Wyszukiwarka obiektów
A A A
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

województwo małopolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy 32-800 Brzesko, Kościuszki 33
mail zol@powiatbrzeski.pl
fax 14 6630 109
Dla osób chorych z udokumentowaną, aktywną, zaawansowaną i postępującą chorobą, których prognoza przeżycia jest krótka i u których opieka koncentruje się na zapewnieniu optymalnej jakości życia. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci, u których występują dolegliwości trudne lub niemożliwe do opanowania w środowisku domowym i jednocześnie nie kwalifikujący się do leczenia szpitalnego.
 Publiczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Brzesku

Publiczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Brzesku

Hospicjum stacjonarne-oddział paliatywny

Opis

Warunkiem przyjęcia do Hospicjum jest wyrażenie przez chorego świadomej zgody na proponowaną opiekę.

Opiekę nad chorymi w Hospicjum sprawuje interdyscyplinarny zespół złożony z pielęgniarek, lekarzy, rehabilitantów, psychologa, kapelana.

Pobyt i świadczenia w Hospicjum są dla pacjenta bezpłatne, w całości refundowane ze środków pochodzących z kontraktu z NFZ.

Warunki przyjęcia i dokumenty:

wypełnić wniosek o przyjęcie na odpowiednim druku dostępnym w sekretariacie Hospicjum lub na stronie www.ppzolbrzesko.pl (wniosek) i złożyć lub przesłać do:

Hospicjum Stacjonarnego Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego:

32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 33    wraz z dostępną dokumentacją medyczną, dowód ubezpieczenia, dowód osobisty.

O wyniku rozpatrzenia wniosku i o terminie przyjęcia chorego powiadamia telefonicznie zainteresowane osoby uprawniony pracownik Hospicjum.

Zakwalifikowani do przyjęcia chorzy przyjmowani są w godzinach dopołudniowych.

Informacje dotyczące przyjęć chorego pod nr telefonu 14 66 30 109

Lokalizacja

małopolskie, Polska, Europa
Brzesko, Kościuszki 33, 32-800
Współrzędne geograficzne: (49.96963, 20.60197)
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.