Wyszukiwarka obiektów
A A A

dostep do informacji o swoim stanie zdrowiaKto może uzyskać informacje o stanie zdrowia pacjenta?

Pacjent w Polsce zgodnie z prawem może w dowolnej chwili otrzymać informacje od jednostki medycznej, w której się leczy o swoim stanie zdrowia. Może to zrobić osobiście, jeżeli jego stan zdrowia fizyczny i psychiczny pozwala na to.

 

Jak zapytać o stan zdrowia?

 

Informacje o stanie zdrowia pacjenta, do jakich masz prawo oczekiwać w czasie leczenia gwarantuje Ci ustawodawca. 

Lekarz ma obowiązek udzielać każdemu pacjentowi, a także pacjentowi, który ukończył 16 lat lub ustawowemu przedstawicielowi informacji o stanie zdrowia. Informacje muszą być zrozumiałe i jasne dla pacjenta. 

 

Informacje o stanie zdrowia pacjenta muszą zawierać: 

rozpoznanie choroby, proponowane metody diagnostyczne, proponowane leczenie lub terapia lecznicza. Proponowane metody leczenia danej choroby powinny być zrozumiałe określone. Musisz uzyskać wyczerpującą informację od lekarza,  jakie mogą być rokowania, następstwa, skutki uboczne  proponowanego leczenia lub rezygnacji z danej terapii.  Lekarz ma obowiązek udzielić Ci wszelkich wyczerpujących informacji informacji na podstawie ustawy.

(Podstawy prawne: art. 9 ust. 1-2 i ust. 7-8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 31 ust. 1, ust. 5-7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 16 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej )

 

Zapytaj lekarza:

 • Jakie ryzyko niesie dana metoda diagnostyczna, której masz być poddany,
 • Jaki masz rodzaj choroby,
 • Jakie metody leczenia są/będą Ci zlecone,
 • Jakie skutki uboczne mogą być związane z daną terapią,
 • Jakie mogą być rokowania w wyniku zastosowanej metody leczenia.

 

Sytuacja się zmieni, jeżeli Twój stan zdrowia z różnych przyczyn ulegnie pogorszeniu, a sam nie będziesz w stanie kontaktować się już z lekarzem. Wtedy informacje o stanie zdrowia pacjenta będą udzielane zgodnie z prawem, ale osobom bliskim lub  przedstawicielowi ustawowemu.

Oto kilka przykładów:

 • Będziesz mieć uszkodzenie mózgu w wyniku jakiegoś wypadku,
 • Upośledzenie funkcji poznawczych (myślenia),
 • Nieprzytomny będziesz w wyniku udaru,
 • Nieprzytomny będziesz w wyniku wylewu,
 • Objawy demencji nagle się nasilą i nie będziesz zdolny do komunikacji,
 • W wyniku postępującej choroby nowotworowej stan Twój się nagle pogorszy.
 • Rodzina, najbliżsi będą mieli w dzisiejszych czasach utrudniony dostęp do informacji o Twoim stanie zdrowia bez Twojej pisemnej zgody.

W związku z powyższym ustawodawca dał możliwość wcześniejszego zadbania o wyznaczenie osoby upoważnionej do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta. Możesz w każdej chwili upoważnić odpowiednią, zaufaną Ci dowolną osobę, a najlepiej więcej osób do uzyskania takich informacji na wypadek choroby. Masz możliwość upoważnić: Małżonka, rodziców, córkę, syna, inną dowolną osobę lub więcej osób (nie ma ograniczenia do jednej osoby). Nie zwlekaj, zrób to póki czas.

 

Co będzie, jeżeli nie podpiszesz dokumentu: „informacje o stanie zdrowia pacjenta” i nikogo nie upoważnisz, a Twój stan zdrowia nagle się pogorszy?

Wprawdzie osoby najbliższe mają prawo do informacji, ale sama weryfikacja Twoich najbliższych może zabrać wiele czasu przysporzyć wiele niepotrzebnego stresu i nerwów.

Poniżej przykładowe pytania, na które bliska Ci osoba musi odpowiedzieć chcąc dowiedzieć się o Twoim stanie zdrowia i być może podjąć decyzję o dalszym leczeniu. Sprawdź jak osoba najbliższa będzie weryfikowana przez jednostkę medyczną.

 

Z jakimi pytaniami muszą się liczyć Twoi bliscy, jeżeli będziesz nieprzytomny, a nie zdążyłeś nikogo upoważnić?

Poniżej niektóre z pytań, jakie zostaną im postawione celem weryfikacji pokrewieństwa z Tobą.

 1. Jaki jest stopień Pana/Pani pokrewieństwa z pacjentem,
 2. Podać numer PESEL pacjenta,
 3. Podać miejsce urodzenia pacjenta,
 4. Drugie imię pacjenta,
 5. Czy pacjent posiada znaki szczególne (np. tatuaż), 
 6. Opisać dokładny wygląd pacjenta,
 7. Podać numer telefonu pacjenta,
 8. W przypadku wideorozmowy trzeba okazać dokument potwierdzający wspólną relację/pokrewieństwo (np. akt stanu cywilnego).

 

Informacje o stanie zdrowia pacjenta, jak upoważnić bliską osobę?

Jeżeli jesteś w odpowiedniej formie, to jak najszybciej wyznacz bliską Ci osobę lub kilka osób do informacji o Twoim stanie zdrowia na wypadek choroby. Nie czekaj, że jakoś to będzie. Wprawdzie osoby najbliższe mają prawo do informacji, ale sama weryfikacja osób najbliższych może zabrać wiele cennego czasu.

Dobrym i sprawdzonym sposobem jest wypełnienie odpowiedniego dokumentu w gabinecie swojego lekarza rodzinnego. Pracownik (pielęgniarka) przyjmujący taki dokument odnotuje to w dokumentacji medycznej, aby dokument: „informacje o stanie zdrowia pacjenta„ był gotowy na wszelki wypadek.

Drugi sposób to udzielenie upoważnienia odpowiedniej (wyznaczonej przez Ciebie) osobie poprzez Internetowe Konto Pacjenta (w systemie). Tu możesz samodzielnie lub z pomocą bliskich upoważnić przez Internet odpowiednią osobę lub kilka osób (np.: wszystkie dzieci).

Upoważniając taką osobę, (osoby) będziesz mógł odwołać upoważnienie zawsze i zmienić osobę upoważnioną. Dobrze mieć kopię upoważnienia na wypadek sytuacji nagłej choroby, aby osoba upoważniona mogła przedstawić w szpitalu, w którym będziesz przebywać w razie poważnej choroby, wypadku i będziesz nieprzytomny.