Województwo dolnośląskie w granicach swoich 26 powiatów posiada 174 domy opieki państwowe i prywatne.

Z tego jast 93 finansowane przez samorządy i są to DPS. W swojej bogatej ofercie mają dla każdego odpowiednio przygotowane kadry. Najwięcej bo 39 placówek DPS  jest ukierunkowana na opiekę dla osób w podeszłym wieku i dla osób przewlekle somatycznie chorych. Drugie miejsce zajmuje opieka nad osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, i jest ich w woj. dolnośląskiem, aż 24 placówki. Następną specjalizacją w opiece jest rehabilitacja i opieka nad osobami przewlekle psychicznie chorymi, gdzie na całe woj. dolnośląskie jest 9 ośrodków. Najmniejszą grupę stanowią ośrodki mające zapewnić opiekę dla dla osób niepełnosprawnych fizycznie i jest tych ostatnich tylko 5 placówek. Jedynym ośrodkiem, który jest połączeniem placówki państwowej i prywatnej, jest Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych im.Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie. Ośrodek jest dla pacjentów z podejrzeniem funkcji poznawczych, łagodnym, umiarkowanym otępieniem.W ośrodku tym można jak najwcześniej rozpoznać chorobę Alzheimera i skutecznie leczyć.

Prywatnych domów opieki w woj. dolnośląskiem jest 59. W większości świadczą opiekę dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle somatycznie chorych. Najwięcej jest świadczeń w prywatnych domach skierowanych dla osób mających problemy z narządami ruchu. Przedstawiają bogatą ofertę dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

Wyszukiwarka obiektów
A A A

dolnośląskie

Opis
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 3
mail: sekretariat@dpspogodnajesien.pl
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku
Opis56-410 Dobroszyce, Stawowa 23
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 56-410 Dobroszyce, Stawowa 23
mail: dobroszyce@wroclaw.caritas.pl
fax: 71 32 71 302
Dla osób: Placówka pobytu stałego, o zasięgu ponadlokalnym, przeznaczona dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, które wymagają opieki całodobowej.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Opis57-210 Henryków, Plac Cystersów 4D
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 57-210 Henryków, Plac Cystersów 4D
mail: dohenrykow@wroclaw.caritas.pl
Dla osób: Placówka jest przeznaczony dla osób ( kobiet i mężczyzn) przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych
Opis55-320 Malczyce, 1 Maja 39
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 55-320 Malczyce, 1 Maja 39
mail: malczyce@caritas.pl
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku, kobiet i mężczyzn, w celu zapewnienia całodobowej opieki.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku
Opis55-080 Kąty Wrocławskie, Małkowice, Klasztorna 1
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 55-080 Kąty Wrocławskie, Małkowice, Klasztorna 1
mail: sekretariatmalkowice@wroclaw.caritas.pl
Dla osób: Placówka pobytu stałego, przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych, które wymagają opieki całodobowej.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych
Opis67-200 Głogów, Norwida 3
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 67-200 Głogów, Neptuna 22/ 24
mail: sekretariat@dps.glogow.pl
tel. kom.: 570 120 680
fax: 76833 88 09
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle somatycznie chorych, a także z zaawansowaną demencją oraz z chorobą Alzhaimera.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób z chorobą Alzheimera
Opis67-200 Głogów, Norwida 3
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 67-200 Głogów, Norwida 3
mail: sekretariat@dps.glogow.pl
fax: 76 8341366
Dla osób: Placówka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
Opis59-610 Wleń, Nielestno 17
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 59-610 Wleń, Nielestno 17
mail: dps@dpsnielestno.powiatlwowecki.pl
tel. kom.: 504 101 488
fax: 75 713 63 42
Dla osób: Placówka dla osób niepełnosprawnych intelektualnie od 18 roku życia bez górnej granicy. Budenek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Opis55-200 Oława, Lwowska 6
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 55-200 Oława, Lwowska 6
mail: sekretariat@dps.olawa.pl
fax: 71 313 01 10 wew. 22
Dla osób: Placówka przeznaczona jest dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych
Opis57-410 Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna 21b
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 57-410 Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna 21b
mail: dps-scinawka@post.pl
Dla osób: Placówka dla dzieci (od 3 lat do 16 lat) niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz sprzężeniem.
Specjalizacja: Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie