mazowieckie

Opis
Adres: 09-470 Bodzanów, Nowe Miszewo, ul. Pałacowa
mail: dps-nadjarem.pl
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Opis
Adres: 96-325 Radziejowice, Tartak ul. Mszczonowska 1
mail: biuro@dpshamernia.pl
fax: 46 8577102
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Opis
Adres: 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 101
mail: dps.mlodzieszyn@op.pl
fax: 46 863 55 07
Dla osób: Placówka dla kobiet jak i mężczyzn przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie.
Opis
Adres: 07-230 Zabrodzie, ul. Matki W. Jaroszewskiej 5
mail: fiszorgaj@op.pl
fax: 29 758 28 26
Dla osób: Placówka dla chłopców z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających całodobowej opieki.
Opis
Adres: 09-400 Płock, ul. Płocka 90
mail: dpsbrwilno@dpsbrwilno.pl
fax: 24 366 25 80
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie.
Opis
Adres: 09-530 Gąbin, Koszelew 2
mail: poczta@dpskoszelew.pl
fax: 24 2675168
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
Opis
Adres: 09-460 Mała Wieś, Zakrzewo Kościelne 14
mail: zakrzewo@domypomocy.pl
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Opis
Adres: 27-100 Iłża, Krzyżanowice 219
mail: kontakt@dpskrzyzanowice.com.pl
fax: 48 616 30 27
Dla osób: Placówka dla osób obojga płci niepełnosprawnych intelektualnie.
Opis
Adres: 26-600 Radom, ul. A. Struga 88
mail: biuro@dpsnp.radom.pl
fax: 48 344-86-89
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych.
Opis
Adres: 26-600 Radom, ul. Holszańskiej 13
mail: kontakt@dps.radom.pl
fax: 48 340-42-20
Dla osób: Placówka dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet.