariat.dps.choroszcz@st.bialystok.wrotapodlasia.p
fax: 85 -713 14 40
Dla osób: Placówka dla kobiet i mężczyzn z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
województwo: podlaskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 15-530 Białystok, Baranowicka 203
mail: sekretariat@dpsb.bialystok.pl
fax: 85 - 74 33 575
Dla osób: Placówka dla dorosłych, młodzieży i dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, a także przewlekle psychicznie chorych. Ośrodek świadczy również dzienne specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych, Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, Dla osób z chorobą Alzheimera
województwo: podlaskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 16-300 Augustów, Studzieniczna 2
mail: dpsstudzieniczna@outlook.com
tel. kom.: 600 575 169
Dla osób: Placówka dla dziewcząt w wieku od 3 do 30 lat z niepełnosprawnością intelektualną oraz schorzeniami towarzyszącymi.
Specjalizacja: Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
województwo: podlaskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 16-050 Michałowo , Garbary 1
mail: dps@wp.pl
fax: 85 717 60 90
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
województwo: wielkopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 63-940 Bojanowo, Pakówka 42
mail: sekretariat@pakowka.fc.pl
fax: 65 5456289
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
województwo: wielkopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 62–120 Wapno, Srebrna Góra 62
mail: dpssg@o2.pl
fax: 67 26 87 388
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku z bogatą ofertą zajęć rehabilitacyjnych.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku, Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
województwo: wielkopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 63-507 Kobyla Góra, Tomasza Sikorskiego 1
mail: dps@dpskobylagora.pl
fax: 62 731 64 00 – Myślniew
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych z udogodnieniami dla niepełnosprawnych.
Specjalizacja: Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
województwo: wielkopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 62-561 Ślesin, Kościelna 46
mail: sdsslesin@gmail.com
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych z miejscami pobytu dziennego.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
województwo: wielkopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 62-300 Września, Szkolna 25
mail: sekretariat@dpswrzesnia.pl
Dla osób: Placówka przeznaczona jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 42-700 Lubliniec, Kochcicka 14
mail: sekretariat@dpslubliniec.pl
fax: 34 356 32 66
Dla osób: Placówka jest dla 278 mężczyzn dotkniętych kryzysem psychicznym.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 42-256, Turów k/Olsztyna, Joachimowska 85
mail: dpsturow@poczta.onet.pl
fax: 34 328 62 19
Dla osób: Placówka przeznaczona dla kobiet i mężczyzn zapewniająca całodobową opiekę osobom, które znalazły się w trudnym położeniu.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 44–153 Sośnicowice, Kozielska 1
mail: dpsostoja@poczta.onet.pl
fax: 32 3354334 fax w. 20
Dla osób: Placówka zapewnienia całodobową opiekę dla osób płci żeńskiej niepełnosprawnych intelektualnie w tym dzieci, młodzieży i dorosłych.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 41-908 Bytom, Stolarzowicka 33
mail: sekretariat@dpskombatant.bytom.pl
Dla osób: Placówka zapewnia całodobową opiekę osobom starszym.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku
województwo: warmińsko-mazurskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 19-314 Kalinowo, Golubie 7
mail: sekretariat@dpslili.pl
tel. kom.: 500 150 381
fax: 87 621 11 97
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych, obu płci, przewlekle psychicznie chorych, nie wymagających leczenia szpitalnego.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
Państwowe DPS