Województwo małopolskie na swoim terenie posiada 151 domów opieki prywatnych i państwowych DPS. Jest to dość duża ilość domów opieki. Państwowe domy opieki mają 96 swoich placówek. Głównie są to ośrodki świadczące usługi w opiece dla osób, w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Takich placówek w woj.małopolskim jest 42. Następne, drugie miejsce zajmują placówki ukierunkowane na opiekę i pomoc dla osób przewlekle psychicznie chorych co daje łącznie 27 zakłady opiekuńcze. Trzecie miejsce w tabeli zajmują państwowe domy opieki dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, jest to odpowiednio 14 ośrodków dla dorosłych i 9 placówek dla dzieci i młodzieży. Tylko 3 placówki opiekuńcze z profilem dla osób niepełnosprawnych fizycznie znajdują się w Łętowni, w Rabce Zdroju, w Borzęcinie. Jedna placówka na całe woj.małopolskie jest ze specjalistyczną opieką dla osób uzależnionych od alkoholu i mieści się w Krakowie. Natomiast prywatne domy opieki w woj. małopolskim są w zdecydowanej większości ukierunkowane na świadczenia łączone w pakiety. W 46 prywatnych domach opieki można uzyskać opiekę dla osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych i dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Pozostałe 9 domów opieki świadczy usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych pomijając rehabilitację jako wiodącą.

Wyszukiwarka obiektów
A A A

małopolskie

Opis30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
województwo: małopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
mail: mco@mco.krakow.pl
fax: (12) 44-67-501
Dla osób: Łagodzenie objawów chorób nieuleczalnych. Kompleksowa opieka nad chorym.
Specjalizacja: Dla osób obłożnie, nieuleczalnie chorych w ostatniej fazie śmiertelnej choroby, Leczenie bólu i innych ciężkich objawów w warunkach szpitalnych
Opis32-700 Bochnia, Karolina 14G
województwo: małopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 32-700 Bochnia, Karolina 14G
mail: dps@powiat.bochnia.pl
tel.: 146125990
fax: 146125990
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku, Dla osób przewlekle psychicznie chorych
Opis33-240 Żabno, Sieradza 208
województwo: małopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 33-240 Żabno, Sieradza 208
mail: administracja@dpssieradza.pl
Dla osób: Placówka dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
Opis32-661 Bobrek, Księżnej Ogińskiej 2
województwo: małopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 32-661 Bobrek, Księżnej Ogińskiej 2
mail: sekretariat@dpsbobrek.pl
fax: 33 846-13-49
Dla osób: Placówka dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
OpisSułoszowa, Ojców 64
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 32-045 Sułoszowa, Ojców 64
mail: sekretariat@dpsojcow.pl
Dla osób: Placówka dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.
Opis33-100 Tarnów, Robotnicza 4
województwo: małopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 33-100 Tarnów, Robotnicza 4
mail: dps.tarnow@poczta.fm
fax: 14 621 39 96
Dla osób: Placówka dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
Opis31-222 Kraków, Kluzeka 6
województwo: małopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 31-222 Kraków, Kluzeka 6
mail: dpskluzeka@dpskluzeka.pl
fax: 12 444-70-62
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku
Opis34-730 Mszana Dolna, Rakoczego 9
województwo: małopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 34-730 Mszana Dolna, Rakoczego 9
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
Opis34-220 Maków Podhalański, Żeromskiego 17
województwo: małopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 34-220 Maków Podhalański, Żeromskiego 17
mail: dpsmak@poczta.onet.pl
tel. kom.: 33 877 34 74
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
Opis33-170 Tuchów, Karwodrza 116
województwo: małopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 33-170 Tuchów, Karwodrza 116
mail: dps@dpskarwodrza.pl
fax: 14 6524555
Dla osób: Placówka osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie