Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne często borykają się z wykluczeniem i dyskryminacją w swoich społecznościach, w tym w obszarach edukacji, zatrudnienia i opieki zdrowotnej. Dowody rzeczywiście wskazują, że promowanie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu dla osób niepełnosprawnych jest korzystne dla wszystkich rozwijających się. W celu zapewnienia inkluzywnych i niezbędnych usług wsparcia dla osób niepełnosprawnych (w tym ochrony socjalnej mającej na celu pełną integrację osób niepełnosprawnych) ważne jest, aby agenda rozwoju uwzględniała i włączała osoby niepełnosprawne w rozwój. 

Obejmuje to między innymi odpowiednie wsparcie poprzez dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na niezbędny sprzęt i wyroby medyczne jak wózki inwalidzkie, ortezy, obuwie ortopedyczne, pionizatory, materace przeciwodleżynowe, poduszki oraz usługi związane z ich utrzymaniem i serwisem. 

Ma to na celu pomóc osobom niepełnosprawnym na stosowne egzystowanie w społeczeństwie oraz jak największe uniezależnienie się od osób trzecich jeżeli jest to możliwe.

Wydatki konieczne na zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania osobie niepełnosprawnej są niezwykle wysokie. Potrzeba korzystania z najróżniejszych środków wspierających normalne działanie i poruszanie się wymaga systematycznego nakładu. Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych daje możliwość znacznego ograniczenia wydatków własnych, które ponosi osoba niepełnosprawna lub jej opiekunowie. 

Każda osoba z niepełnosprawnością ma prawo raz w roku wystąpić o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na sprzęt rehabilitacyjny, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub MOPS Organizacje te korzystają ze środków PFRON na dotacje w wysokości do 80% wartości sprzętu. Pozostała część to wymagany wkład własny.

 

 

Świat ludzi niepełnosprawnych

ludzie niepelnosprawniLudzie ci, żyjąc nieopodal nas są często zapomniani w swych pragnieniach i dążeniach do samodzielnego życia, a przecież są takimi samymi ludźmi, którzy czują, rozumieją i mają swoje marzenia.  I choć z roku na rok zmienia się mentalność ludzka, to potrzeby osób z niepełnosprawnościami są wciąż spychane na margines społeczeństwa.

opieka wytchnieniowa dla kogoProgram Opieka Wytchnieniowa jest  dla opiekunów osób niepełnosprawnych:

  • członkowie rodzin,którzy sprawują opiekę nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi,
  • opiekunowie, którzy wykonują opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi lub nad osobami dorosłymi.

 Pieniądze dla opiekunówDodatkowe wsparcie finansowe dla osób zajmujących się niepełnosprawnymi, seniorami lub chorymi wymagającymi stałej opieki to nieodzowny element pomocy. Trzeba podkreślić, że świadczenie takich działań przez najbliższych członków rodziny albo przyjaciół nierzadko wymaga dużych poświęceń zawodowych.

dofinansowanie

Czy wiesz, że możesz otrzymać dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do użytku domowego celem podniesienia sprawności fizycznej. Poprzez stosowne dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zapłacisz za sprzęt rehabilitacyjny tylko 20% ceny.

opieka nad osoba niepelnosprawna w domu

 

Spis treści:

1. Jak przystosować dom dla potrzeb osoby niepełnosprawnej?

2. Przystosowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej

3. Bariery architektoniczne w mieszkaniach

4. Ułatwienia dla osób leżących

5. Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

 

 

dofinansowanie

Czy wiesz, że możesz wyjechać na turnus rehabilitacyjny płacąc o wiele mniej. PFRON może Ci dopłacić nawet do 40% kosztów turnusu rehabilitacyjnego.

 

karta parkingowaKarta parkingowa daje zezwolenie na parkowanie na tzw. KOPERTACH w Polsce i za granicą. W niektórych miastach parkowanie takie jest bezpłatne.

Ważność karty jest na taki okres, jaki masz przyznane orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie dłużej, niż 5 lat. Koszt wydania karty parkingowej jest 21zł płatne na konto lub w kasie urzędu.

bariery architektoniczne

Dla kogo jest dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w budownictwie?

Jeżeli masz przyznany stopień niepełnosprawności, a masz nieodpowiednio przystosowane mieszkanie np.: do wózka inwalidzkiego, czy masz inne utrudnienia w poruszaniu się w obrębie domu, mieszkania?

To ten program jest dla Ciebie, a więc czytaj dalej.

 Pieniądze dla opiekunówKomu należy się świadczenie do 1971 zł na miesiąc?

We wszystkich poniższych przypadkach będziesz mógł ubiegać się o wyrównanie świadczenia do kwoty 1971 zł którą powinieneś dostać.

Zasady refundacji leków i wyrobów medycznychZasady refundacji leków i wyrobów medycznych

Ministerstwo Zdrowia zapewnia pacjentom stały dostęp do produktów leczniczych. Dzięki refundacji gwarantuje im także zmniejszenie kosztów leczenia.
To refundacja umożliwia zakup leków i wyrobów medycznych po niższej cenie lub uzyskanie ich bezpłatnie.