A A A

dofinansowanie

Czy wiesz, że możesz otrzymać dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do użytku domowego celem podniesienia sprawności fizycznej. Poprzez stosowne dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zapłacisz za sprzęt rehabilitacyjny tylko 20% ceny.

 

Sprzęt rehabilitacyjny i fizjoterapia, to niekiedy jedyne sposoby nie tyle na normalne funkcjonowanie pacjenta, co także możliwość na uniknięcie innych opcji powrotu do zdrowia, jak choćby ryzykowna operacja. Niestety jednak stosowny sprzęt rehabilitacyjny, mogący tutaj pomóc wyleczyć się z wielu dolegliwości i urazów, może czasami kosztować niemałe pieniądze. 

Żadna fizjoterapia i rehabilitacja bez względu na stopień niepełnosprawności pacjenta, nie może być całkowicie skuteczna w tym co robi bez odpowiedniego sprzętu. Posiadanie odpowiedniego zaplecza finansowego na ten cel może jednak przerosnąć większość osób. 

 

Spis treści:

 

Jeśli jesteś osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności

a Twój lekarz zaleca Ci zakup sprzęt do rehabilitacji w domu celem podniesienia sprawności fizycznej, ta oferta jest dla Ciebie - możesz starać się o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt, urządzenia do rehabilitacji nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia ( NFZ). Przepisy mówią iż W/w sprzęt nie jest określony/ ujęty w katalogu sprzętów rehabilitacyjnych.

 

Drugim warunkiem, który wpływa na dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych jest Twój przeciętny miesięczny dochód

podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał ( 3 miesiące)poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekraczający kwoty:

50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym ( gdy nie mieszkasz sam),

65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej (gdy mieszkasz sam). Jeśli spełniasz dwa pierwsze warunki to możesz dostać dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych i już cieszyć się nowym sprzętem rehabilitacyjnym.

 

Przeczytaj poniżej w jaki sposób krok po kroku uzyskać dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na sprzęt rehabilitacyjny

 

Trzecim etapem starając się o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych jest przygotowanie odpowiednich dokumentów

 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenie o wysokości dochodów,
 • aby uzyskać dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na sprzęt rehabilitacyjny musisz złożyć w MOPS/PCPR lub poprzez portal SOW wniosek ze wskazaniem sprzętu do rehabilitacji, środków ortopedycznych lub pomocniczych,
 • zaświadczenie od lekarza wskazujące zasadność korzystania z określonego sprzętu do rehabilitacji w warunkach domowych,
 • dokument (pytaj w sklepie ze sprzętem) potwierdzający przewidywany koszt zakupu sprzętu (np. specyfikacja cenowa).
 • Ważne: Możesz być poproszony do okazania oryginału dokumentu. Lepiej mieć przy sobie. 

Należy pamiętać, aby przed zakupem złożyć wniosek o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na sprzęt medyczny. Instytucje te nie udzielą wsparcia finansowego na zakupiony produkt przed przyznaniem dofinansowania.

Wzory wniosków, które należy złożyć w celu ubiegania się o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, można znaleźć na stronach internetowych wspomnianych instytucji, ale można je również otrzymać po udaniu się do PCPR lub MOPSu właściwych dla danego miejsca zamieszkania. Co ważne, poza standardowymi szczegółami, we wniosku należy zamieścić zalecenia lekarza prowadzącego.

 

Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie

Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na sprzęt rehabilitacyjny wynosi cały rok, ale do czasu, do którego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) posiada środki finansowymi na ten cel. Dobrze jest złożyć wniosek o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych jak najszybciej, najlepiej na początku roku kalendarzowego.

 

W jakiej formie przedstawić dokumenty?

Dokumenty na dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych możesz przedłożyć w sposób wygodny dla Ciebie:

1.skanu – w przypadku składania wniosku o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON)

lub

2. kopii – w przypadku składania wniosku o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Korzystaj z infolinii w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

Infolinia - 800 889 777 (połączenie bezpłatne)

napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.portal-sow.pfron.org.pl

 

Czy opłaca się staranie o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na sprzęt rehabilitacyjny?

Jak wysokie jest dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych?

Wydatki na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych mogą być bardzo wysokie. Konieczność korzystania ze środków pomocniczych wymaga regularnego wydawania sporych pieniędzy. Natomiast sprzęt ortopedyczny bywa kosztowny. Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych pozwala ograniczyć wydatki, które musi ponieść osoba z niepełnosprawnością, czy jej rodzina.

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych można dostać na szeroki zakres wyrobów medycznych, które obejmują między innymi:

 • wózki inwalidzkie różnego typu,
 • ortezy,
 • obuwie ortopedyczne,
 • pionizatory,
 • poduszki, materace przeciwodleżynowe,
 • i wiele innych.

 

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych pozyskane z PFRON mogą być uzupełnieniem dofinansowania do potrzebnego sprzętu.

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych pozwala pokryć do 80%  zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, jednak nie więcej niż wysokość pięciokrotnego (sprawdź aktualne) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

Dofinansować  można do 80%  zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, jednak nie więcej niż wysokość pięciokrotnego (sprawdź aktualne) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Udział własny osoby starającej się o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych to minimum 20% kosztu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

To nie wszystko ponieważ możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie jeśli spełniasz wszystkie warunki, np.: dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na:

 • utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • szkolenie z obsługi sprzętu elektronicznego,
 • zakup protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • serwis wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera.

Fundacje to kolejne, obok NFZ czy PCPR, źródło oferujące o dla osoby opiekuna lub osoby, którą się opiekuje. Rośnie liczba fundacji, które udzielają pomocy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego. Zanim jednak zdecydujemy się na współpracę z wybraną fundacją, warto zapoznać się z jej regulaminem oraz warunkami formalno-materialnymi, jakie należy spełnić, aby otrzymać faktyczne dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych. Najczęściej konieczne jest napisanie uzasadnionego wniosku lub wypełnienie odpowiedniego formularza i dołączenie wymaganej dokumentacji. Fundacja weryfikuje wnioskodawcę na podstawie takiej dokumentacji.

Wiele fundacji ma ogromne doświadczenie w dostarczaniu odpowiedniego finansowania na sprzęt rehabilitacyjny. Zapewniają właściwe narzędzia i mechanizmy nastawione na pomoc osobom niepełnosprawnym. 

Ubiegając się o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych z fundacji zawsze konieczne jest udokumentowanie wydatków będących przedmiotem wniosku (często jest to faktura pro forma), a także sporządzenie zaświadczenia lekarskiego, orzeczenia o niepełnosprawności, rachunku zysków i strat oraz dokumentów potwierdzających trudna sytuacja finansowa. Zawsze jednak warto skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń i zapytać o wszystkie szczegóły. Każda fundacja ma inne wymagania i może przyznawać dotacje na sprzęt rehabilitacyjny na innych zasadach.

 

Uwaga!

Nie będzie należało Ci się dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na sprzęt rehabilitacyjny jeżeli masz jakieś nieuregulowane zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 926, z późn. zm.)   D20150926.pdf

 

 

Najczęściej Zadawane Pytania

Zagadnienia związane z tematem domów opieki są często trudnymi do zrozumienia nie tylko dla samego zainteresowanego, ale także dla rodziny osoby, która ma zostać umieszczona w takim ośrodku.

Często nasuwają się pytania dotyczące charakterystyki ośrodków, refundacji kosztów, czy możliwości odwiedzin.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości stworzyliśmy listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących państwowych i prywatnych domów opieki.

Odpowiedzi na nie pomogą każdemu zrozumieć istotę funkcjonowania tych placówek oraz będą nieocenioną wiedzą mogącą przyczynić się do podjęcia słusznej decyzji o wybraniu placówki opiekuńczej.

 

 


Copyright © Opieka nad seniorem 24

 tel. +48 731 133 438
 kontakt@opiekaserwis24.pl

Realizacja: Softdesign Studio