Wyszukiwarka obiektów
A A A

Opieka domowa dla seniora z MOPSOpiekunka z MOPS dla seniora

Czy wiesz, że miejskie ośrodki pomocy społecznej opiekują się seniorami nie tylko w ośrodkach wsparcia, ale także w domach? Dowiedz się, jaką pomoc w opiece nad seniorem możesz otrzymać z MOPS.

 

Spis treści:

 • Komu przysługuje opiekuka z MOPS?
 • Opiekunka z MOPS – zakres obowiązków
 • Wymiar opieki, jaki świadczy opiekunka z MOPS
 • Koszty wynajęcia opiekunki z MOPS
 • Jak załatwić opiekunkę z MOPS?

 

Komu przysługuje opiekunka z MOPS?

Opiekunka z MOPS przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej z różnych przyczyn pozbawione. MOPS opiekuje się starszymi osobami w szczególności wtedy, kiedy rodzina nie może takiej opieki zapewnić.

 

Opiekunka z MOPS – zakres obowiązków

W zależności od potrzeb seniora, opiekun lub opiekunka z MOPS może mieć różny zakres obowiązków. Istnieją trzy rodzaje usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS:

 • usługi opiekuńcze tzw. zwykłe,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Zwykłe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

 • zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, a więc robienie podstawowych zakupów, przygotowywanie posiłków dla podopiecznego, palenie w piecu czy pomoc w naprawie podstawowych sprzętów,

 • czynnościach higienicznych, takich jak porządki, pranie ubrań i bielizny pościelowej,

 • wykonywaniu zaleconych przez lekarza czynności pielęgnacyjnych, takich jak mycie, czesanie, ubieranie, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych czy zmianie pozycji w łóżku, karmienie chorego, zamawianie wizyt lekarskich czy realizacja recept, wykona to wszystko opiekunka z MOPS.
 • kontaktach z otoczeniem– zachęcanie do wykonywania prac ręcznych czy spacerów.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze i opieka nad osobami chorymi psychicznie

Jeżeli pomocy potrzebuje osoba z przewlekłymi schorzeniami, niepełnosprawnością lub chorobami psychicznymi MOPS może skierować do pomocy opiekunów ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, na przykład pielęgniarki lub pielęgniarzy. Będą one świadczyć usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb seniora o specjalnych potrzebach.

 

Wymiar opieki, jaki świadczy opiekunka z MOPS

Liczba godzin, jakie świadczy opiekunka z MOPS nad seniorem jest ustalana indywidualnie. Wizyty odbywają się od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach – najczęściej od 7.00 do 15.00. W szczególnych warunkach opieka może odbywać się także w dni świąteczne.

 

Koszty wynajęcia opiekunki z MOPS

Warunki odpłatności za usługi opiekuna z MOPS i tryb ich pobierania określa Rada Gminy, w drodze uchwały. Wysokość tych opłat w większości gmin zależy od kryterium dochodowego.

Istnieje także możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jeżeli senior:

 • ponosi wysokie koszty związane z leczeniem, rehabilitacją, dietą,
 • poniósł znaczące straty w wyniku zdarzenia losowego,
 • nie może ponosić opłat za usługi opiekuńcze, bo to zagrażałoby jego egzystencji.

Usługi, jakie wykonuje opiekunka z MOPS są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza: dla osoby samotnej - sprawdź aktualne,  a dla osoby pozostającej w rodzinie (sprawdź aktualne ) na każdą osobę.

 

Jak załatwić opiekunkę z MOPS?

Choć warunki przyznania usług opiekuńczych mogą być różne w różnych gminach, warto zacząć od:

 • zgłoszenia potrzeby pomocy w ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania seniora,
 • zwróceniu się do lekarza pierwszego kontaktu z prośbą o zakwalifikowanie osoby chorej do objęcia opieką (którą świadczy opiekunka z MOPS), wystawi on skierowanie, w którym określi stan chorego i rodzaj niezbędnej pomocy.

W większości ośrodków pomocy społecznej w Polsce, ubiegając się o przyznanie świadczeń opiekuńczych, należy złożyć następujące dokumenty:

 • ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych,
 • decyzję właściwego organu w sprawie renty lub emerytury,
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, który uzasadnia potrzebę pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych potrzeb opiekuńczych,
 • ewentualnie – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 Przyzna on (MOPS) ewentualne świadczenia opiekuńcze oraz określi ich zakres, czas i miejsce świadczenia.