Wyszukiwarka obiektów
A A A

seniorzy w statystykachSeniorzy w statystykach

 

Z roku na rok rośnie liczba seniorów w naszym społeczeństwie.Od 2006 roku zauważalny jest stały wzrost udziału seniorów w populacji Polski.

W 2005 roku udział seniorów ogólnie w liczbie mieszkańców Polski wynosił 17,2%;

W 2015 roku wzrósł do poziomu 22,9%;

W końcu 2019 roku wynosił już 25,3% ogółu ludności Polski.

W Polsce na koniec 2019 roku było ponad 9,7 mln 60-latków co dało wzrost o 2,1% w stosunku do roku 2018.

W skali całej liczby mieszkańców Polski odsetek osób starszych osiągnął poziom 25,35 %.

Na koniec 2020 roku liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniosła 9,8 mln i w stosunku do roku 2019 zwiększyła się o 1,0%.

Odsetek osób  starszych w Polsce osiągnął poziom 25,6%.

Według GUS, liczba ludności w wieku powyżej 60 lat wzrośnie do 2030 roku do poziomu 10,8 mln,a w roku 2050 wyniesie już 13,7 mln co będzie stanowiło około 40% ludności w Polsce.

Największy odsetek seniorów zanotowano w województwie łódzkim(27,8%), a najniższy w małopolskim (23,5%).

DOLNOSLĄSKIE
26.7%
KUJAWSKOPOMORSKIE
25.1%
LUBELSKIE
25.7%
LUBUSKIE
25.2%
ŁÓDZKIE
27.8%
MAŁOPOLSKIE
23.5%
MAZOWIECKIE
25.0%
OPOLSKIE
26.3%
PODKARPACKIE
23.6%
PODLASKIE
24.9%
POMORSKIE
23.7%
ŚLASKIE
26.8%
ŚWIETOKRZYSKIE
27.3%
WARMIŃSKOMAZURSKIE
24.1%
WIELKOPOLSKIE
23.7%
ZACHODNIOPOMORSKIE
26.4%

Osoby w wieku 60 lat i więcej według województw w 2019 r.

Seniorzy w statystykach wg stanu z dnia 31 grudnia

WOJEWÓDZTWO - procent ogółem do ludności w danym woj.

DOLNOSLĄSKIE 26,7%

KUJAWSKO-POMORSKIE 25,1%

LUBELSKIE 25,7%

LUBUSKIE 25,2%

ŁÓDZKIE 27,8%

MAŁOPOLSKIE 23,5%

MAZOWIECKIE 25,0%

OPOLSKIE 26,3%

PODKARPACKIE 23,6%

PODLASKIE 24,9%

POMORSKIE 23,7%

ŚLASKIE 26,8%

ŚWIETOKRZYSKIE 27,3%

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 24,1%

WIELKOPOLSKIE 23,7%

ZACHODNIOPOMORSKIE 26,4%

Większość osób w starszym wieku ( 60 +) mieszka w miastach co daje 27,4%

Na wsi odsetek seniorów wynosi około 22,0%

W ogólnej grupie kobiet zamieszkujacych w naszym kraju jest 28,5% kobiet w wieku 60+

Udział seniorów w ogólnej liczbie mężczyzn stanowi 21,9% .

Średnia długość życia kobiet wynosi 81,8 roku ,a mężczyzn 74,1 roku.

W 2019 roku wśród 100 seniorów, aż 87,9% korzystało z różnych form leczenia.

W 2019 roku działało 156 poradni geriatrycznych w kraju, które to udzieliły ok.77,0 tys.porad lekarskich seniorom.W zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach oraz oddziałach paliatywnych leczyło się w tym samym roku 80,0 tys.osób w wieku 65+

Pod koniec 2020 roku świadczyło opiekę 871 państwowych stacjonarnych placówek opiekuńczych czyli o 14 placówek więcej niż w 2019, a także 408 placówek prywatnych zapewniających całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i osobami starszymi.

Wśród pensjonajuszy zakładów stacjonarnych udział osób starszych w tych zakladach zwiększył się o 1,6% w stosunku do poprzedniego roku.

Seniorzy w statystykach, a spędzanie  czasu wolnego 

TV - Najchętniej seniorzy (60+) deklarowali chęć oglądania telewizji co dało wynik, aż 92,2%;

Radio - słucha go chętnie, aż 62,95% osób w wieku senioralnym;

Prasę - czyta raz w tygodniu 68,1% seniorów;

Książki - czytała także raz w tygodniu 27,7% osób w starszym wieku;

Seniorzy także chętnie wybierają spacery oraz aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu jak prace w ogrodzie;

Sport rekreacyjnie uprawia ok. 12,25% osób powyżej 60 roku życia;

Inne zajecia w ramach aktywności kulturalnej organizowane przez domy,ośrodki,centra kultury,kluby,świetlice co stanowi 54,7 tys.aktywnie działających seniorów;

Z internetu regularnie korzysta 33,3% w grupie seniorów od 65-74 lat.

 Artykuły powiązane o seniorach:

Opieka seniora, jak zaplanować pomoc, aby pozostać w domu.

Czytaj więcej o seniorach w GUS