dofinansowaniePacjenci, którzy są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą skorzystać z refundacji sprzętu rehabilitacyjnego. Natomiast osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie na urządzenia niezbędne do rehabilitacji, które zostały zalecone przez lekarza. Takie produkty nie muszą być objęte finansowaniem z funduszy NFZ.

W jaki sposób skorzystać z dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny?

Na uzyskanie środków finansowych niezbędnych do codziennego funkcjonowania mogą liczyć osoby mające dokument potwierdzający niepełnosprawność. Dodatkowe kryteria dotyczą dochodów. Pieniądze można uzyskać w sytuacji, gdy dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Dla osób niepełnosprawnych 

Dla kogo jest dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?są organizowane turnusy rehabilitacyjne w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Grupy od 20 osób o podobnych dysfunkcjach ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Turnusy najkrótsze są 14 dniowe, ale i są trwające dłużej. Każda grupa ma opracowany specjalny harmonogram zajęć nadzorowany przez wysokiej klasy specjalistów od rehabilitacji, psychologii i terapeutów zajęciowych.

Z jakich zabiegów możesz skorzystać?

Warunkiem przepisania zabiegów jest przedłożenie na miejscu aktualnej informacji o stanie zdrowia pod rygorem nieudzielenia zabiegów.

Informacja o stanie zdrowia jest ważna 3 miesiące od daty jej wystawienia.

Gdy spełnisz powyższy warunek możesz wybrać odpowiednie dla siebie zabiegi takie jak poniżej i wiele innych, gdzie ośrodki przygotowują jak największy wachlarz takich zabiegów.

bariery architektoniczne

Masz przyznany stopień niepełności?

Jeśli masz to ten program jest dla Ciebie

Masz problem  z wejściem do domu po schodach?

Jeśli masz problem ze względu na niepełnosprawność swoją to ten program też jest dla Ciebie

Masz nieodpowiednio  przystosowane mieszkanie do wózka inwalidzkiego?

Jeśli tak ,to ten program jest dla Ciebie

Masz inne utrudnienia w poruszaniu się w obrębie domu, mieszkania?

To  wszystko jest dla Ciebie, a więc czytaj dalej

 Pieniądze dla opiekunówKomu należy się świadczenie do 1971 zł na miesiąc?

  • Gdy opiekujesz się już osobą niepełnosprawną w Twojej rodzinie. W związku z tym nie możesz zarabiać na życie i nie masz żadnego dochodu.
  • Gdy będziesz opiekować się bliską osobą i musisz zrezygnować z pracy.
  • Pobierasz już zasiłek w kwocie 620 zł, opiekując się osobą niepełnosprawną w rodzinie. Możesz uzyskać dopłatę do kwoty 1971 zł na miesiąc.
  • Jeśli masz już rentę rodzinną po zmarłym małżonku lub rentę chorobową i opiekujesz się osobą niepełnosprawną. Możesz uzyskać dopłatę do kwoty 1971 zł na miesiąc.
  • Jeśli jesteś emerytem niepracującym z dochodem do 1280 zł na miesiąc. Możesz uzyskać dopłatę do kwoty 1971 zł na miesiąc.

We wszystkich powyższych przypadkach będziesz mógł ubiegać się o wyrównanie świadczenia do kwoty 1971 zł którą powinieneś dostać.