pasek8

Wyszukiwarka obiektów

Informacje o Hospicjum stacjonarnym

 

Jeśli stan chorego ulegnie zmianie, pogorszeniu lub stanie się skomplikowany, może potrzebować opieki szpitalnej na oddziale paliatywnym w hospicjum stacjonarnym. Stacjonarne oddziały opieki paliatywnej (hospicja) na oddziale szpitalnym opiekują się chorymi 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Placówki stacjonarne są prowadzone przez podmioty publiczne lub prywatne i nadzorowane przez NFZ. Pobyt na oddziale jest bezpłatny (pokrywa NFZ). Są prywatne hospicja, które mają, umowę z NFZ i wtedy pobyt jest bezpłatny. Natomiast część z nich ma także możliwość pobytu pełnopłatnego zgodnego z cennikiem danej placówki.

Wszystkie oddziały w hospicjum stacjonarnym zajmują się ciężko chorymi pacjentami, gdy opieka w domu nie jest  już możliwa. Opieka hospicyjna koncentruje się bardziej na pomocy pacjentowi w zapewnieniu mu jak największego komfortu pod koniec życia oraz spokojnej i godnej śmierci.

Celem działalności  jest zapewnienie możliwie najwyższej jakości życia, łagodzenie bólu związanego z chorobą i innych dokuczliwych objawów, a także  wsparcie psychologiczne dla chorego i rodziny. 

Oddziały hospicyjne są zaprojektowane tak, aby czuć się jak najbardziej „domowo”. Godziny odwiedzin w hospicjum są różne, a rodzina może spędzać z chorym tyle czasu, ile chce. Najbliżsi mogą także pomagać w opiece nad chorym.

Niektóre oddziały hospicjum stacjonarnego dysponują niewielką liczbą łóżek. Inne jednostki mogą być częścią domu opieki dla osób starszych, jak Caritas. Większość jednostek opieki paliatywnej oferuje pokoje 1,2,3- osobowe, ale nie zawsze tak jest.

Hospicjum stacjonarne to przestrzeń pełna ciepła, wsparcia i miłości. Personel hospicjum, składający się z lekarzy, pielęgniarek, psychologów, kapelanów i wolontariuszy, tworzy atmosferę, w której pacjenci i ich bliscy czują się bezpieczni i otoczeni czułą opieką.

Osoby chore, są przyjmowane na oddział, na podstawie skierowania od lekarza w ramach ubezpieczenia. Pobyt na oddziale jest bezpłatny (pokrywa NFZ). Pacjenci, którzy cierpią, na poniższe choroby mogą uzyskać pomoc na oddziale paliatywnym hospicjum stacjonarnego:

Zaawansowane stadia nowotworów, choroby neurologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane (SM) czy choroba Parkinsona, zaawansowane choroby serca, płuc lub nerek, trudno gojące się oparzenia, inne choroby przewlekłe w zaawansowanym stadium, które powodują znaczne pogorszenie jakości życia i wymagają specjalistycznej opieki paliatywnej.

Więcej o przyjęciach do hospicjum

 

 

A A A

Medycyna paliatywna, opieka paliatywna co to jest?

 

opieka paliatywna

Opieka paliatywna inaczej nazywana medycyną paliatywną to rodzaj opieki skierowanej przede wszystkim do osób przewlekle, nieuleczalnie chorych. Na samym początku tego rodzaju opieka przeznaczona była jedynie dla osób z nowotworami złośliwymi. Obecnie jednak zakres opieki został znacząco rozszerzony i większa liczba pacjentów może z niej skorzystać. Przedstawiamy czym dokładnie jest opieka paliatywna, jaki jest jej zakres i gdzie można się po tego rodzaju usługi zgłosić.

Opieka paliatywna, a hospicyjna

Bardzo często opieka paliatywna jest łączona z opieką hospicyjną. Wynika to z faktu, że w obu przypadkach występuje bardzo wiele podobieństw, które sprawiają, że ujednolicanie obu form opieki jest w pełni zasadne. Największe różnice pomiędzy opieką paliatywną a hospicyjną związane są ze strukturami organizacyjnymi. W hospicjach o wiele częściej zatrudniani są wolontariusze, którzy służą pomocą dla osób chorych.

