Wyszukiwarka obiektów
A A A

Opieka hospicyjna i paliatywna w warunkach stacjonarnych (poza domem) 

to wszechstronna, całościowa opieka nad pacjentem chorującymi na nieuleczalne, nie poddające  już leczeniu, postępujące choroby. Celem takiej opieki  jest zapobieganie i uśmierzenie bólu, łagodzenie objawów somatycznych, a także  łagodzenie cierpień psychicznych.

Opieką paliatywno-hospicyjną według zarządzenia Narodowego Funduszu Zdrowia mogą być objęci pacjenci z następującymi chorobami:

 • nowotwory- C00-D48;
 • choroby wywołane przez wirus HIV- B20-B24;
 • następstwa chorób zapalnych obejmujące ośrodkowy układ nerwowy- G09;
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy- G10-G13;
 • niektóre rodzaje niewydolności oddechowej- J96;
 • kardiomiopatia  (choroba mięśnia sercowego) - I42-I43;
 • owrzodzenia odleżynowe - L89
 • stwardnienie rozsiane- G35
 • Opieka paliatywna i hospicyjna obejmuje również wspomaganie rodzin chorych w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia i żałoby.

 

Świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej-hospicjum stacjonarnym:

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują:

 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy
 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki
 • badania diagnostyczne
 • leczenie farmakologiczne
 • leczenie bólu i innych objawów somatycznych
 • opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną
 • rehabilitację
 • zapobieganie powikłaniom
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej
 • zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej
 • opiekę wyręczającą obejmującą przyjmowanie świadczeniobiorców do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej na okres nie dłuższy niż 10 dni

W zakresie wykonania powyższych świadczeń pacjent ma zagwarantowane nieodpłatnie W/w świadczenia w hospicjum stacjonarnym lub na oddziale medycyny paliatywnej.

 

Chorzy mogą zgłaszać się osobiście lub przez członka rodziny do objęcia opieką hospicyjną
pdfOswiadczenie-i-zgoda-pacjeta-na-przyjecie-do-HOSPICUM-STACJONARNEGO.pdf

 

Do przyjęcia na oddział opieki paliatywnej - hospicyjnej (stacjonarnej) potrzebne jest dostarczenie:

 • skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (pdfOrzeczenie-lekarskie-do-hospicjum-pacjent.pdf)
 • rozpoznania choroby i wskazanie do objęcia opieką paliatywno-hospicyjną – wypisuje lekarz,
 • dokumentacja medyczna,
 • dowód-osobisty,
 • dowód ubezpieczenia pacjenta
 • ostateczną decyzję o objęciu opieką paliatywno-hospicyjną podejmuje lekarz Poradni i Hospicjum.
 • Pacjent na opieką paliatywną musi wyrazić zgodę

(zgoda do pobrania tu)

 

Opieka hospicyjna-domowa realizowana jest  we współpracy z lekarzem POZ i pielęgniarką POZ.

Podstawa Prawna – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 czerwca 2018 r. zmieniajace rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U.2018.1185).

Hospicja
Domy opieki

województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 59-730 Nowogrodziec, Asnyka 55
mail: kontakt@spzzoz.eu
fax: 75 731 63 16
Dla osób: Ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową.(Aktualna dokumentacja medyczna wypis ze szpitala, wyniki badań), Choroba przewlekła w fazie terminalnej, według poniższego wykazu: jako następstwo chorób zapalnych OUN,  wywołana przez wirus ludzki upośledzenia odporności(HIV), układowy zanik pierwotny, zajmujący ośrodkowy układ nerwowy,  kardiomiopatie,  niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej, owrzodzenia odleżynowe. Leczenie przyczynowe choroby podstawowej zostało zakończone.
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 58-530 Kowary, ul. Sanatoryjna 15
mail: sekretariat@pcz-kowary.pl
tel.: 756415715
Dla osób: Do opieki w warunkach stacjonarnych kwalifikują się chorzy spełniający poniższe kryteria (łącznie): cierpiący z powodu nieuleczalnej i postępującej choroby (niezależnie od rozpoznania) w jej schyłkowym stadium, a więc z krótką (liczoną tygodniami, rzadziej miesiącami) prognozą dalszego trwania życia (w chorobie nowotworowej – po zakończeniu leczenia przyczynowego) chorzy, którzy wyrazili uświadomioną zgodę na objęcie opieką paliatywną, a więc opiekę, której najważniejszym zadaniem jest poprawa jakości życia - łagodzenie cierpienia, jakie niesie ze sobą poważna choroba chorzy, którzy nie mogą dłużej pozostawać w swoich domach, z uwagi na trudności w opanowywaniu dolegliwości w tych warunkach lub problemy społeczne (niewydolność opiekuńcza rodziny).
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 58-506 Jelenia Góra, Ogińskiego 6
mail: poczta@spzoz.jgora.pl
fax: 75 754 23 35
Dla osób: Placówka stacjonarna dla osób wymagających całodobowej opieki medycznej nieuleczalnie chorych będących w terminalnej fazie choroby.
województwo: wielkopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 63-700 Krotoszyn, Bolewskiego 14
mail: spzoz@krotoszyn.pl
Dla osób: opieka hospicyjna obejmuje swym zakresem: • zwalczanie bólu chorego i innych dolegliwości somatycznych • pielęgnację, rehabilitację • opiekę psychologiczną • łagodzenie cierpień psychicznych oraz duchowych.Wspieramy także rodziny chorych w trudnych chwilach. 
województwo: wielkopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 64-400 Międzychód, Szpitalna 10
mail: spzozmiedzychod@spzoz-miedzychod.com.pl
tel. kom.: 668 277 672
Dla osób: ze skierowaniem od lekarza rodzinnego (NFZ) lub każdego innego specjalisty. Leczenie farmakologiczne, leczenie bólu, leczenie objawów somatycznych, opieka psychologiczna dla chorego i rodziny, bezpłatne wypożyczenie z hospicjum sprzętu medycznego i pomocniczego, rehabilitacja. Jeśli masz ubezpieczenie NFZ, hospicjum domowe jest bezpłatne.
województwo: małopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, Św. Brata A. Chmielowskiego 16
mail: hospicjum.dabrowa@gmail.com
fax: 14 642 44 50 wew. 10
Dla osób: nieuleczalnie chorych będących w terminalnej fazie choroby, głównie choroby nowotworowej.W placówce jest świadczona całodobowa opieka medyczna. Placówka liczy 17 łóżek opieki stacjonarnej.
województwo: dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 55-320 Malczyce, Mickiewicza 6
mail: spzozmalczyce@gmail.com
tel. kom.: 797 794 918
Dla osób: opieka hospicyjna obejmuje: • leczenie farmakologiczne, • leczenie objawów somatycznych i leczenie bólu, • opiekę psychiatryczną nad pacjentem i jego rodziną, • bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe sprzętu medycznego i pomocniczego.
województwo: wielkopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 64-000 Kościan, Szpitalna 7
mail: sekretariat@szpital.koscian.pl
fax: 65 512 07 07
Dla osób: świadczenia udzielane na oddziale: • zwalczanie bólu, • leczenie objawowe dolegliwości somatycznych, • pielęgnacja pacjentów, • łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych, • rehabilitacja ruchowa, • edukacja zdrowotna osób objętych opieką i ich rodzin, • wspieranie rodzin w czasie trwania choroby.
województwo: świętokrzyskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 29-100 Włoszczowa, Żeromskiego 28
mail: hospicjum@wsop.org.pl
tel. kom.: 601 148 700
Dla osób: świadczenia udzielane w hospicjum: specjalistyczna opieka lekarska i pielęgniarska, leczenie objawów somatycznych towarzyszących terminalnej fazie choroby, rehabilitacja, opieka psychologa, opieka kapelana chorych.
województwo: podlaskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 16-300 Augustów, I Pułku Ułanów Krechowieckich 17
mail: hospicjum@post.pl
fax: 87 643 47 04 wew. 21
Dla osób: świadczymy usługi z zakresu opieki i pielęgnacji osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, z zakresu opieki paliatywnej, rehabilitacji, terapii zajęciowej oraz zapewniamy kontynuację leczenia farmakologicznego. Tworzymy naszym podopiecznym atmosferę bliskości i serdeczności, aby w jak największym stopniu zminimalizować skutki chorób, którymi zostali dotknięci.
Hospicja