dolnośląskie

Opis
Adres: 58-520 Janowice Wielkie, ul. Chłopska 1
mail: sekretariat@dpsjanowicewielkie.pl
fax: 75 7515212
Dla osób: Placówka dla dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.
Opis
Adres: 59-630 Mirsk, ul. Zielona 12
mail: gospodarczy@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl
tel. kom.: 797 355 430
Dla osób: Placówka dla kobiet i mężczyzn przewlekle somatycznie chorych.
Opis
Adres: 59-920 Bogatynia, ul. Parkowa 2
mail: sekretariat@dpsjedrek.pl
Dla osób: Placówka dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.
Opis
Adres: 58-560 Jelenia Góra, ul Leśna 3
mail: sekretariat@dpspogodnajesien.pl
fax: 75-755-20-03,
Dla osób: Placówka przeznaczona jest dla osób w podeszłym wieku, mieszkańców Gminy Jeleniej Góry.
Opis
Adres: 56-410 Dobroszyce, ul. Stawowa 23
mail: dobroszyce@wroclaw.caritas.pl
fax: 71 32 71 302
Dla osób: Placówka pobytu stałego, o zasięgu ponadlokalnym, przeznaczona dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, które wymagają opieki całodobowej.
Opis
Adres: 57-210 Henryków, Plac Cystersów 4D
mail: dohenrykow@wroclaw.caritas.pl
Dla osób: Placówka jest przeznaczony dla osób ( kobiet i mężczyzn) przewlekle somatycznie chorych.
Opis
Adres: 55-320 Malczyce, ul.1 Maja 39
mail: malczyce@caritas.pl
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku, kobiet i mężczyzn, w celu zapewnienia całodobowej opieki.
Opis
Adres: 55-080 Kąty Wrocławskie, Małkowice, ul. Klasztorna 1
mail: sekretariatmalkowice@wroclaw.caritas.pl
Dla osób: Placówka pobytu stałego, przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych, które wymagają opieki całodobowej.
Opis
Adres: 67-200 Głogów, ul. Neptuna 22/ 24
mail: sekretariat@dps.glogow.pl
tel. kom.: 570 120 680
fax: 76833 88 09
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle somatycznie chorych, a także z zaawansowaną demencją oraz z chorobą Alzhaimera.
Opis
Adres: 67-200 Głogów, ul. Norwida 3
mail: sekretariat@dps.glogow.pl
fax: 76 8341366
Dla osób: Placówka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.