Wyszukiwarka obiektów
A A A

Państwowe domy opieki
Domy opieki

województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-700 Przemyśl, Generała Józefa Wysockiego 99
mail: poczta@mdps.przemysl.pl
fax: 16 6705557
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych, Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-700 Przemyśl, Świętego Brata Alberta 3
mail: poczta@mdps.przemysl.pl
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-543 Laszki
mail: wysockdps1@domypomocy.pl
tel. kom.: 885-885-046
fax: 16 673 18 92
Dla osób: Placówka dla osób starszych przewlekle somatycznie chorych, a także niesprawnych ruchowo.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-450 Stalowa Wola, Dmowskiego 2 a
mail: dps@stalowowolski.pl
Dla osób: Placówka opiekuńcza dla osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37–700 Przemyśl, Prałkowce 231
mail: edps.pralkowce@gmail.com
fax: 16 675 70 83
Dla osób: Placówka dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku, Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 39-400, Tarnobrzeg, Kurasia 7
mail: dpstbg@wp.pl
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 35-225 Rzeszów, Mjr .H. Sucharskiego 1
mail: sekretariat@dpssucharskiego.resman.pl
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie.
Specjalizacja: Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-500 Jarosław, Plac Mickiewicza 4
mail: jaroslaw@domypomocy.pl
Dla osób: Placówka dla osób obojga płci przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-627 Wielkie Oczy, Zielona 5
mail: dps@opw.pl
Dla osób: Placówka dla dzieci, młodzieży i osób starszych niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 38 - 130 Frysztak, Glinik Dolny 230
mail: dpsf@poczta.onet.pl
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Państwowe DPS