A A A

dofinansowanie

Czy wiesz, że możesz wyjechać na turnus rehabilitacyjny płacąc o wiele mniej. PFRON może Ci dopłacić nawet do 40% kosztów turnusu rehabilitacyjnego.

 

Spis treści:

1. Dla kogo jest dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

2. Z jakich zabiegów osoby niepełnosprawne mogą skorzystać?

3. Na jaką pomoc finansową można liczyć przy dopłacie do turnusu rehabilitacyjnego?

4. Jakie dokumenty potrzebne, aby ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

5. Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych do turnusu rehabilitacyjnego?

6. Jak długo trzeba czekać na decyzję o przyznaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego?

7. Jakie osoby mają pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego?

8. Ile razy w roku możesz wyjechać na turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem z PFRON?

9. Jeśli potrzebujesz opiekuna jakie warunki musi spełnić opiekun osoby niepełnosprawnej?

10. Gdzie szukać organizatora turnusu rehabilitacyjnego?

11. Uwaga! 

 

Dla kogo jest dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego może skorzystać każdy posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Dla osób niepełnosprawnych są organizowane turnusy rehabilitacyjne w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Grupy od 20 osób o podobnych dysfunkcjach ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Turnusy najkrótsze są 14 dniowe, ale i są trwające dłużej. Każda grupa ma opracowany specjalny harmonogram zajęć nadzorowany przez wysokiej klasy specjalistów od rehabilitacji, psychologii i terapeutów zajęciowych.

 

Z jakich zabiegów osoby niepełnosprawne mogą skorzystać?

Turnusy rehabilitacyjne są bardzo kosztowne. Niewiele osób stać na wykupienie prywatnie tak drogich noclegów, wyżywienia i zabiegów. Z pomocą przychodzi tu dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych.Wypoczynek nad morzem czy w górach połączony z zajęciami pod okiem specjalistów od rehabilitacji daje bardzo dobre efekty terapeutyczne i w większości przynosi oczekiwaną poprawę.Odpowiednio dobrane zabiegi rehabilitacyjne sprawiają, że pacjenci wracają do większej sprawności fizycznej, a po powrocie wracają do swoich obowiązków zawodowych.

Warunkiem wzięcia zabiegów jest przedłożenie na miejscu aktualnej informacji o stanie zdrowia pod rygorem nieudzielenia zabiegów.

Informacja o stanie zdrowia jest ważna 3 miesiące od daty jej wystawienia.

Gdy spełnisz powyższy warunek możesz wybrać odpowiednie dla siebie zabiegi takie jak poniżej i wiele innych, gdzie ośrodki przygotowują jak największy wachlarz takich zabiegów.

Masz możliwość korzystania z takich zabiegów jak:

 • hydromasaż
 • kąpiel perełkowa
 • aquavibron
 • kąpiel wirowa kończyn górnych
 • kąpiel wirowa kończyn dolnych
 • okłady borowinowe
 • magnetoterapia
 • inhalacje
 • prądy interferencyjne
 • prądy diadynamiczne
 • ultradźwięki
 • lampa sollux
 • lampa do koloroterapii
 • gimnastyka grupowa
 • gimnastyka w basenie
 • laseroterapia
 • okłady fango-parafina
 • Basen
 • Sauna
 • jacuzzi

I wiele innych odpowiednich do stanu zdrowia i niepełnosprawności.

 

Na jaką pomoc finansową można liczyć przy dopłacie do turnusu rehabilitacyjnego?

Poprzez Programy rządowe takie jak dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych turnusy rehabilitacyjne są w znacznej części finansowane przez PFRON.Turnus rehabilitacyjny nie jest już tak dużym wydatkiem z racji dopłaty przez tą instytucję (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

W przypadku dofinansowania przez PFRON miejsce i profil leczenia muszą być zgodne z zaleceniem lekarskim.

Starając się o udział w turnusie rehabilitacyjnym,a co z tym idzie dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych możesz liczyć ,że :

 • PFRON może Ci przyznać od 20% do 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale w stosunku do tego kiedy składasz dokumenty.
 • 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dostaną osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Osoby niepełnosprawne do 16 roku życia,
 • Osoby niepełnosprawne w wieku od 16 do 24 lata uczące się i nie pracujące bez względu na stopień niepełnosprawności
 • 27% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20%przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie jaki posiada stopień niepełnosprawności.

 

 • W szczególnie trudnych sytuacjach życiowych, a uzasadnionych, dofinansowanie  dla zainteresowanej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie może być podwyższone do 40% przeciętnego wynagrodzenia.

Kiedy może być przyznane (dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych) pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym?

 • Osobie niepełnosprawnej w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej może zostać przyznane dofinansowanie lub dofinansowanie opiekuna bez pomniejszenia dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu opisanych powyżej.
 • Osobie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo posiadającej orzeczenie równoważne,
 • Osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat, która wymaga pomocy w codziennym życiu może być przyznane dofinansowanie do pobytu opiekuna na turnusie.

Lekarz musi we wniosku wyraźnie uzasadnić konieczność pomocy opiekuna.

Jakie warunki musi spełnić opiekun osoby niepełnosprawnej?

 • Nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki,
 • Nie może być członkiem kadry na turnusie,
 • Opiekun musi mieć ukończone 18 lat lub 16 lat i wspólnie mieszkać z niepełnosprawnym będąc członkiem jego rodziny.

