podkarpackie

Opis
Adres: 39-200 Dębica, ul. 23 Sierpnia 3
mail: sekretariat@dpsdebica.pl
Dla osób: Placówka dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.
Opis
Adres: 37-550 Radymno, Sośnica, ul. Zamkowa 10
mail: dps.sosnica@gmail.com
fax: 16 733 20 80
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Opis
Adres: 37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 72
mail: dpslancut@op.pl
fax: 17-225-33-56
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie obojga płci.
Opis
Adres: 36-200 Brzozów, ul. Witosa 13
mail: dps@dpsbrzozow.pl
fax: 13 43-418-86
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych zapewniająca całodobową opiekę , zaspakajająca niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, medyczne, społeczne i religijne.
Opis
Adres: 38-222 Folusz 56
mail: sekretariat@folusz.dps.pl
tel.: 134413076
fax: 134413076
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych obojga płci dotkniętych schorzeniami natury psychicznej.
Opis
Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Generała Józefa Wysockiego 99
mail: poczta@mdps.przemysl.pl
fax: 16 6705557
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Opis
Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Świętego Brata Alberta 3
mail: poczta@mdps.przemysl.pl
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
Opis
Adres: 37-543 Laszki
mail: wysockdps1@domypomocy.pl
tel. kom.: 885-885-046
fax: 16 673 18 92
Dla osób: Placówka dla osób starszych przewlekle somatycznie chorych, a także niesprawnych ruchowo.
Opis
Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 2 a
mail: dps@stalowowolski.pl
Dla osób: Placówka opiekuńcza dla osób starych i chorych, emerytów i rencistów.
Opis
Adres: 37 – 700 Przemyśl, Prałkowce 231
mail: edps.pralkowce@gmail.com
fax: 16 675 70 83
Dla osób: Placówka dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.