Medycyna paliatywna na czym polega

Stały rozwój opieki paliatywnej sprawia, że na całym świecie pojawia się coraz więcej ośrodków, do których mogą zgłaszać się osoby przewlekle chore, które wymagają stałej opieki. Pierwszy raz opiekę paliatywną jako osobną specjalność medyczną zaczęto traktować w połowie lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. To również wtedy ta dziedzina medycyny zaczęła się dynamicznie rozwijać. Opieka paliatywna koncentruje się na opiece nad osobami przewlekle chorymi. Celem opieki jest zapewnienie odpowiednich warunków bytowych i rozwojowych. Opieka koncentruje się na złagodzeniu objawów chorobowych poprzez wszelkiego rodzaju zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne. Dodatkowo opieka obejmuje stałe wsparcie psychologiczne i duchowe. Całościowy plan opieki pomaga żyć w sposób aktywny przez możliwie jak najdłuższy czas. Dodatkowo w opiece paliatywnej bardzo istotna jest również rodzina. Najbliżsi osoby chorej także mogą skorzystać z profesjonalnego wsparcia, które pomaga oswoić się z chorobą i dowiedzieć w jaki sposób postępować z bliską osobą.

Należy podkreślić, że opieka paliatywna gwarantuje całodobową opiekę nad chorą osobą i jest kierowana przede wszystkim do pacjentów, którzy nie są zdolni do całkowicie samodzielnego funkcjonowania.

Jaki jest zakres opieki paliatywnej?

Medycyna paliatywna charakteryzuje się dość szerokim zakresem wykonywanych wokół chorego czynności. Najważniejsze czynności wykonywane wokół chorego to:

  • Zajęcia terapeutyczne – w ramach opieki paliatywnej prowadzone są różnego rodzaju zajęcia rehabilitacyjne oraz terapeutyczne. Ich celem jest zagwarantowanie osobie chorej ruchu, który jest w stanie wpłynąć na lepsze samopoczucie.
  • Opieka psychologiczna – dotyczy zarówno pacjenta, jak i rodziny.
  • Bezpłatne wypożyczenie sprzętu medycznego oraz pomocniczego.
  • Leczenie farmakologiczne
  • W przypadku pobytu w ośrodkach stacjonarnych opieka rozszerzana jest o dbanie o higienę osobistą czy profilaktykę odleżyn.

W ramach opieki paliatywnej możliwy jest także dostęp do lekarzy specjalistów. W warunkach domowych pacjent otrzymuje całodobowy dostęp do świadczeń lekarskich przez 7 dni w tygodniu. Porady lekarskie odbywają się minimum 2 razy w miesiącu, a wizyty pielęgniarskie minimum 2 razy w tygodniu.

Medycyna paliatywna, gdzie realizowana jest opieka?

Opieka paliatywna to specyficzny rodzaj świadczenia, które może być realizowane w różnych warunkach. Świadczenia opieki paliatywnej mogą być realizowane w domu pacjenta, gdzie ten ma odpowiednią opiekę rodziny i wysoki komfort psychiczny. Inną opcją jest opieka w warunkach ambulatoryjnych w poradni medycyny paliatywnej. Trzecia opcja to opieka w oddziale medycyny paliatywnej oraz w hospicjum stacjonarnym. Opieka paliatywna i hospicyjna- w obu przypadkach  pacjent może skorzystać ze świadczeń gwarantowanych i realizowanych w różnych warunkach.

W warunkach stacjonarnych hospicjum stacjonarnego w szpitalu państwowym (umowa z NFZ ), prywatnym, prywatnym, który ma umowę z NFZ, a także na oddziale medycyny paliatywnej (szpital lub inny ośrodek) posiadający taki oddział.
W warunkach domowych hospicjum domowego. Wiek osoby objętej taką opieka jest akceptowany od wieku dziecięcego do ukończenia 18 lat i dalej dla osób dorosłych do starości bez górnej granicy wieku.
W warunkach ambulatoryjnych, w poradni medycyny paliatywnej dla osób w każdym wieku.
W warunkach perinatalnej opieki paliatywnej, w ośrodkach diagnostyki prenatalnej, w zakładach kardiologii prenatalnej, w zakładach genetyki, w poradniach medycyny paliatywnej.

Opieka paliatywna dla kogo?

Medycyna paliatywna kierowana jest przede wszystkim do osób, które zmagają się z postępującą i często nieuleczalną chorobą, która w znacznym stopniu utrudnia codzienne funkcjonowanie. Z opieki paliatywnej mogą skorzystać zarówno osoby dorosłe, starsze, jak i dzieci.  Do objęcia opieką niezbędna jest zgoda samego pacjenta. W przypadku dzieci niezbędna do objęcia opieką jest zgoda rodziców, a w przypadku, gdy dziecko ukończyło 16 lat również zgoda samego dziecka.

Decyzję o przydzieleniu opieki paliatywnej podejmuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. W celu skorzystania z opieki wymagane jest jedynie złożenie odpowiedniego wniosku.

Tekst:

Data utworzenia: 30 wrzesień 2022

J. Zielska