A A A

bariery architektoniczne

Dla kogo jest dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w budownictwie?

Jeżeli masz przyznany stopień niepełnosprawności, a masz nieodpowiednio przystosowane mieszkanie np.: do wózka inwalidzkiego, czy masz inne utrudnienia w poruszaniu się w obrębie domu, mieszkania?

To ten program jest dla Ciebie, a więc czytaj dalej.

 Spis treści:

 1. Na jaką pomoc możesz liczyć w likwidacji barier
 2. Kto może ubiegać się o dofinansowanie
 3. Kiedy można wystąpić o dofinansowanie
 4. Jak często można otrzymać dofinansowanie
 5. Jakie dofinansowanie można dostać?
 6. Kto nie dostanie pieniędzy na powyższe remonty?
 7. Jakie dokumenty musisz przedstawić
 8. W jakiej formie przedstawić dokumenty?
 9. Uwaga!

 

1 . Na jaką pomoc możesz liczyć w likwidacji barier architektonicznych w budownictwie, gdzie mieszkasz?

Pomoc polega na tym, że Twoje bariery budowlane w miejscu zamieszkania mogą zostać zlikwidowane. To dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych rozwiąże Twoje problemy dnia codziennego. Będziesz mógł spokojnie wyjść do sklepu, do lekarza, do rodziny czy znajomych.

Przykładowe prace, na które możesz uzyskać dofinansowanie od PFRON na, gdy potrzebujesz:

 1. Wybudować podjazd ponieważ masz schody, na które wózkiem inwalidzkim nie wjedziesz,
 2. Poszerzyć wejście w drzwiach np. łazienki, kuchni tak, aby wózek inwalidzki wjechał,
 3. Podłogi masz śliskie i musisz je wymienić na antypoślizgowe,
 4. Przerobić wannę na prysznic,
 5. Zamontować uchwyty wspomagające przesadzanie się z wózka na ubikację itp,
 6. Przebudować łazienkę ponieważ nie jest mała i nie możesz dojechać do umywalki, wanny,
 7. Przebudować WC ponieważ jest zbyt ciasne dla osoby z Twoją niepełnosprawnością,
 8. Wiele innych, które mają ułatwić Ci życie bez barier w budownictwie.

 

2 . Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na zmiany architektoniczne w miejscu zamieszkania, aby żyło się lepiej?

Każda osoba, która stara się o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, a wcześniej uzyskała:

 • Stopień niepełnosprawności taki jak: lekki lub umiarkowany, lub znaczny,
 • Osoba, która ma wystawione aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ( dotyczy osób do 16 roku życia),
 • Osoba, która ma trudności w poruszaniu się,
 • Osoba, która posiada nieruchomość lub użytkuje wieczyście (jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem to musi uzyskać pozwolenie od właściciela nieruchomości),aby dokonać zmian remontowo budowlanych w tym lokalu.

 

3 . Kiedy można wystąpić o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych lub remonty?

O pieniądze na likwidację barier architektonicznych lub remonty w miejscu zamieszkania możesz starać się cały rok, ale kto pierwszy ten lepszy ponieważ dopóki są środki w jednostce PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

 

4 . Jak często można otrzymać dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych lub remonty?

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych można dostać raz w roku.

 

5 . Jakie dofinansowanie można dostać?

Maksymalna kwota pieniędzy na likwidację barier architektonicznych wynosi 95% kosztów jakie poniesiesz, ale maksymalnie do wysokości 15 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Jednak potrzebny jest udział(własny) finansowy osoby zainteresowanej w tym, minimum 5% wszystkich kosztów remontów.

 

6 . Kto nie dostanie pieniędzy na powyższe remonty?

1. Jeśli osoba ubiegająca się o takie środki finansowe ma zaległości wobec PFRON,

2. W ostatnich 3 latach przed tym wnioskiem była stroną umowy o dopłatę z PFRON i taka umowa została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy (np.: brak dokumentów),

3. Wnioski niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania informacji z PFRON.

 

7 . Jakie dokumenty musisz przedstawić, aby starać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w budownictwie?

Potrzebne dokumenty to:

1. Wniosek, który musisz (pobrać ze strony lub z biura PFRON) wypełnić, podpisać i dołączyć do dokumentów,

2. Dokument o sprawowaniu opieki prawnej nad podopiecznym ( jeśli taki posiadasz),

3. Dokumenty potwierdzające dochód: wszystkie jakie posiadasz i masz dochód w danym roku np.: decyzję o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego, a także pomocy społecznej,

4. Jeśli jesteś bezrobotny to zaświadczenie kierownika z urzędu pracy o statusie zawodowym,

5. Zaświadczenie o wysokości dochodów osoby niepełnosprawnej ( jeśli takie masz) lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach ( zaznaczyć że na potrzeby dopłat z PFRON, gdy będziesz prosić o dokument),

6. Zaświadczenie o wysokości dochodów pomniejszonych o kwotę alimentów (jeśli Cię dotyczy i zaznaczyć, że dotyczy dopłat z PFRON, gdy będziesz prosić o dokument) świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób), obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc składania wniosku,

7. Orzeczenia (aktualne) o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,(lub odpowiednik) w przypadku dzieci do lat 16,

8. Orzeczenie ( aktualne) o niepełnosprawności lub odpowiednik osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,

9. Zaświadczenie lekarskie (aktualne) o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,

10. Udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,

11. Akt własności do lokalu/umowa najmu lub inny jeśli taki posiadasz w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych,

12. Pozostałe załączniki określone przez właściwy dla Ciebie powiat.

 

8 . W jakiej formie przedstawić dokumenty?

Dokumenty możesz przedłożyć w sposób wygodny dla Ciebie:

 • skan – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW)

lub

 • kopia – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Jednostka udzielająca dofinansowania może wezwać Cię do okazania oryginału dokumentu.

 

Gdzie więcej informacji uzyskasz?

 

W PFRON (szukaj numeru telefonu, e-mail w Internecie wg

miejsca zamieszkania, pytaj w urzędzie miasta lub gminy o adres.

https://sow.pfron.org.pl/

 

9 . Uwaga!

Nie zaczynaj prac przed zawarciem umowy z jednostką PFRON, która dofinansuje Ci takie prace.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dodatkowo możesz ubiegać się z innych form pomocy finansowej jeśli spełniasz wszystkie warunki.

Tu możesz pobrać wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Instytucja odpowiedzialna za usługę:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

kontakt: +48 800 889 777,

https://sow.pfron.org.pl/

napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2021 poz. 573)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 926)

 

 

Najczęściej Zadawane Pytania

Zagadnienia związane z tematem domów opieki są często trudnymi do zrozumienia nie tylko dla samego zainteresowanego, ale także dla rodziny osoby, która ma zostać umieszczona w takim ośrodku.

Często nasuwają się pytania dotyczące charakterystyki ośrodków, refundacji kosztów, czy możliwości odwiedzin.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości stworzyliśmy listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących państwowych i prywatnych domów opieki.

Odpowiedzi na nie pomogą każdemu zrozumieć istotę funkcjonowania tych placówek oraz będą nieocenioną wiedzą mogącą przyczynić się do podjęcia słusznej decyzji o wybraniu placówki opiekuńczej.

 

 


Copyright © Opieka nad seniorem 24

 tel. +48 731 133 438
 kontakt@opiekaserwis24.pl

Realizacja: Softdesign Studio