domy opiekiZnajdź dom opieki, który zaspokoi Twoje potrzeby i zainteresowania.
Może to będzie nowa przygoda, która otworzy przed Tobą nowe wyzwania pełne dobrych wrażeń.

dom dla niepelnosprawnych

Domy dla niepełnosprawnych to obiekty pozbawione jakichkolwiek barier architektonicznych. Osoby poruszające się na wózku czy z inną dysfunkcją mogą bez problemu przemieszczać się po tego typu obiektach.Tego rodzaju ośrodki pozwalają osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym na miłe spędzenie czasu, zrelaksowanie się, poznanie nowych osób, poprawę swojego stanu zdrowia poprzez rehabilitację i inne zajęcia usprawniające.

Domy Opieki dla Seniora2

Opieka nad osobami starszymi polega na stałym zaspokajaniu podstawowych potrzeb fizycznych, emocjonalnych, psychicznych i zdrowotnych seniorów w rodzinie lub społeczeństwie. Dojrzali rodzice i inni bliscy, którzy nie są już w stanie samodzielnie wykonywać niektórych czynności, są zdani na pomoc osób trzecich, w tym naszej.

dps5 1

Jeśli nie jesteś w stanie mieszkać samodzielnie we własnym domu, nie masz blisko rodziny, która może Ci pomóc w trudnych sytuacjach, możesz przenieść się do nowego lokum jakim jest DPS.

Nowy dom zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa i wysokiej klasy opiekę. W towarzystwie kolegów, pensjonariusze mieszkają w pięknych nowoczesnych obiektach dostosowanym do ich potrzeb oraz europejskich standardów. W większości ośrodki te wybudowane lub zmodernizowane zostały przy udziale środków unijnych.

Prywatne domy opieki ciesz sie z zycia

 

Całościowy charakter dostępnej usługi dotyczy profesjonalnego wsparcia opiekuńczego, leczniczego, aktywizacyjnego nad seniorem, a także Domy opieki - prywatnie oferują również pomoc w załatwieniu niezbędnych spraw urzędowych jak i  innych.

 

Decydując się na wybór prezentowanej opcji, warto sprawdzić możliwości rozwoju: fizycznego, kulturalnego oraz atrakcyjne zagospodarowanie wolnego czasu osób starszych.

Krok po krokuPodstawową zasadą jest wyrażenie świadomej zgody zainteresowanego na przeprowadzenie się do domu opieki. Jeśli osoba jest ubezwłasnowolniona decyzję podejmuje prawny opiekun wyznaczony przez sąd.

Kto nadzoruje domy opiekiPaństwowe domy tzw. DPS dostają zezwolenie na prowadzenie domu wydane przez wojewodę. Co roku, do 30 czerwca, jest obowiązek publikacji w Dzienniku Urzędowym wykazu domów legalnie działających na terenie danego województwa. Prywatne domy opieki dostają zezwolenie na działalność gospodarczą i widnieją w bazie rejestru prywatnych domów opieki dla wszystkich województw.

jak starac sie o miejsce w dps

 

Jeśli zdecydujesz się na zamieszkanie w placówce to w pierwszej kolejności zgłosić się do DPS, właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby (pod uwagę brane jest miejsce pobytu tej osoby).

Na wniosek osoby zainteresowanej ośrodek przeprowadzi wywiad środowiskowy oraz pomoże osobie zainteresowanej zgromadzić niezbędną dokumentację.

Po przeprowadzeniu wywiadu oraz rozpatrzeniu wniosku ośrodek wydaje decyzję dotyczącą umieszczenia zainteresowanej osoby w Domu Pomocy Społecznej.

jak wygladaja prywatne domy opieki

Osoby starsze niejednokrotnie nie potrafią samodzielnie radzić sobie w codziennym życiu. 

Problemy z pamięcią, ból podczas wykonywania obowiązków czy poważne choroby sprawiają, że potrzebują oni wsparcia i pomocy niemal nieustannie. Niestety, nie zawsze bliscy mogą być z rodzicami czy dziadkami cały czas – praca lub dom w dalekim od ich mieszkania miejscu może to uniemożliwiać. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest wybór takiej opcji jak prywatny dom opieki.

prywatny dom opieki a panstwowy DPSRóżnice między domem opieki prywatnym, a państwowym są duże i niejednokrotnie wybór na pierwszy rzut oka wydaje się oczywisty. Pewne elementy sprawiają jednak, że wielu emerytów decyduje się na daną opcję. Co może przemawiać za wyborem prywatnego, a co państwowego domu opieki?

Przeanalizujmy konkretne kwestie: