Jeśli potrzebujesz pomocy w opiece nad ukochaną osobą

Na jaką pomoc możesz liczyć?

 

Masz do wyboru opiekę całodobową 24 h / 7 dni

 1. Fachowa opieka medyczna lekarska, pielęgniarska, opiekuńcza i inna wspomagająca.
 2. Fachowa opieka opiekunów osób starszych wspomagana przez lekarzy, pielęgniarkę, rehabilitanta i tp.

 

Lub opiekę na godziny

 1. Gdy nie masz poważnych chorób i nie musisz być pod stałą obserwacją lekarza czy pielęgniarki. Pomoc opiekunki lub opiekuna w życiu codziennym
 2. Jeśli masz poważne choroby i musisz być pod nadzorem lekarza ,pielęgniarki i innego personelu medycznego, a chcesz pozostać z bliskimi w domu

Nie martw się, nie będziesz sam!


Sześć  podstawowych standardów  w opiece

Masz  prawo oczekiwać następujących standardów w opiece jeśli jesteś osobą taką jak:

 • Osoba starsza wymagająca wsparcia,
 • Osoba niepełnosprawna,
 • Osoba leżąca w wyniku choroby,
 • Lub inne osoby potrzebujące pomocy.

 

1. Opieka skoncentrowana na osobie

Musisz mieć zapewnioną  opiekę dostosowaną  do Twoich potrzeb i odpowiadającą Twoim oczekiwaniom.


2. Godność i szacunek

Musisz być traktowany z godnością i szacunkiem w czasie, gdy opiekują się Tobą podczas, gdy jesteś chory, niepełnosprawny czasowo lub ciągle.

Podczas otrzymywania opieki nie możesz cierpieć z powodu jakiejkolwiek formy znęcania się lub niewłaściwego traktowania takiego jak:

 • Zaniedbanie obowiązków opiekuńczych;
 • Poniżające traktowanie;
 • Niepotrzebne do wymaganej sytuacji ograniczenie.


3. Masz gwarancję prywatności

Masz prawo do prywatności, kiedy jej potrzebujesz i chcesz.

Wszyscy są traktowani na równi  bez względu na swoje niedomagania i ułomności.

Otrzymujesz wsparcie, którego potrzebujesz, aby zachować niezależność.

 
4. Prawo Cię chroni

Aby otrzymać wymaganą opiekę zawsze musisz Ty wyrazić zgodę lub inna osoba, prawnie działająca w Twoim imieniu np.: najbliższa rodzina lub opiekun prawny jeśli jesteś sam.


5. Bezpieczna opieka

Dostawcy usług opiekuńczych  muszą ocenić zagrożenia dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Nie mogą Cię narazić na szkody, których można by uniknąć.

Podczas każdej opieki zagwarantować Tobie muszą, że ich personel posiada kwalifikacje, kompetencje, umiejętności i doświadczenie, które zapewnią Ci bezpieczeństwo.

Jeśli coś pójdzie nie tak, muszą powiedzieć Ci, co się stało, udzielić wsparcia i przeprosić.

Firmy opiekuńcze muszą mieć solidne procedury rekrutacyjne i przeprowadzać odpowiednie kontrole, aby zachować wysoki poziom oferowanych usług.

Musisz  mieć zagwarantowaną możliwość złożenia skargi na swoją opiekę, a także zamiany personelu, gdy zajdzie taka konieczność.

Firma opiekuńcza musi mieć wdrożony system, szybkiego zgłaszania skarg i odpowiedzi na nie.  Muszą  dokładnie przeanalizować  Twoje wątpliwości  i podjąć adekwatne działania w przypadku zaistniałych problemów.


6. Opłaty za opiekę muszę odpowiednio kosztować

Dostawca usług opiekuńczych chcąc zagwarantować Tobie odpowiedni poziom usług, a Ty chcąc mieć gwarancje odpowiedniej opieki, musisz mieć świadomość kosztów. Usługodawca musi mieć wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanych, kompetentnych i doświadczonych pracowników, aby móc Tobie zagwarantować wysoki poziom usług opiekuńczych. Wysoko wykwalifikowana kadra musi otrzymać odpowiednie kontrakty, które będą adekwatną zapłatą za tak odpowiedzialną pracę, pełną niekiedy poświęcenia.

Z życia seniora
Opieka domowa

Pomimo wyjątkowego charakteru roli każdego opiekuna, opiekę rodzinną charakteryzują szerokie i różnorodne obszary działalności. Opieka obejmuje...

Prywatne domy opieki

Osoby starsze niejednokrotnie nie potrafią samodzielnie radzić sobie w codziennym życiu.  Problemy z pamięcią, ból podczas wykonywania...

Prywatne domy opieki

Różnice między domem opieki prywatnym, a państwowym są duże i niejednokrotnie wybór na pierwszy rzut oka wydaje się oczywisty. Pewne elementy...

Dofinansowanie

Pacjenci, którzy są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą skorzystać z refundacji sprzętu rehabilitacyjnego. Natomiast osoby niepełnosprawne mogą...

Dofinansowanie

Dla osób niepełnosprawnych  są organizowane turnusy rehabilitacyjne w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Grupy od 20 osób o podobnych...

Dofinansowanie

Masz przyznany stopień niepełności? Jeśli masz to ten program jest dla Ciebie Masz problem  z wejściem do domu po schodach? Jeśli masz...