Wyszukiwarka obiektów
A A A

Hospicjum stacjonarne-oddział paliatywny
Domy opieki / Hospicja

województwo: lubelskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 22-100 Chełm, Ceramiczna 1
mail: szpital@szpital.chelm.pl
Dla osób: Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.
województwo: małopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 32-800 Brzesko, Kościuszki 33
mail: zol@powiatbrzeski.pl
fax: 14 6630 109
Dla osób: chorych z udokumentowaną, aktywną, zaawansowaną i postępującą chorobą, których prognoza przeżycia jest krótka i u których opieka koncentruje się na zapewnieniu optymalnej jakości życia. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci, u których występują dolegliwości trudne lub niemożliwe do opanowania w środowisku domowym i jednocześnie nie kwalifikujący się do leczenia szpitalnego.
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: Małkowice, ul. Klasztorna 1 55-080 Kąty Wrocławskie
mail: sekretariatmalkowice@wroclaw.caritas.pl
Dla osób: Dla osób obłożnie i przewlekle chorych wymagających całodobowej opieki, ale nie wymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym.