pasek8

Wyszukiwarka obiektów

Informacje o Hospicjum stacjonarnym

 

Jeśli stan chorego ulegnie zmianie, pogorszeniu lub stanie się skomplikowany, może potrzebować opieki szpitalnej na oddziale paliatywnym w hospicjum stacjonarnym. Stacjonarne oddziały opieki paliatywnej (hospicja) na oddziale szpitalnym opiekują się chorymi 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Placówki stacjonarne są prowadzone przez podmioty publiczne lub prywatne i nadzorowane przez NFZ. Pobyt na oddziale jest bezpłatny (pokrywa NFZ). Są prywatne hospicja, które mają, umowę z NFZ i wtedy pobyt jest bezpłatny. Natomiast część z nich ma także możliwość pobytu pełnopłatnego zgodnego z cennikiem danej placówki.

Wszystkie oddziały w hospicjum stacjonarnym zajmują się ciężko chorymi pacjentami, gdy opieka w domu nie jest  już możliwa. Opieka hospicyjna koncentruje się bardziej na pomocy pacjentowi w zapewnieniu mu jak największego komfortu pod koniec życia oraz spokojnej i godnej śmierci.

Celem działalności  jest zapewnienie możliwie najwyższej jakości życia, łagodzenie bólu związanego z chorobą i innych dokuczliwych objawów, a także  wsparcie psychologiczne dla chorego i rodziny. 

Oddziały hospicyjne są zaprojektowane tak, aby czuć się jak najbardziej „domowo”. Godziny odwiedzin w hospicjum są różne, a rodzina może spędzać z chorym tyle czasu, ile chce. Najbliżsi mogą także pomagać w opiece nad chorym.

Niektóre oddziały hospicjum stacjonarnego dysponują niewielką liczbą łóżek. Inne jednostki mogą być częścią domu opieki dla osób starszych, jak Caritas. Większość jednostek opieki paliatywnej oferuje pokoje 1,2,3- osobowe, ale nie zawsze tak jest.

Hospicjum stacjonarne to przestrzeń pełna ciepła, wsparcia i miłości. Personel hospicjum, składający się z lekarzy, pielęgniarek, psychologów, kapelanów i wolontariuszy, tworzy atmosferę, w której pacjenci i ich bliscy czują się bezpieczni i otoczeni czułą opieką.

Osoby chore, są przyjmowane na oddział, na podstawie skierowania od lekarza w ramach ubezpieczenia. Pobyt na oddziale jest bezpłatny (pokrywa NFZ). Pacjenci, którzy cierpią, na poniższe choroby mogą uzyskać pomoc na oddziale paliatywnym hospicjum stacjonarnego:

Zaawansowane stadia nowotworów, choroby neurologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane (SM) czy choroba Parkinsona, zaawansowane choroby serca, płuc lub nerek, trudno gojące się oparzenia, inne choroby przewlekłe w zaawansowanym stadium, które powodują znaczne pogorszenie jakości życia i wymagają specjalistycznej opieki paliatywnej.

Więcej o przyjęciach do hospicjum

 

 

A A A

Kto może uzyskać informacje o stanie zdrowia pacjenta?                                                   

 

dostep do informacji o swoim stanie zdrowiaPacjent w Polsce zgodnie z prawem może w dowolnej chwili otrzymać informacje od jednostki medycznej, w której się leczy o swoim stanie zdrowia. Może to zrobić osobiście, jeżeli jego stan zdrowia fizyczny i psychiczny pozwala na to.

 

Jak zapytać o stan zdrowia?

 

Informacje o stanie zdrowia pacjenta, do jakich masz prawo oczekiwać w czasie leczenia gwarantuje Ci ustawodawca. 

Lekarz ma obowiązek udzielać każdemu pacjentowi, a także pacjentowi, który ukończył 16 lat lub ustawowemu przedstawicielowi informacji o stanie zdrowia. Informacje muszą być zrozumiałe i jasne dla pacjenta. 

Informacje o stanie zdrowia pacjenta muszą zawierać: 

rozpoznanie choroby, proponowane metody diagnostyczne, proponowane leczenie lub terapia lecznicza. Proponowane metody leczenia danej choroby powinny być zrozumiałe określone. Musisz uzyskać wyczerpującą informację od lekarza,  jakie mogą być rokowania, następstwa, skutki uboczne  proponowanego leczenia lub rezygnacji z danej terapii.  Lekarz ma obowiązek udzielić Ci wszelkich wyczerpujących informacji informacji na podstawie ustawy.

(Podstawy prawne: art. 9 ust. 1-2 i ust. 7-8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 31 ust. 1, ust. 5-7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 16 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej )

Zapytaj lekarza:

 • Jakie ryzyko niesie dana metoda diagnostyczna, której masz być poddany,
 • Jaki masz rodzaj choroby,
 • Jakie metody leczenia są/będą Ci zlecone,
 • Jakie skutki uboczne mogą być związane z daną terapią,
 • Jakie mogą być rokowania w wyniku zastosowanej metody leczenia.

Sytuacja się zmieni, jeżeli Twój stan zdrowia z różnych przyczyn ulegnie pogorszeniu, a sam nie będziesz w stanie kontaktować się już z lekarzem. Wtedy informacje o stanie zdrowia pacjenta będą udzielane zgodnie z prawem, ale osobom bliskim lub  przedstawicielowi ustawowemu.

Oto kilka przykładów:

 • Będziesz mieć uszkodzenie mózgu w wyniku jakiegoś wypadku,
 • Upośledzenie funkcji poznawczych (myślenia),
 • Nieprzytomny będziesz w wyniku udaru,
 • Nieprzytomny będziesz w wyniku wylewu,
 • Objawy demencji nagle się nasilą i nie będziesz zdolny do komunikacji,
 • W wyniku postępującej choroby nowotworowej stan Twój się nagle pogorszy.
 • Rodzina, najbliżsi będą mieli w dzisiejszych czasach utrudniony dostęp do informacji o Twoim stanie zdrowia bez Twojej pisemnej zgody.

W związku z powyższym ustawodawca dał możliwość wcześniejszego zadbania o wyznaczenie osoby upoważnionej do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta. Możesz w każdej chwili upoważnić odpowiednią, zaufaną Ci dowolną osobę, a najlepiej więcej osób do uzyskania takich informacji na wypadek choroby. Masz możliwość upoważnić: Małżonka, rodziców, córkę, syna, inną dowolną osobę lub więcej osób (nie ma ograniczenia do jednej osoby). Nie zwlekaj, zrób to póki czas.

Co będzie, jeżeli nie podpiszesz dokumentu: „informacje o stanie zdrowia pacjenta” i nikogo nie upoważnisz, a Twój stan zdrowia nagle się pogorszy?

Wprawdzie osoby najbliższe mają prawo do informacji, ale sama weryfikacja Twoich najbliższych może zabrać wiele czasu przysporzyć wiele niepotrzebnego stresu i nerwów.

Poniżej przykładowe pytania, na które bliska Ci osoba musi odpowiedzieć chcąc dowiedzieć się o Twoim stanie zdrowia i być może podjąć decyzję o dalszym leczeniu. Sprawdź jak osoba najbliższa będzie weryfikowana przez jednostkę medyczną.

Z jakimi pytaniami muszą się liczyć Twoi bliscy, jeżeli będziesz nieprzytomny, a nie zdążyłeś nikogo upoważnić?

Poniżej niektóre z pytań, jakie zostaną im postawione celem weryfikacji pokrewieństwa z Tobą.

 1. Jaki jest stopień Pana/Pani pokrewieństwa z pacjentem,
 2. Podać numer PESEL pacjenta,
 3. Podać miejsce urodzenia pacjenta,
 4. Drugie imię pacjenta,
 5. Czy pacjent posiada znaki szczególne (np. tatuaż), 
 6. Opisać dokładny wygląd pacjenta,
 7. Podać numer telefonu pacjenta,
 8. W przypadku wideorozmowy trzeba okazać dokument potwierdzający wspólną relację/pokrewieństwo (np. akt stanu cywilnego).

 

Informacje o stanie zdrowia pacjenta, jak upoważnić bliską osobę?

Jeżeli jesteś w odpowiedniej formie, to jak najszybciej wyznacz bliską Ci osobę lub kilka osób do informacji o Twoim stanie zdrowia na wypadek choroby. Nie czekaj, że jakoś to będzie. Wprawdzie osoby najbliższe mają prawo do informacji, ale sama weryfikacja osób najbliższych może zabrać wiele cennego czasu.

Dobrym i sprawdzonym sposobem jest wypełnienie odpowiedniego dokumentu w gabinecie swojego lekarza rodzinnego. Pracownik (pielęgniarka) przyjmujący taki dokument odnotuje to w dokumentacji medycznej, aby dokument: „informacje o stanie zdrowia pacjenta„ był gotowy na wszelki wypadek.

Drugi sposób to udzielenie upoważnienia odpowiedniej (wyznaczonej przez Ciebie) osobie poprzez Internetowe Konto Pacjenta (w systemie). Tu możesz samodzielnie lub z pomocą bliskich upoważnić przez Internet odpowiednią osobę lub kilka osób (np.: wszystkie dzieci).

Upoważniając taką osobę, (osoby) będziesz mógł odwołać upoważnienie zawsze i zmienić osobę upoważnioną. Dobrze mieć kopię upoważnienia na wypadek sytuacji nagłej choroby, aby osoba upoważniona mogła przedstawić w szpitalu, w którym będziesz przebywać w razie poważnej choroby, wypadku i będziesz nieprzytomny.