Wyszukiwarka obiektów
A A A

Icd 10 kod - co oznacza?

 

icd 10 kodJednym z warunków przyjęcia do hospicjum stacjonarnego ciężko, nieuleczalnie chorego dziecka do 18 lat jest wymagane właściwie określone schorzenie zgodnie z tabelą Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Na skierowaniu musi być wpisany odpowiedni kod icd 10.
 

Jeśli starasz się o miejsce dla swojego dziecka w hospicjum to będą wymagać od ciebie takiego dokumentu wydanego przez lekarza, określającego numer choroby- icd 10 kod

Poniżej lista chorób z przyporządkowanymi kodami, zapoznaj się czy możesz starać się o opiekę paliatywną w hospicjum dla swojego dziecka. Sprawdź czy kod na skierowaniu znajduje się poniższym wykazie kodów- icd 10 . Dla łatwiejszego odszukania, numery kodów podświetlone są na różowo.

 

 

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 29 października 2013 r. (poz. 1347)

 

Wykaz nieuleczalnych, postępujących, ograniczających życie chorób, w których są udzielane świadczenia z zakresu:

OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ

 

Dzieci do ukończenia 18. roku życia

 

 Icd 10 kod

1 . A81- Atypowe wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

2 . B20–B24 - Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)

3 . B90–B94 - Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

4 . C00–C14 - Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

5 . C15–C26 - Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego

6 . C30–C39 - Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

7 . C40–C41 - Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej

8 . C43–C44 - Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

9 . C45–C49 - Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich

10 .C50 - Nowotwór złośliwy piersi

11 . C51–C58 -Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

12 . C60–C63 -Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

13 . C64–C68 -Nowotwory złośliwe układu moczowego

14 . C69–C72 - Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

 Icd 10 kod, c.d.

15 . C73–C75 - Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

16 . C76–C80 - Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

17 . C81–C96 - Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek                                           pokrewnych

18 . C97 - Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu

19 . D00–D09 - Nowotwory in situ to rak rozwijający się w miejscu, (in-situ), nie daje przerzutów drogą krwi i układu chłonnego.

20 . D32 - Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-rdzeniowych

21 . D33 - Nowotwór niezłośliwy mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

22 .D37–D48 - Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

23 .E70–E90 - Choroby metaboliczne

24 . F84 - Całościowe zaburzenia rozwojowe

25 . G09 - Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego

26 . G10–G13 - Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

27 .G23 - Inne choroby zwyrodnieniowe zwojów podstawnych w szczególności: choroba Hellervordena-Spatza

28 .G70–G73 - Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni

w szczególności:

     G71.0 Dystrofia mięśniowa, w tym ciężka (Duchenne'a),

      G71.2 Miopatie wrodzone,

     G71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej

 

Icd 10 kod dalsza charakterystyka kodu

 

29 . G80–G83 - Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne

w szczególności:

        G80 Mózgowe porażenie dziecięce

30 . G90–G99 - Inne zaburzenia układu nerwowego

31 . I50 - Niewydolność serca

32 . I69 - Następstwa chorób naczyniowych mózgu

33 . J96.1 - Przewlekła niewydolność oddechowa

34 . K72 - Niewydolność wątroby, niesklasyfikowana gdzie indziej

35 . K74 - Zwłóknienie i marskość wątroby

36 . N18.0 - Schyłkowa niewydolność nerek

37 . P10 - Uszkodzenie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym

38 . P11 - Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego

39 . P21 - Zamartwica urodzeniowa

40 . P27 - Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym,

 w szczególności:

     P27.1 Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym

 

Icd 10 kod ciąg dalszy:

41  P35 - Wrodzone choroby wirusowe

42 .P91 - Inne zaburzenia mózgowe noworodka

w szczególności:

      P91.0 Niedokrwienie mózgu noworodkowe)

43 .Q00–Q07 - Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego

w szczególności:

   Q03 Wodogłowie wrodzone,

  Q03.1 Zespół Dandy-Walkera,

  Q04.2 Przodomózgowie jednokomorowe – holoprosencephalia,

  Q04.3 Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek, np. gładkomózgowie – lissencephalia,

  Q04.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe mózgu,

  Q04.9 Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone,

  Q05 Rozszczep kręgosłupa,

  Q05.0 Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem,

  Q05.2 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem,

  Q07 Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego,

  Q07.0 Zespół Arnolda-Chiariego

44 . Q20–Q25 - Wrodzone wady rozwojowe serca i dużych naczyń – dotyczy dzieci niezakwalifikowanych do leczenia operacyjnego

45 . Q31 - Wrodzone wady rozwojowe krtani

46 . Q32 - Wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli

47 . Q44 - Wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych i wątroby

w szczególności:

     Q44.2 Zarośnięcie przewodów żółciowych,

     Q44.7 Zespół Alagille'a

48 .Q60 - Niewytworzenie się nerki i inne zaburzenia związane z niedorozwojem nerki w szczególności:

     Q60.4 Niedorozwój nerek, obustronny

49 .Q61.1 - Wielotorbielowatość nerek, dziedziczona autosomalnie recesywnie

50 .Q77 - Dysplazja kostno-chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa w szczególności:

      Q77.4 Achondroplazja – chondrodystrofia płodowa

51 .Q78 - Inne osteochondrodysplazje w szczególności:

      Q78.0 Kostnienie niedoskonałe – łamliwość kości wrodzona – osteogenesis imperfecta

52 . Q79 - Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

53 . Q81 - Pęcherzowe oddzielanie naskórka

54 . Q85 - Fakomatozy, niesklasyfikowane gdzie indziej

55 . Q87 - Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów

56 . Q89 - Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej

w szczególności:

       Q89.7 Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej

57 . Q90–Q99 - Aberracje chromosomowe, niesklasyfikowane gdzie indziej

58 . R40.2 - Śpiączka, nieokreślona

59 . S06 - Uraz śródczaszkowy w szczególności:

     S06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności

 

Icd 10 kod- czytaj dalej:

60 . T90 - Następstwa urazów głowy

61 . T91 - Następstwa urazów szyi i tułowia

62 . T94 - Następstwa urazów obejmujących liczne okolice ciała i nieokreślone okolice ciała

63 . T96 - Następstwa zatrucia lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

64 . T97 - Następstwa toksycznych skutków działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

65 .Y85–Y89 - Następstwa zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu

w szczególności:

     Y85 Następstwa wypadków komunikacyjnych,

    Y87.0 Następstwa zamierzonego samouszkodzenia,

    Y88.0 Następstwa niekorzystnego działania leku, środka farmakologicznego i substancji biologicznej zastosowanych do celów leczniczych,

    Y88.1 Następstwa wypadku pacjenta w trakcie zabiegów chirurgicznych i medycznych,

    Y89 Następstwa działania innych przyczyn zewnętrznych.

 

 

Icd 10 kod, źródło: Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1347

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

pdficd-10-kod.pdf - Pobierz PDF Icd 10 kod