Wyszukiwarka obiektów
A A A

jakie sa rodzaje hospicjum

Jakie sa rodzaje hospicjum?

Opieka paliatywna w hospicjum nad podopiecznymi wymagającymi stałych działań leczniczych, pielęgnacyjnych, psychologicznych czy rehabilitacyjnych ma różne formy.

Do najpowszechniej wykorzystywanych zaliczają się ośrodki:

  • stacjonarne,
  • domowe,
  • doraźnego wsparcia.

 

Największą grupę placówek tworzy pierwsza z wymienionych kategorii, która oferuje również kompleksową formułę pomocy najpoważniej chorym, a także ich rodzinom. Tego typu ośrodki są prowadzone przez podmioty publiczne albo prywatne. W przypadku państwowych ich funkcjonowanie umożliwiają finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia i dobrowolne datki z wpłat na fundację czy stowarzyszenie.

 

Z kolei drugie są utrzymywane przez bliskich, samych pensjonariuszy ponoszących koszty pobytu, rodziców bądź dziadków przebywających w hospicjum.

 

W przypadku śmiertelnie chorego dziecka poniżej 16. roku życia do umieszczenia w placówce niezbędna jest pisemna zgoda rodziców. Zagwarantowanie maksymalnie komfortowych warunków pobytu może sugerować alternatywny model opieki paliatywnej nad chorym. Jest nim hospicjum domowe, czyli objęcie podopiecznego pełnymi świadczeniami leczniczo-pielęgnacyjnymi w miejscu zamieszkania.

Polega ono na regularnych wizytach:

  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub geriatry,
  • pielęgniarki,
  • fizjoterapeuty,
  • psychologa.

 

Jeśli chora kobieta jest w ciąży lub stan zdrowia drastycznie pogorszył się już po porodzie, otrzyma też wsparcie wykwalifikowanej położnej.

W takim hospicjum może liczyć na pomoc w utrzymaniu odpowiedniej higieny intymnej i monitorowanie stanu zdrowia aż do przyjścia na świat jej dziecka.

 

Hospicjum perinatalne

Innymi podmiotami są ośrodki wsparcia doraźnego dla rodziców, którzy dowiedzieli się o śmiertelnej chorobie lub bardzo poważnej wadzie rozwojowej jeszcze przed porodem – w okresie płodowym.

To hospicja perinatalne, czyli placówki zajmujące się przygotowaniem opiekunów w aspekcie:

zdrowotnym,

formalnym oraz psychicznym do poradzenia sobie z nieuchronnym odejściem małego dziecka. Troszcząc się o pomoc rodzicom w codziennych potrzebach medycznych i pielęgnacyjnych.