pasek8

Województwo śląskie w swojej ofercie ma 203 domy opieki licząc razem prywatne i DPS. Prywatnych domów opieki jest 98 w tym województwie. W znacznej większości proponują opiekę kompleksową dla osób niepełnosprawnych fizycznie, dla osób w podeszłym wieku i dla przewlekle somatycznie chorych. Takich domów z bogatą ofertą jest 90. Tylko 8 domów opieki proponuje zakres ograniczony. Są to prywatne domy opieki skierowane dla osób w podeszłym wieku, ale bez znaczących problemów zdrowotnych czy ruchowych.

Państwowych domów opieki DPS w woj. śląskim jest 105. W większości domów zamieszkują osoby z różnymi schorzeniami. Najwięcej oddziałów, 58 jest dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych łączonych najczęściej z oddziałem dla osób niepełnosprawnych fizycznie, których w całym woj. śląskim jest tylko 8. Następna ilości oddziałów, 38 pod względem ilości jest dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Dla osób przewlekle psychicznie chorych jest 19 oddziałów na województwo. 

Wyszukiwarka obiektów

A A A

śląskie

Opis40-589 Katowice, ul. Różyckiego 14 d
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 40-589 Katowice, ul. Różyckiego 14 d
mail: domhospicyjny@o2.pl
fax: (32) 609 - 22 - 44
Opis44–194 Knurów, Szpitalna 29
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 44–194 Knurów, Szpitalna 29
mail: knurow@caritas.pl
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych obojga płci z niepełnosprawnością intelektualną.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Opis42-400 Zawiercie, Rzemieślnicza 9
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 42-400 Zawiercie, Rzemieślnicza 9
mail: sekretariat@dps.zawiercie.powiat.pl
fax: 32 67 222 56
Dla osób: Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
Opis42-700 Lubliniec, Kochcicka 14
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 42-700 Lubliniec, Kochcicka 14
mail: zespold@dpslubliniec.pl
fax: 34 356 32 66
Dla osób: Placówka dla mężczyzn dotkniętych kryzysem psychicznym.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
Opis42-286 Koszęcin, Dąbrówki 3
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 42-286 Koszęcin, Dąbrówki 3
mail: zespold@dpslubliniec.pl
Dla osób: Placówka dla 33 kobiet przewlwkle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
Opis42-700 Lubliniec, Kochcicka 14
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 42-700 Lubliniec, Kochcicka 14
mail: sekretariat@dpslubliniec.pl
fax: 34 356 32 66
Dla osób: Placówka jest dla 278 mężczyzn dotkniętych kryzysem psychicznym.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
Opis42-256, Turów k/Olsztyna, Joachimowska 85
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 42-256, Turów k/Olsztyna, Joachimowska 85
mail: dpsturow@poczta.onet.pl
fax: 34 328 62 19
Dla osób: Placówka przeznaczona dla kobiet i mężczyzn zapewniająca całodobową opiekę osobom, które znalazły się w trudnym położeniu.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku
Opis44–153 Sośnicowice, Kozielska 1
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 44–153 Sośnicowice, Kozielska 1
mail: dpsostoja@poczta.onet.pl
fax: 32 3354334 fax w. 20
Dla osób: Placówka zapewnienia całodobową opiekę dla osób płci żeńskiej niepełnosprawnych intelektualnie w tym dzieci, młodzieży i dorosłych.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
Opis41-908 Bytom, Stolarzowicka 33
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 41-908 Bytom, Stolarzowicka 33
mail: sekretariat@dpskombatant.bytom.pl
Dla osób: Placówka zapewnia całodobową opiekę osobom starszym.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku
Opis41-707 Ruda Śląska, ul.Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
województwo: śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 41-707 Ruda Śląska, Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
tel. kom.: 780 036 079
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych