pasek8

Wyszukiwarka obiektów
A A A

Państwowe domy opieki
Domy opieki

województwo: opolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 46-060 Prószków, Zamkowa 8
fax: 77 464 80 68
Dla osób: Placówka dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku, Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
województwo: opolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 48-200 Prudnik, Młyńska 11
mail: dps9@wp.pl
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku
województwo: opolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 45-920 Opole, Plac Klasztorny 2
mail: dps.czarnowasy@gmail.com
fax: 77 46 91 186
Dla osób: Placówka dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
województwo: łódzkie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 91-503 Łódź, Dojazdowa 5/7
mail: dpsdojazdowa@tlen.pl
fax: 42 659 87 99
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku, Dla osób niepełnosprawnych fizyczne
województwo: łódzkie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 90-640 Łódź, Strzelców Kaniowskich 32
www: 2dps.pl
mail: sekretariat@2dps.pl
Dla osób: Placówka stałego lub okresowego pobytu dla kobiet przewlekle somatycznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych
województwo: łódzkie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 93-278 Łódź, Podgórna 2/14
www: 5dps.pl
mail: sekretariat@5dps.pl
fax: 42 643 53 49
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
województwo: podlaskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 18-100 Łapy, Surazska 67, Uhowo
mail: dpsuhowo@wp.pl
Dla osób: Placówka dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku
województwo: podlaskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 18-400 Łomża, Polowa 39
mail: sekretariat@dpslomza.info
fax: 86 216 52 51
Dla osób: Placówka dla dzieci, młodzieży i osób starszych niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Specjalizacja: Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
województwo: podlaskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 16-080 Tykocin, Klasztorna 1
mail: dpstykocin@wp.pl
fax: 85 718 76 87
Dla osób: Placówka jest przeznaczony dla kobiet chorych psychicznie.
Specjalizacja: Dla osób przewlekle psychicznie chorych
województwo: opolskie
Adres, miejscowość lub kod pocztowy: 47-303 Krapkowice, Ogrodowa 5
mail: dps_anna@powiatkrapkowicki.pl
Dla osób: Placówka dla osób w podeszłym wieku, kobiet i mężczyzn.
Specjalizacja: Dla osób w podeszłym wieku
Państwowe DPS