Wyszukiwarka obiektów
A A A

Państwowe domy opieki
Domy opieki

województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 36-105 Cmolas 274
mail: kontakt@dpscmolas.pl
fax: 17 283 77 51 wew. 10
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku obojga płci.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku
województwo: lubuskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 66-520 Dobiegniew, Gdańska 17
mail: dobiegniew@dps.pl
tel.: 957611129
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku
województwo: lubuskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 65-326 Zielona Góra, Al. Słowackiego 29
mail: sekretariat@dpszgora.pl
fax: 68 320 08 12
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku
województwo: lubuskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 65-225 Zielona Góra, Lubuska11
mail: sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
fax: 68 327 08 38
Dla osób: Placówka dla kombatantów wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku, Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
województwo: lubuskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 69-200 Sulęcin, Tursk 28
mail: sekretariat@dpstursk.pl
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle somatycznie chorych (astma, cukrzyca, choroby krążenia, alergie, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera G30, miażdżyca itp), a także niepełnosprawnych fizycznie (osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności np: narządu ruchu).
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 44–194 Knurów, Szpitalna 29
mail: knurow@caritas.pl
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych obojga płci z niepełnosprawnością intelektualną.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 42-400 Zawiercie, Rzemieślnicza 9
mail: sekretariat@dps.zawiercie.powiat.pl
fax: 32 67 222 56
Dla osób: Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 42-700 Lubliniec, Kochcicka 14
mail: zespold@dpslubliniec.pl
fax: 34 356 32 66
Dla osób: Placówka dla mężczyzn dotkniętych kryzysem psychicznym.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 42-286 Koszęcin, Dąbrówki 3
mail: zespold@dpslubliniec.pl
Dla osób: Placówka dla 33 kobiet przewlwkle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
województwo: podlaskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 16-400 Suwałki, Gen. Pułaskiego 66
mail: sekretariat@dpskalina.suwalki.pl
fax: 87 562 85 07
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle somatycznie chorym obojga płci, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, ale uzasadnia potrzebę opieki i terapii.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych
Państwowe DPS