pasek8

Wyszukiwarka obiektów
A A A

Hospicjum domowe
Domy opieki / Hospicja

województwo: wielkopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 64-400 Międzychód, Szpitalna 10
mail: spzozmiedzychod@spzoz-miedzychod.com.pl
tel. kom.: 668 277 672
Dla osób: ze skierowaniem od lekarza rodzinnego (NFZ) lub każdego innego specjalisty. Leczenie farmakologiczne, leczenie bólu, leczenie objawów somatycznych, opieka psychologiczna dla chorego i rodziny, bezpłatne wypożyczenie z hospicjum sprzętu medycznego i pomocniczego, rehabilitacja. Jeśli masz ubezpieczenie NFZ, hospicjum domowe jest bezpłatne.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku, Dla osób obłożnie, nieuleczalnie chorych w ostatniej fazie śmiertelnej choroby, Leczenie bólu i innych ciężkich objawów w warunkach szpitalnych
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 55-320 Malczyce, Mickiewicza 6
mail: spzozmalczyce@gmail.com
tel. kom.: 797 794 918
Dla osób: opieka hospicyjna obejmuje: • leczenie farmakologiczne, • leczenie objawów somatycznych i leczenie bólu, • opiekę psychiatryczną nad pacjentem i jego rodziną, • bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe sprzętu medycznego i pomocniczego.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku, Dla osób obłożnie, nieuleczalnie chorych w ostatniej fazie śmiertelnej choroby, Leczenie bólu i innych ciężkich objawów w warunkach szpitalnych
województwo: podkarpackie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 38-460 Jedlicze, Jaszczew 8
mail: biuro@zozjedlicze.pl
Dla osób: w ramach opieki paliatywno-hospicyjnej zapewniamy: • zwalczanie wszechogarniającego bólu • leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych • pielęgnację • łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych • wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia • edukację zdrowotną osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku, Dla osób obłożnie, nieuleczalnie chorych w ostatniej fazie śmiertelnej choroby, Leczenie bólu i innych ciężkich objawów w warunkach szpitalnych
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 55-320 Malczyce, Mickiewicza 6
mail: spzozmalczyce@gmail.com
tel. kom.: 797 794 918
Dla osób: opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą chorobą.Leczenie farmakologiczne, leczenie bólu, leczenie objawów somatycznych, opieka psychologiczna dla chorego i rodziny.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku, Dla osób obłożnie, nieuleczalnie chorych w ostatniej fazie śmiertelnej choroby, Leczenie bólu i innych ciężkich objawów w warunkach szpitalnych