pasek8

Wyszukiwarka obiektów
A A A

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne często borykają się z wykluczeniem i dyskryminacją w swoich społecznościach, w tym w obszarach edukacji, zatrudnienia i opieki zdrowotnej. Dowody rzeczywiście wskazują, że promowanie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu dla osób niepełnosprawnych jest korzystne dla wszystkich rozwijających się. W celu zapewnienia inkluzywnych i niezbędnych usług wsparcia dla osób niepełnosprawnych (w tym ochrony socjalnej mającej na celu pełną integrację osób niepełnosprawnych) ważne jest, aby agenda rozwoju uwzględniała i włączała osoby niepełnosprawne w rozwój. 

Obejmuje to między innymi odpowiednie wsparcie poprzez dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na niezbędny sprzęt i wyroby medyczne jak wózki inwalidzkie, ortezy, obuwie ortopedyczne, pionizatory, materace przeciwodleżynowe, poduszki oraz usługi związane z ich utrzymaniem i serwisem. 

Ma to na celu pomóc osobom niepełnosprawnym na stosowne egzystowanie w społeczeństwie oraz jak największe uniezależnienie się od osób trzecich jeżeli jest to możliwe.

Wydatki konieczne na zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania osobie niepełnosprawnej są niezwykle wysokie. Potrzeba korzystania z najróżniejszych środków wspierających normalne działanie i poruszanie się wymaga systematycznego nakładu. Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych daje możliwość znacznego ograniczenia wydatków własnych, które ponosi osoba niepełnosprawna lub jej opiekunowie. 

Każda osoba z niepełnosprawnością ma prawo raz w roku wystąpić o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na sprzęt rehabilitacyjny, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub MOPS Organizacje te korzystają ze środków PFRON na dotacje w wysokości do 80% wartości sprzętu. Pozostała część to wymagany wkład własny.

 

 

Co to jest niepełnosprawnik.pl?                                                     

niepelnosprawnik plJest to strona, stworzona z myślą o ludziach z niepełnosprawnością różnego typu. Problemy w życiu codziennym w poruszaniu się po różnych obiektach są dużym wyzwaniem, aby przełamać bariery architektoniczne w dotarciu do celu.

Dodatek pielęgnacyjny                                                                                                            

dodatek pielegnacyjnySprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby dostać dodatek pielęgnacyjny: Jeżeli jesteś już seniorem i pobierasz emeryturę, a masz ukończone 75 lat życia, dostaniesz dodatek pielęgnacyjny z urzędu, który co miesiąc będziesz otrzymywać wraz z emeryturą lub rentą. Dodatek ten wypłacany jest przez ZUS.

Kto może złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny?

Świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy w 2024 roku - porównanie                                                                                                                                                                                                                          swiadczenie pielegnacyjne czy specjalny zasilek opiekunczy w 2023 roku

Szkoły terapeutyczne i ich rola

 

szkoły terapeutyczneŻyjemy w czasach, w których coraz więcej ludzi choruje na różnego rodzaju schorzenia. W Polsce od blisko 30 lat prowadzone są badania osób cierpiących na takie zaburzenia, jak m.in. ADHD, zespół Aspergera, czy spektrum autyzmu. Bezsprzecznie dowodzą one, iż rodzinom borykającym się na co dzień z tego rodzaju problemami wciąż brakuje kompleksowego wsparcia i pomocy ze strony specjalistów.

Ludzie niepełnosprawni i ich samodzielność

ludzie niepelnosprawniLudzie ci, żyjąc nieopodal nas są często zapomniani w swych pragnieniach i dążeniach do samodzielnego życia, a przecież są takimi samymi ludźmi, którzy czują, rozumieją i mają swoje marzenia.  I choć z roku na rok zmienia się mentalność ludzka, to potrzeby osób z niepełnosprawnościami są wciąż spychane na margines społeczeństwa.

Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 

 

opieka wytchnieniowa dla kogoJest to program wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych:

członków rodzin, którzy sprawują opiekę nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi,

opiekunów, którzy wykonują opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi lub nad osobami dorosłymi.

 Pieniądze dla opiekunów

Jakie pieniądze dla opiekunów z MOPS?

Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób zajmujących się niepełnosprawnymi, seniorami lub chorymi wymagającymi stałej opieki to nieodzowny element pomocy. Trzeba podkreślić, że świadczenie takich działań przez najbliższych członków rodziny albo przyjaciół nierzadko wymaga dużych poświęceń zawodowych.

dofinansowanieJakie dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych?

Czy wiesz, że możesz otrzymać dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do użytku domowego celem podniesienia sprawności fizycznej.

Zapłacisz za sprzęt rehabilitacyjny tylko 20% ceny.

dofinansowanie

Dla kogo jest dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Czy wiesz, że możesz wyjechać na turnus rehabilitacyjny płacąc o wiele mniej. PFRON może Ci dopłacić nawet do 40% kosztów turnusu rehabilitacyjnego.