Urlop na turnus dla Kogo?

Osoba ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może skorzystać z dodatkowego urlopu na turnus rehabilitacyjny do 21 dni ,który należy się zgodnie z ustawą.

 

Jakie dokumenty potrzebne, aby ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Podstawowym dokumentem, aby wystąpić o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego są osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności jedno z takich jak:

 • ważne orzeczenie ( jedno z trzech stopni niepełnosprawności),robimy kopię do dokumentów,ale należy wziąć oryginał do wglądu,
 • orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy(odrębne przepisy),
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończony 16 rokiem życia.
 • Wniosek o dofinansowanie z PFRON należy wypełnić,
 • Wniosek wystawiony i podpisany przez lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
 • Oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie (osoby zameldowanie pod wspólnym adresem),
 • Liczba osób (zameldowanych)we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych do turnusu rehabilitacyjnego?

Wniosek o przyznanie dofinansowania złożyć należy tam, gdzie mieszkasz (jesteś zameldowany)do najbliższego PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

 

Jak długo trzeba czekać na decyzję o przyznaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego?

Wniosek będzie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty złożenia (prawidłowo wypełniony i z wymaganymi dokumentami).

PCPR powiadomi Cię pisemnie do 7 dni o rozpatrzeniu wniosku.

Dowiesz się także jakie środki finansowe zostały Ci przyznane.

Musisz się także liczyć się z odmową jeśli nie spełniasz warunków PFRON, przyznania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego.

Decyzja o odmowie przyznania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego będzie uzasadniona na piśmie.

 

Jakie osoby mają pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego?

Pierwszeństwo otrzymaniu dofinansowania do udziału w turnusie rehabilitacyjnym mają osoby :

1.Niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu   niepełnosprawności,

2.Niepełnosprawne w wieku do 16 lat,

3.Niepełnosprawne do 24 lat, które się uczą,

4.Niepełnosprawne do 24 lat nie pracujące.

 

Ile razy w roku możesz wyjechać na turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem z PFRON?

Na turnus rehabilitacyjne  z dofinansowaniem, z PFRON możesz wyjechać tylko raz w roku kalendarzowym.

 

Jeśli potrzebujesz opiekuna jakie warunki musi spełnić opiekun osoby niepełnosprawnej?

 • Nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki,
 • Nie może być członkiem kadry na turnusie,
 • Opiekun musi mieć ukończone 18 lat lub 16 lat i wspólnie mieszkać z niepełnosprawnym będąc członkiem jego rodziny.

Osoba ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może skorzystać z dodatkowego urlopu na turnus rehabilitacyjny do 21 dni ,który należy się zgodnie z ustawą.

 

Gdzie szukać organizatora turnusu rehabilitacyjnego?

Na portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej możesz zapoznać się z ośrodkami, które działają i mają odpowiednie zezwolenia na prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych. Wszystkie ośrodki są bardzo szczegółowo opisane, a także można zadzwonić lub napisać do takiego ośrodka prosząc o więcej informacji.

Tu jest wykaz ośrodków.

Możesz jednak wyjechać prywatnie na taki turnus wybierając sobie dowolne miejsce i termin.

Wtedy nie musisz przedstawiać dokumentów o dochodzie i innych .Jednak każdy ośrodek ma swoje kryteria przyjmowania  kuracjuszy. W tym celu musisz odwiedzić stronę internetową danego ośrodka i zapoznać się z ofertą. Aby uzyskać szczegółowe informacje powinieneś zapytać mailowo lub telefonicznie o warunki wykupu turnusu rehabilitacyjnego.

 

Uwaga!

Jeśli zostało przyznane Ci dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego to musisz:

1.W terminie do 30 dni, ale nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego musisz poinformować PCPR(najlepiej na piśmie lub telefonicznie), że będziesz uczestniczyć w danym turnusie rehabilitacyjnym.

2. Musisz pamiętać, aby dostać dofinansowanie to do końca musisz wywiązać się z wszystkich warunków jakie wymaga PFRON.W przeciwnym wypadku nie dostaniesz dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego.

3. Ze środków PFRON nie można finansować turnusu rehabilitacyjnego organizowanego przez ZUS, KRUS, NFZ.

 

Instytucja odpowiedzialna za usługę:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

kontakt: +48 800 889 777,

www.https://www.pfron.org.pl/

napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1937).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ze zm.).

 

 

Najczęściej Zadawane Pytania

Zagadnienia związane z tematem domów opieki są często trudnymi do zrozumienia nie tylko dla samego zainteresowanego, ale także dla rodziny osoby, która ma zostać umieszczona w takim ośrodku.

Często nasuwają się pytania dotyczące charakterystyki ośrodków, refundacji kosztów, czy możliwości odwiedzin.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości stworzyliśmy listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących państwowych i prywatnych domów opieki.

Odpowiedzi na nie pomogą każdemu zrozumieć istotę funkcjonowania tych placówek oraz będą nieocenioną wiedzą mogącą przyczynić się do podjęcia słusznej decyzji o wybraniu placówki opiekuńczej.

 

 


Copyright © Opieka nad seniorem 24

 tel. +48 731 133 438
 kontakt@opiekaserwis24.pl

Realizacja: Softdesign Studio