Wyszukiwarka obiektów
A A A

6 podstawowych standardów w opiece

Sześć podstawowych standardów w opiece

 

Masz  prawo oczekiwać następujących standardów w opiece jeśli jesteś osobą taką jak:

  • Osoba starsza wymagająca wsparcia,
  • Osoba niepełnosprawna,
  • Osoba leżąca w wyniku choroby,
  • Lub inne osoby potrzebujące pomocy.

1. Opieka skoncentrowana na osobie

Musisz mieć zapewnioną  opiekę dostosowaną  do Twoich potrzeb i odpowiadającą Twoim oczekiwaniom.


2. Godność i szacunek

Musisz być traktowany z godnością i szacunkiem w czasie, gdy opiekują się Tobą podczas, gdy jesteś chory, niepełnosprawny czasowo lub ciągle.

Podczas otrzymywania opieki nie możesz cierpieć z powodu jakiejkolwiek formy znęcania się lub niewłaściwego traktowania takiego jak:

  • Zaniedbanie obowiązków opiekuńczych;
  • Poniżające traktowanie;
  • Niepotrzebne do wymaganej sytuacji ograniczenie.


3. Masz gwarancję prywatności

Masz prawo do prywatności, kiedy jej potrzebujesz i chcesz.

Wszyscy są traktowani na równi  bez względu na swoje niedomagania i ułomności.

Otrzymujesz wsparcie, którego potrzebujesz, aby zachować niezależność.

 
4. Prawo Cię chroni

Aby otrzymać wymaganą opiekę zawsze musisz Ty wyrazić zgodę lub inna osoba, prawnie działająca w Twoim imieniu np.: najbliższa rodzina lub opiekun prawny jeśli jesteś sam.


5. Bezpieczna opieka

Dostawcy usług opiekuńczych  muszą ocenić zagrożenia dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Nie mogą Cię narazić na szkody, których można by uniknąć.

Podczas każdej opieki zagwarantować Tobie muszą, że ich personel posiada kwalifikacje, kompetencje, umiejętności i doświadczenie, które zapewnią Ci bezpieczeństwo.

Jeśli coś pójdzie nie tak, muszą powiedzieć Ci, co się stało, udzielić wsparcia i przeprosić.

Firmy opiekuńcze muszą mieć solidne procedury rekrutacyjne i przeprowadzać odpowiednie kontrole, aby zachować wysoki poziom oferowanych usług.

Musisz  mieć zagwarantowaną możliwość złożenia skargi na swoją opiekę, a także zamiany personelu, gdy zajdzie taka konieczność.

Firma opiekuńcza musi mieć wdrożony system, szybkiego zgłaszania skarg i odpowiedzi na nie.  Muszą  dokładnie przeanalizować  Twoje wątpliwości  i podjąć adekwatne działania w przypadku zaistniałych problemów.


6. Opłaty za opiekę muszę odpowiednio kosztować

Dostawca usług opiekuńczych chcąc zagwarantować Tobie odpowiedni poziom usług, a Ty chcąc mieć gwarancje odpowiedniej opieki, musisz mieć świadomość kosztów. Usługodawca musi mieć wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanych, kompetentnych i doświadczonych pracowników, aby móc Tobie zagwarantować wysoki poziom usług opiekuńczych. Wysoko wykwalifikowana kadra musi otrzymać odpowiednie kontrakty, które będą adekwatną zapłatą za tak odpowiedzialną pracę, pełną niekiedy poświęcenia.