pasek8

Wyszukiwarka obiektów
A A A

ochrona prawnaJeśli czujesz się niepewnie, nie wiesz jakie masz prawa lub nie jesteś w stanie rozwiązać swoich problemów samodzielnie.

Przeczytaj o swoich prawach w opiece nad osobami starszymi.

Jakie są rodzaje testamentów, jaki wybrać?

 

rodzaje testamentow opiekaserwis24W prawie polskim istnieją dwie kategorie testamentów- testamenty zwykłe, testamenty szczególne. Z tego artykułu dowiesz się jaki rodzaj testamentu możesz wybrać, aby zabezpieczyć swoich bliskich po swojej śmierci. 

 

Testament własnoręczny- co powinno znaleźć się w testamencie?

 

testament wlasnoreczny co powinno znalezc sie w testamencieTestament własnoręczny (holograficzny) można sporządzić w każdym czasie.  Warunkiem jest, aby spadkodawca miał pełną zdolność do czynności prawnych - a więc był pełnoletni i nie został ubezwłasnowolniony. Z tej formy testamentu nie będzie mogła skorzystać osoba niewidoma.

TESTAMENT WZAJEMNY MAŁŻONKÓW

 

testament wzajemny malzonkowJeżeli osoby pozostające w związku małżeńskim nie mają dzieci i nie chcą, aby po ich śmierci majątek dziedziczyli dalsi krewni, jakie przysługują im rozwiązania prawne w odniesieniu do ich majątku?

Rozwiązaniem mogą być, potocznie nazywane, testamenty wzajemne.

 

Wygasną orzeczenia o niepełnosprawności 

 

wygasna orzeczenia o niepelnosprawnosciOrzeczenia o niepełnosprawności, których ważność została przedłużona podczas pandemii, stracą ważność z początkiem czerwca.

Na podstawie przepisów covidowych dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, pomimo upływu okresu ważności, zachowywały dotychczas swoją moc prawną. Przepisy te zostaną uchylone początkiem czerwca 2023 r.

UBEZWŁASNOWOLNIENIE- CZYM JEST?

 

ubezwlasnowolnienieW przypadku gdy choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne (w tym pijaństwo lub narkomania) powodują, że dana osoba nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem, można wobec niej orzec ubezwłasnowolnienie całkowite. Osoba taka musi mieć ukończone 13 lat.

UMOWA O DOŻYWOCIE, JAK ZAPEWNIĆ SOBIE OPIEKĘ DOŻYWOTNIO? 

umowa o dożywocie - jak zapewnić sobie opiekę dożywotniąJeżeli jesteś osobą starszą lub niepełnosprawną oraz właścicielem nieruchomości (ewentualnie prawa użytkowania wieczystego), jednym z prawnych sposobów na zapewnienie sobie opieki oraz środków utrzymania może być zawarta umowa o dożywocie

ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY, GDY EMERYTURA NIE WYSTARCZA NA ŻYCIE

kredyt hipoJedną z form finansowego zabezpieczenia osób starszych jest umowa odwróconego kredytu hipotecznego, przez którą bank zobowiązuje się oddać Ci do dyspozycji środki pieniężne, których spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy, w zamian za ustanowienie zabezpieczenia na nieruchomości.

Na czym polega obowiązek alimentacyjny?

 

obowiazek alimentacyjnyOsoby starsze, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, mają prawo oczekiwać odpowiedniej pomocy od członków rodziny. Prawny obowiązek zapewnienia im pomocy powstaje w sytuacji, kiedy osoba starsza znajdzie się w niedostatku. 

Kto to jest  Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej 2023

 

asystent osobisty osoby niepełnosprawnejUsługa programu: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 jest formą wsparcia dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Sprawdź czy możesz skorzystać z programu  Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej.

jak zadbac o swoja przyszlosc wczesniej

Jak zadbać wcześniej o swoją przyszłość?

 

Są sytuacje w życiu, gdy los może zaskoczyć, czy to przez nagłą chorobę nowotworową, wylew, udar, wypadek czy demencję (zanik pamięci). Nie czekaj na odpowiedni moment i nie odkładaj ważnych spraw na przyszłość.