pasek8

Województwo dolnośląskie w granicach swoich 26 powiatów posiada 174 domy opieki państwowe i prywatne.

Z tego jast 93 finansowane przez samorządy i są to DPS. W swojej bogatej ofercie mają dla każdego odpowiednio przygotowane kadry. Najwięcej bo 39 placówek DPS  jest ukierunkowana na opiekę dla osób w podeszłym wieku i dla osób przewlekle somatycznie chorych. Drugie miejsce zajmuje opieka nad osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, i jest ich w woj. dolnośląskiem, aż 24 placówki. Następną specjalizacją w opiece jest rehabilitacja i opieka nad osobami przewlekle psychicznie chorymi, gdzie na całe woj. dolnośląskie jest 9 ośrodków. Najmniejszą grupę stanowią ośrodki mające zapewnić opiekę dla dla osób niepełnosprawnych fizycznie i jest tych ostatnich tylko 5 placówek. Jedynym ośrodkiem, który jest połączeniem placówki państwowej i prywatnej, jest Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych im.Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie. Ośrodek jest dla pacjentów z podejrzeniem funkcji poznawczych, łagodnym, umiarkowanym otępieniem.W ośrodku tym można jak najwcześniej rozpoznać chorobę Alzheimera i skutecznie leczyć.

Prywatnych domów opieki w woj. dolnośląskiem jest 59. W większości świadczą opiekę dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle somatycznie chorych. Najwięcej jest świadczeń w prywatnych domach skierowanych dla osób mających problemy z narządami ruchu. Przedstawiają bogatą ofertę dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

Wyszukiwarka obiektów
A A A

dolnośląskie

Opis
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
mail: sekretariat@dpspogodnajesien.pl
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku
Opis56-410 Dobroszyce, Stawowa 23
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 56-410 Dobroszyce, Stawowa 23
mail: dobroszyce@wroclaw.caritas.pl
fax: 71 32 71 302
Dla osób: Placówka pobytu stałego, o zasięgu ponadlokalnym, przeznaczona dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, które wymagają opieki całodobowej.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Opis57-210 Henryków, Plac Cystersów 4D
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 57-210 Henryków, Plac Cystersów 4D
mail: dohenrykow@wroclaw.caritas.pl
Dla osób: Placówka jest przeznaczony dla osób ( kobiet i mężczyzn) przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych
Opis55-320 Malczyce, 1 Maja 39
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 55-320 Malczyce, 1 Maja 39
mail: malczyce@caritas.pl
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku, kobiet i mężczyzn, w celu zapewnienia całodobowej opieki.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku
Opis55-080 Kąty Wrocławskie, Małkowice, Klasztorna 1
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 55-080 Kąty Wrocławskie, Małkowice, Klasztorna 1
mail: sekretariatmalkowice@wroclaw.caritas.pl
Dla osób: Placówka pobytu stałego, przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych, które wymagają opieki całodobowej.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych
Opis67-200 Głogów, Norwida 3
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 67-200 Głogów, Neptuna 22/ 24
mail: sekretariat@dps.glogow.pl
tel. kom.: 570 120 680
fax: 76833 88 09
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle somatycznie chorych, a także z zaawansowaną demencją oraz z chorobą Alzhaimera.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób z chorobą Alzheimera
Opis67-200 Głogów, Norwida 3
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 67-200 Głogów, Norwida 3
mail: sekretariat@dps.glogow.pl
fax: 76 8341366
Dla osób: Placówka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
Opis59-610 Wleń, Nielestno 17
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 59-610 Wleń, Nielestno 17
mail: dps@dpsnielestno.powiatlwowecki.pl
tel. kom.: 504 101 488
fax: 75 713 63 42
Dla osób: Placówka dla osób niepełnosprawnych intelektualnie od 18 roku życia bez górnej granicy. Budenek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Opis55-200 Oława, Lwowska 6
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 55-200 Oława, Lwowska 6
mail: sekretariat@dps.olawa.pl
fax: 71 313 01 10 wew. 22
Dla osób: Placówka przeznaczona jest dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych
Opis57-410 Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna 21b
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 57-410 Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna 21b
mail: dps-scinawka@post.pl
Dla osób: Placówka dla dzieci (od 3 lat do 16 lat) niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz sprzężeniem.
Specjalizacja: Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
Opis58-535 Miłków, Wiejska 138
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 58-535 Miłków, Wiejska 138
mail: ekretariat@dpsjunior.pl
Dla osób: Placówka dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn. Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu od umiarkowanego do głębokiego oraz dodatkowo dotkniętych takimi schorzeniami jak autyzm, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, wodogłowia, niepełnosprawność ruchowa różnego stopnia, niewidzenie oraz zespół schizofrenopodobny.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
Opis59-220 Legnica, Władysława, Grabskiego 11
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 59-220 Legnica, Władysława, Grabskiego 11
mail: dps@dps.legnica.eu
Dla osób: Placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
Opis
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 59-730 Nowogrodziec, Asnyka 55
powiat: bolesławiecki
mail: kontakt@spzzoz.eu
fax: 75 731 63 16
Specjalizacja: Dla osób obłożnie, nieuleczalnie chorych w ostatniej fazie śmiertelnej choroby, Leczenie bólu i innych ciężkich objawów w warunkach szpitalnych
Opis
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 58-530 Kowary, ul. Sanatoryjna 15
powiat: karkonoski
mail: sekretariat@pcz-kowary.pl
tel.: 756415715
Specjalizacja: Dla osób obłożnie, nieuleczalnie chorych w ostatniej fazie śmiertelnej choroby, Leczenie bólu i innych ciężkich objawów w warunkach szpitalnych
Opis
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 58-506 Jelenia Góra, Ogińskiego 6
mail: poczta@spzoz.jgora.pl
fax: 75 754 23 35
Specjalizacja: Dla osób obłożnie, nieuleczalnie chorych w ostatniej fazie śmiertelnej choroby, Leczenie bólu i innych ciężkich objawów w warunkach szpitalnych
Opis55-320 Malczyce, Mickiewicza 6
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 55-320 Malczyce, Mickiewicza 6
mail: spzozmalczyce@gmail.com
tel. kom.: 797 794 918
Dla osób: opieka hospicyjna obejmuje: • leczenie farmakologiczne, • leczenie objawów somatycznych i leczenie bólu, • opiekę psychiatryczną nad pacjentem i jego rodziną, • bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe sprzętu medycznego i pomocniczego.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku, Dla osób obłożnie, nieuleczalnie chorych w ostatniej fazie śmiertelnej choroby, Leczenie bólu i innych ciężkich objawów w warunkach szpitalnych
Opis55-320 Malczyce, Mickiewicza 6
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 55-320 Malczyce, Mickiewicza 6
mail: spzozmalczyce@gmail.com
tel. kom.: 797 794 918
Dla osób: opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą chorobą.Leczenie farmakologiczne, leczenie bólu, leczenie objawów somatycznych, opieka psychologiczna dla chorego i rodziny.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku, Dla osób obłożnie, nieuleczalnie chorych w ostatniej fazie śmiertelnej choroby, Leczenie bólu i innych ciężkich objawów w warunkach szpitalnych
Opis58-520 Janowice Wielkie, Chłopska 1
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 58-520 Janowice Wielkie, Chłopska 1
mail: sekretariat@dpsjanowicewielkie.pl
fax: 75 7515212
Dla osób: Placówka dla dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Opis
województwo: Dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: Małkowice, ul. Klasztorna 1 55-080 Kąty Wrocławskie
mail: sekretariatmalkowice@wroclaw.caritas.pl
Specjalizacja: Dla osób obłożnie, nieuleczalnie chorych w ostatniej fazie śmiertelnej choroby, Leczenie bólu i innych ciężkich objawów w warunkach szpitalnych
Opis53-413 Wrocław, Pl. Hirszfelda 12
województwo: Dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 53-413 Wrocław, Pl. Hirszfelda 12
mail: zop@dco.com.pl
Dla osób: Dla osób nieuleczalnie chorych. Poprawa jakości życia w końcowym stadium choroby, poprzez łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych.
Opis59-630 Mirsk, Zielona 12
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 59-630 Mirsk, Zielona 12
mail: gospodarczy@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl
tel. kom.: 797 355 430
Dla osób: Placówka dla kobiet i mężczyzn przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych
Opis59-920 Bogatynia, Parkowa 2
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 59-920 Bogatynia, Parkowa 2
mail: sekretariat@dpsjedrek.pl
Dla osób: Placówka dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie