śląskie

Opis
Adres: 43-316 Bielsko-Biała, ul. Bednarska 10
mail: kontakt@samarytanin.com.pl
fax: 33 814 09 56 wew. 139
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku, dla chorych przewlekle somatycznie.
Opis
Adres: 41-503 Chorzów, ul. Siemianowicka 101
mail: sekretariat@dpschorzow.pzn.org.pl
fax: 32 241 18 53
Dla osób: Placówka dla osób niedowidzących.
Opis
Adres: 44–194 Knurów, ul. Szpitalna 29
mail: knurow@caritas.pl
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych obojga płci z niepełnosprawnością intelektualną.
Opis
Adres: 42 - 400 Zawiercie, ul.Rzemieślnicza 9
fax: 32 67 222 56
Dla osób: Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Opis
Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Kochcicka 14
mail: sekretariat@dpslubliniec.pl
fax: 34 356 32 66
Dla osób: Placówka dla mężczyzn dotkniętych kryzysem psychicznym.
Opis
Adres: 42-286 Koszęcin, ul. Dąbrówki 3
mail: zespold@dpslubliniec.pl
Dla osób: Placówka dla kobiet.
Opis
Adres: 42-256, Turów k/Olsztyna, ul. Joachimowska 85
mail: dpsturow@poczta.onet.pl
fax: 34 328 62 19
Dla osób: Placówka przeznaczona dla kobiet i mężczyzn zapewniająca całodobową opiekę osobom, które znalazły się w trudnym położeniu.
Opis
Adres: 44–153 Sośnicowice, ul. Kozielska 1
mail: dpsostoja@poczta.onet.pl
fax: 32 3354334 fax w. 20
Dla osób: Placówka zapewnienia całodobową opiekę dla osób płci żeńskiej niepełnosprawnych intelektualnie w tym dzieci, młodzieży i dorosłych.
Opis
Adres: 41-908 Bytom, ul. Stolarzowicka 33
mail: sekretariat@dpskombatant.bytom.pl
Dla osób: Placówka zapewnia całodobową opiekę osobom starszym.
Opis
Adres: 41-707 Ruda Śląska, ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
tel. kom.: 780 036 079
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych.