pasek8

 
Domy opieki w woj. podkarpackim zlokalizowane są głównie w obrębie większych miast, takich jak: Tarnobrzeg, Rzeszów i Krosno. Domy opieki w woj. podkarpackim można podzielić na prywatne domy opieki i domy pomocy społecznej (DPS), które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i w których za pobyt seniora można uzyskać refundację do 70% kosztów całodziennych pobytów.Do wyboru w ramach refundacji jest w województwie podkarpackim aż 57 placówek, które świadczą całodobową opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym, które nie mogą na co dzień wykonywać podstawowych czynności bez pomocy osób trzecich. Prywatne domy opieki w woj. podkarpackim to natomiast tylko 10 placówek, które świadczą również całodobową opiekę, jednak koszty utrzymania podopiecznego nie są tu refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak widać, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w województwie podkarpackim w znacznej większości opiera się na państwowych domach opieki. Nie bez znaczenia jest fakt, że za pobyt osoby potrzebującej stałej opieki w prywatnej placówce trzeba miesięcznie zapłacić nawet około 5000 złotych. Niestety w większości przypadków rodzin nie stać na to, by takie koszty miesięczne ponosić. Warto zaznaczyć także, że mimo sporej liczby ośrodków świadczących usługi opiekuńcze w tym województwie, nadal na jedno miejsce statystycznie przypada około 20 chętnych, którzy spełniają wymagania opieki całodobowej.

Wyszukiwarka obiektów

A A A

podkarpackie

Opis37-550 Radymno, Sośnica, Zamkowa 10
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-550 Radymno, Sośnica, Zamkowa 10
mail: dps.sosnica@gmail.com
fax: 16 733 20 80
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
Opis37-100 Łańcut, Piłsudskiego 72
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-100 Łańcut, Piłsudskiego 72
mail: dpslancut@op.pl
fax: 17-225-33-56
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie obojga płci.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku, Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
Opis36-200 Brzozów, Witosa 13
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 36-200 Brzozów, Witosa 13
mail: dps@dpsbrzozow.pl
fax: 13 43-418-86
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych zapewniająca całodobową opiekę , zaspakajająca niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, medyczne, społeczne i religijne.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku
Opis38-222 Folusz 56
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 38-222 Folusz 56
mail: sekretariat@folusz.dps.pl
tel.: 134413076
fax: 134413076
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych obojga płci dotkniętych schorzeniami natury psychicznej.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
Opis37-700 Przemyśl, Generała Józefa Wysockiego 99
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-700 Przemyśl, Generała Józefa Wysockiego 99
mail: poczta@mdps.przemysl.pl
fax: 16 6705557
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych, Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Opis37-700 Przemyśl, Świętego Brata Alberta 3
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-700 Przemyśl, Świętego Brata Alberta 3
mail: poczta@mdps.przemysl.pl
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku
Opis37-543 Laszki
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-543 Laszki
mail: wysockdps1@domypomocy.pl
tel. kom.: 885-885-046
fax: 16 673 18 92
Dla osób: Placówka dla osób starszych przewlekle somatycznie chorych, a także niesprawnych ruchowo.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
Opis37-450 Stalowa Wola, Dmowskiego 2 a
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-450 Stalowa Wola, Dmowskiego 2 a
mail: dps@stalowowolski.pl
Dla osób: Placówka opiekuńcza dla osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku
Opis37–700 Przemyśl, Prałkowce 231
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37–700 Przemyśl, Prałkowce 231
mail: edps.pralkowce@gmail.com
fax: 16 675 70 83
Dla osób: Placówka dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku, Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
Opis39-400, Tarnobrzeg, Kurasia 7
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 39-400, Tarnobrzeg, Kurasia 7
mail: dpstbg@wp.pl
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych
Opis35-225 Rzeszów, Mjr .H. Sucharskiego 1
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 35-225 Rzeszów, Mjr .H. Sucharskiego 1
mail: sekretariat@dpssucharskiego.resman.pl
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie.
Specjalizacja: Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
Opis37-500 Jarosław, Plac Mickiewicza 4
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-500 Jarosław, Plac Mickiewicza 4
mail: jaroslaw@domypomocy.pl
Dla osób: Placówka dla osób obojga płci przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
Opis37-627 Wielkie Oczy, Zielona 5
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 37-627 Wielkie Oczy, Zielona 5
mail: dps@opw.pl
Dla osób: Placówka dla dzieci, młodzieży i osób starszych niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
Opis38 - 130 Frysztak, Glinik Dolny 230
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 38 - 130 Frysztak, Glinik Dolny 230
mail: dpsf@poczta.onet.pl
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Opis36-105 Cmolas 274
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 36-105 Cmolas 274
mail: kontakt@dpscmolas.pl
fax: 17 283 77 51 wew. 10
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku obojga płci.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku
Opis39-200 Dębica, 23 Sierpnia 3
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 39-200 Dębica, 23 Sierpnia 3
mail: sekretariat@dpsdebica.pl
Dla osób: Placówka dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
Opis38-460 Jedlicze, Jaszczew 8
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 38-460 Jedlicze, Jaszczew 8
mail: biuro@zozjedlicze.pl
Dla osób: w ramach opieki paliatywno-hospicyjnej zapewniamy: • zwalczanie wszechogarniającego bólu • leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych • pielęgnację • łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych • wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia • edukację zdrowotną osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku, Dla osób obłożnie, nieuleczalnie chorych w ostatniej fazie śmiertelnej choroby, Leczenie bólu i innych ciężkich objawów w warunkach szpitalnych
Opis
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 36-051 Górno, Rzeszowska 5
mail: dokumentacja@gorno.eu
fax: 17 7728 968
Specjalizacja: Dla osób obłożnie, nieuleczalnie chorych w ostatniej fazie śmiertelnej choroby, Leczenie bólu i innych ciężkich objawów w warunkach szpitalnych
Opis35-610 Rzeszów, Powstańców Śląskich 4
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 35-610 Rzeszów, Powstańców Śląskich 4
mail: sekretariat@dpskombatant.resman.pl
fax: 17 852 84 05
Dla osób: Placówka dla kobiet i mężczyzn niesprawnych w podeszłym wieku niepełnosprawnych fizycznie.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku, Dla osób niepełnosprawnych fizyczne