warmińsko-mazurskie

Opis
Adres: 11-230 Bisztynek, ul. Niepodległości 7
mail: dpsbisztynek@poczta.onet.pl
Dla osób: Placówka dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie.
Opis
Adres: 13-324 Grodziczno, Nowe Grodziczno 14 B
mail: dps_grodziczno@op.pl
fax: +48 56 47 291 14
Dla osób: Placówka dla osób potrzebujących pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych.
Opis
Adres: 82-340 Tolkmicko , ul. Szpitalna 2
mail: sekretariat@dpstolkmicko.pl
tel. kom.: +48 0552316776
Dla osób: Placówka dla osób somatycznie przewlekle chorych.
Opis
Adres: 10-144 Olsztyn, ul. Bałtycka 37a
mail: dps.baltycka@dps.olsztyn.eu
tel. kom.: 731 161 313
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle somatycznie chorych obojga płci, całodobowy.
Opis
Adres: 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 31
mail: gizycko@dps.pl
Dla osób: Placówka dla osób starszych somatycznie chorych.
Opis
Adres: 11-510 Wydminy, ul. Źródlana 2
mail: dps.wydminy@neostrada.pl
tel. kom.: 87 421 00 61
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku.
Opis
Adres: 19-314 Kalinowo, Golubie 7
mail: sekretariat@dpslili.pl
tel. kom.: 500 150 381
fax: 87 621 11 97
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych, obu płci, przewlekle psychicznie chorych, nie wymagających leczenia szpitalnego.
Opis
Adres: 11-010 Barczewo, ul. Kraszewskiego 17
mail: sekretariat@dpsbarczewo.pl
fax: 89 514 85 74
Dla osób: Placówka dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych.
Opis
Adres: 19-300 Ełk, ul. Kilińskiego 2
mail: teczowydom@elk.org.pl
fax: 87 621 34 74
Dla osób: Placówka dla chłopców z niepełnosprawnością umysłową stopnia umiarkowanego, znacznego lub głębokiego i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Przyjmowane są dzieci od okresu niemowlęcego.
Opis
Adres: 10-211 Olsztyn, ul. Juliana Fałata 23 K
mail: kombatant@dpsk.olsztyn.eu
fax: 89 535 66 28
Dla osób: Placówka dla kobiet i mężczyzn przewlekle somatycznie chorych.