pasek8

Polskie społeczeństwo jest społecznością starzejącą się.  Dlatego też tak ważnymi instytucjami są domy opieki dla ludzi starszych, chorych, samotnych czy niepełnosprawnych. Przeglądając domy opieki w woj. mazowieckim da się zauważyć, że  jest najwięcej w Polsce. Łącznie jest 248 domów opieki państwowych i prywatnych. Państwowych DPS  jest 107 w większości dla osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych. Mniej domów jest  dla osób przewlekle psychicznie chorych ,a najmniej ze specjalizacją dla niepełnosprawnych ruchowo. Tylko dwa takie domy utrzymywane są przez państwo. Jeden tylko dom opieki DPS w woj. mazowieckim jest dla ludzi chorych na SM.

Prywatne domy opieki w tym województwie stanowią w sumie 141 obiektów co daje znaczącą przewagę. Wśród prywatnych domów, 95 placówek w swojej ofercie ma także szeroki zakres świadczeń rehabilitacyjnych. Bogata jest oferta prywatnych domów opieki dla ludzi mających problemy z poruszaniem się. Widząc dzisiejsze problemy zdrowotne naszego społeczeństwa prywatni dostawcy opieki wychodzą z imponującą propozycją. W domach tych, w ciszy, spokoju i pod okiem specjalistów od różnych zajęć ruchowych można wrócić do lepszej sprawności fizycznej. Pozostałe 46 placówek prywatnych, opiekuńczych przeznaczona jest dla osób dorosłych, samotnych, przewlekle somatycznie chorych. Podsumowując przegląd specjalizacji domów opieki woj. mazowieckiego prywatnych i państwowych w można stwierdzić, że jest dużo placówek z różnym zakresem świadczeń specjalistycznych, a zwłaszcza rehabilitacyjnych.
 
Wyszukiwarka obiektów
A A A

mazowieckie

Opis00-322 Warszawa, ul.Krakowskie Przedmieście 62
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 00-322 Warszawa, ul.Krakowskie Przedmieście 62
mail: zolwarszawa@caritasaw.pl
fax: (22) 826-02-29
Specjalizacja: Dla osób obłożnie, nieuleczalnie chorych w ostatniej fazie śmiertelnej choroby, Leczenie bólu i innych ciężkich objawów w warunkach szpitalnych
Opis96-512 Młodzieszyn, Wyszogrodzka 101
województwo: mazowieckie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 96-512 Młodzieszyn, Wyszogrodzka 101
mail: dps.mlodzieszyn@op.pl
fax: 46 863 55 07
Dla osób: Placówka dla kobiet jak i mężczyzn przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
Opis07-230 Zabrodzie, Matki W. Jaroszewskiej 5
województwo: mazowieckie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 07-230 Zabrodzie, Matki W. Jaroszewskiej 5
mail: fiszorgaj@op.pl
fax: 29 758 28 26
Dla osób: Placówka dla chłopców z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających całodobowej opieki.
Specjalizacja: Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
Opis09-400 Płock, Płocka 90
województwo: mazowieckie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 09-400 Płock, Płocka 90
mail: dpsbrwilno@dpsbrwilno.pl
fax: 24 366 25 80
Dla osób: Placówka dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Opis09-530 Gąbin, Koszelew 2
województwo: mazowieckie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 09-530 Gąbin, Koszelew 2
mail: poczta@dpskoszelew.pl
fax: 24 2675168
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku
Opis09-460 Mała Wieś, Zakrzewo Kościelne 14
województwo: mazowieckie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 09-460 Mała Wieś, Zakrzewo Kościelne 14
mail: zakrzewo@domypomocy.pl
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
Opis27-100 Iłża, Krzyżanowice 219
województwo: mazowieckie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 27-100 Iłża, Krzyżanowice 219
mail: kontakt@dpskrzyzanowice.com.pl
fax: 48 616 30 27
Dla osób: Placówka dla osób obojga płci niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Opis26-600 Radom, A. Struga 88
województwo: mazowieckie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 26-600 Radom, A. Struga 88
mail: biuro@dpsnp.radom.pl
fax: 48 344-86-89
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób przewlekle psychicznie chorych
Opis26-600 Radom, Holszańskiej 13
województwo: mazowieckie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 26-600 Radom, Holszańskiej 13
mail: kontakt@dps.radom.pl
fax: 48 340-42-20
Dla osób: Placówka dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Opis96-300 Żyrardów, Generała Sosabowskiego 23
województwo: mazowieckie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 96-300 Żyrardów, Generała Sosabowskiego 23
mail: biuro@dpssosabowski.pl
tel. kom.: 605-568-677
fax: 46 855-37-85
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku, a także przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku, Dla osób niepełnosprawnych fizyczne