Wyszukiwarka obiektów
A A A

Hospicjum stacjonarne-oddział paliatywny
Domy opieki / Hospicja

województwo: lubelskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 22-100 Chełm, Ceramiczna 1
mail: szpital@szpital.chelm.pl
Dla osób: Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.
województwo: małopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 32-800 Brzesko, Kościuszki 33
mail: zol@powiatbrzeski.pl
fax: 14 6630 109
Dla osób: chorych z udokumentowaną, aktywną, zaawansowaną i postępującą chorobą, których prognoza przeżycia jest krótka i u których opieka koncentruje się na zapewnieniu optymalnej jakości życia. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci, u których występują dolegliwości trudne lub niemożliwe do opanowania w środowisku domowym i jednocześnie nie kwalifikujący się do leczenia szpitalnego.
województwo: Dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: Małkowice, ul. Klasztorna 1 55-080 Kąty Wrocławskie
mail: sekretariatmalkowice@wroclaw.caritas.pl
Dla osób: Dla osób obłożnie i przewlekle chorych wymagających całodobowej opieki, ale nie wymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym.
województwo: Kujawsko-Pomorskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 85-862 Bydgoszcz, ul. Ks. prałata Romualda Biniaka 3
mail: biuro@hospicjum.bydgoszcz.pl
fax: 52 370 31 90
Dla osób: Dla osób ciężko, nieuleczalnie chorych.
województwo: Lubelskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 24-300 Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9
Dla osób: Dla osób nieuleczalnie chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej, niewydolności oddechowej oraz niewydolności krążenia wynikającej z kardiomiopatii.
województwo: Dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 50-417 Wrocław, ul. Traugutta 57/59
mail: hospicjum@bczwroc.pl
tel. kom.: 530 424 426
Dla osób: Dla osób obłożnie, nieuleczalnie chorych, którzy nie rokują poprawy.
województwo: Dolnośląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 53-413 Wrocław, Pl. Hirszfelda 12
mail: zop@dco.com.pl
Dla osób: Dla osób nieuleczalnie chorych. Poprawa jakości życia w końcowym stadium choroby, poprzez łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych.
województwo: Śląskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18
mail: medycynapaliatywna@onkologia.bielsko.pl
fax: 33 816 44 01
Dla osób: Dla ciężko chorych pacjentów cierpiących na nieuleczalne choroby, gdy nie ma dobrych rokowań.
Specjalizacja: Dla osób obłożnie, nieuleczalnie chorych w ostatniej fazie śmiertelnej choroby, Leczenie bólu i innych ciężkich objawów w warunkach szpitalnych
województwo: Podlaskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12
fax: 85- 743 59 13
Specjalizacja: Leczenie bólu i innych ciężkich objawów w warunkach szpitalnych