Kto nadzoruje domy opiekiPaństwowe domy tzw. DPS dostają zezwolenie na prowadzenie domu wydane przez wojewodę. Co roku, do 30 czerwca, jest obowiązek publikacji w Dzienniku Urzędowym wykazu domów legalnie działających na terenie danego województwa. Prywatne domy opieki dostają zezwolenie na działalność gospodarczą i widnieją w bazie rejestru prywatnych domów opieki dla wszystkich województw.

 Co określa Ustawa o Pomocy Społecznej?

 W ustawie jasno widnieją świadczenia gwarantowane dla wszystkich mieszkańców domów opieki takie jak:

Pomoc w podstawowej opiece (opieka higieniczna, pomoc w toalecie etc.), utrzymanie porządku w pomieszczeniach nie rzadziej niż raz dziennie, pokoje max do 3-osobowego przy chodzących, a w przypadku  4-osobowego, gdy pensjonariusze są leżący,

Zagwarantowany pokój dzienny/jadalnia           

Co najmniej trzy posiłki dziennie oraz przekąski i napoje poza porami posiłków.

Obowiązkowa opieka pielęgniarska zagwarantowana przez 24h/7 dni w tygodniu.

Poza gwarantowanymi świadczeniami w większości dostępne są także inne świadczenia jak:

opieka lekarza POP, a także opieka specjalistyczna lekarska, rehabilitacyjna i wiele innych w zależności od domu opieki.

Zajęcia aktywizujące czyli podnoszące sprawność fizyczną i umysłową pensjonariuszy, a także wiele innych.

Dodatkowe świadczenia są możliwe w zależności od ośrodka, a także w większości za dodatkową opłatą.

W przypadku państwowych domów pomocy społecznej - DPS ceny są zależne od kategorii domu i dodatkowych świadczeń. Państwowe DPS pobierają 70% swojego dochodu, który jest określany każdego roku przez właściwy podmiot taki jak: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa. Ogłoszenie o aktualnej wysokości opłaty powinno nastąpić do dnia 31 marca i zostać ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W niektórych DPS jest możliwość wykupienia miejsca komercyjnego (wyjątek, gdy organem nadzorującym jest samorząd to nie ma takiej możliwości). Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje odpowiedni organ prowadzący dany DPS.

Prywatne domy opieki rządzą się swoimi prawami i rynek kształtuje ceny.

Prywatne domy opieki dostają zezwolenie na działalność gospodarczą i widnieją w bazie rejestru prywatnych domów opieki dla wszystkich województw.

Różnice w cenie mogą być duże, a wszystko będzie zależało od standardu domu opieki, świadczeń dodatkowych jak zabiegi rehabilitacyjne, masaże, gimnastyka, zajęć fakultatywnych (wycieczki, wyjścia do teatru, opery, kina). Opłata jest w 100% pobierana od pensjonariusza. Cena ustalana jest indywidualnie zgodnie z zawartą umową.

Rejestr/wykaz prywatnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym w ramach działalności statutowej lub gospodarczej:

woj. dolnośląskie:REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PRZEWLEKLE CHORYM LUB OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU, W TYM PROWADZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

woj. kujawsko-pomorskie: Rejestr placówek całodobowej opieki

woj. lubelskie: Rejestr placówek całodobowych zapewniających opiekę osobom w podeszłym wieku, przewlekle chorym oraz niepełnosprawnym

woj.lubuskie: Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę - 31.12.2021.doc

woj.łódkie: Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, osobom w podeszłym wieku za 2021 r.

woj. małopolskie: Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku stan na 26.11.2021 r.

woj. mazowieckie: Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku wg stanu na 10 stycznia 2022 r.    Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku wg stanu na 10 stycznia 2022 r..pdf

woj. opolskie: Rejestr placówek całodobowej opieki w województwie opolskim stan na dzień 08.11.2021 r.

woj.podkarpackie:  Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej

woj. podlaskie: Wykaz placówek (81 KB)

woj. pomorskie: Rejestr placówek 03.01.2022.xlsx

woj.śląskie: Wykaz placówek zapewniających całodobową opiekę w woj. śląskim wg stanu na 29.12.2021 r. 

woj.świętokrzyskie: Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,  prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej.

woj.warmińsko-mazurskie: Rejest PZCO-aktualizacja grudzień 2021Rejest​_PZCO-aktualizacja​_grudzień​_2021.pdf

woj.wielkopolskie: Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, aktualizacja 31.12.2021 r.

woj.zachodnio-pomorskie