podlaskie

Opis
Adres: 16-400 Suwałki, ul. Gen. Pułaskiego 66
mail: sekretariat@dpskalina.suwalki.pl
fax: 87 562 85 07
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle somatycznie chorym obojga płci, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, ale uzasadnia potrzebę opieki i terapii.
Opis
Adres: 17-120 Brańsk ul. Jana Pawła II 12
mail: dpsbransk@dpsbransk.pl
Dla osób: Placówka dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku przewlekle somatycznie chorych.
Opis
Adres: 16-070 Choroszcz, Al. Niepodległości 4
mail: sekretariat.dps.choroszcz@st.bialystok.wrotapodlasia.p
fax: 85 -713 14 40
Dla osób: Placówka dla kobiet i mężczyzn z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.
Opis
Adres: 15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203
mail: sekretariat@dpsb.bialystok.pl
fax: 85 - 74 33 575
Dla osób: Placówka dla dorosłych, młodzieży i dzieci niepełnosprawnych, a także przewlekle psychicznie chorych. Ośrodek świadczy również dzienne specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera.
Opis
Adres: 16-300 Augustów, ul. Studzieniczna 2
mail: dpsstudzieniczna@outlook.com
tel. kom.: 600 575 169
Dla osób: Placówka dla dziewcząt w wieku od 3 do 30 lat z niepełnosprawnością intelektualną oraz schorzeniami towarzyszącymi.
Opis
Adres: 16-050 Michałowo , Garbary 1
mail: dps@wp.pl
fax: 85 717 60 90
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Opis
Adres: 18-100 Łapy, Ul. Surazska 67, Uhowo
mail: dpsuhowo@wp.pl
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku.
Opis
Adres: 18-400 Łomża, ul. Polowa 39
mail: sekretariat@dpslomza.info
fax: 86 216 52 51
Dla osób: Placówka dla dzieci, młodzieży i osób starszych intelektualnie niepełnosprawnych w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Opis
Adres: 16-080 Tykocin, ul. Klasztorna 1
mail: dpstykocin@wp.pl
fax: 85 718 76 87
Dla osób: Placówka jest przeznaczony dla kobiet chorych psychicznie.
Opis
Adres: 17-230 Białowieża, ul. Centura 2
mail: dpsbial@poczta.internetdsl.pl
fax: 85 681 2792
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku, a także dla przewlekle somatycznie chorych.