A A A

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne często borykają się z wykluczeniem i dyskryminacją w swoich społecznościach, w tym w obszarach edukacji, zatrudnienia i opieki zdrowotnej. Dowody rzeczywiście wskazują, że promowanie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu dla osób niepełnosprawnych jest korzystne dla wszystkich rozwijających się. W celu zapewnienia inkluzywnych i niezbędnych usług wsparcia dla osób niepełnosprawnych (w tym ochrony socjalnej mającej na celu pełną integrację osób niepełnosprawnych) ważne jest, aby agenda rozwoju uwzględniała i włączała osoby niepełnosprawne w rozwój. 

Obejmuje to między innymi odpowiednie wsparcie poprzez dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na niezbędny sprzęt i wyroby medyczne jak wózki inwalidzkie, ortezy, obuwie ortopedyczne, pionizatory, materace przeciwodleżynowe, poduszki oraz usługi związane z ich utrzymaniem i serwisem. 

Ma to na celu pomóc osobom niepełnosprawnym na stosowne egzystowanie w społeczeństwie oraz jak największe uniezależnienie się od osób trzecich jeżeli jest to możliwe.

Wydatki konieczne na zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania osobie niepełnosprawnej są niezwykle wysokie. Potrzeba korzystania z najróżniejszych środków wspierających normalne działanie i poruszanie się wymaga systematycznego nakładu. Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych daje możliwość znacznego ograniczenia wydatków własnych, które ponosi osoba niepełnosprawna lub jej opiekunowie. 

Każda osoba z niepełnosprawnością ma prawo raz w roku wystąpić o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na sprzęt rehabilitacyjny, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub MOPS Organizacje te korzystają ze środków PFRON na dotacje w wysokości do 80% wartości sprzętu. Pozostała część to wymagany wkład własny.

 

 

ochrona prawnaOchrona prawna

Jeśli czujesz się niepewnie, nie wiesz jakie masz prawa  lub nie jesteś w stanie rozwiązać swoich problemów samodzielnie. Przeczytaj o swoich prawach w opiece nad osobami starszymi.

Przejdź do kategorii

logo kat1Ochrona finansowa

Staraj się o wsparcie finansowe od rządu za pośrednictwem różnych instytucji. Pomoc finansową otrzymasz nawet do 80% wartości usługi, zakupu. Zapewni Ci to dostęp do opieki.

Przejdź do kategorii


Zabezpieczenie - artykuły w podkategoriach
Ochrona finansowa

Karta parkingowa daje zezwolenie na parkowanie na tzw. KOPERTACH w Polsce i za granicą. W niektórych miastach parkowanie takie jest...

Ochrona prawna

Umowa o dożywocie Jeżeli jesteś osobą starszą lub niepełnosprawną oraz właścicielem nieruchomości (ewentualnie prawa użytkowania wieczystego),...

Ochrona prawna

Są sytuacje w życiu, gdy los może zaskoczyć, czy to przez nagłą chorobę nowotworową, wylew, udar, wypadek czy demencję (zanik pamięci). Nie czekaj...

Ochrona finansowa

Czy wiesz, że możesz otrzymać dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do użytku domowego celem podniesienia...

Ochrona finansowa

Czy wiesz, że możesz wyjechać na turnus rehabilitacyjny płacąc o wiele mniej. PFRON może Ci dopłacić nawet do 40% kosztów turnusu...

Ochrona finansowa

Dla kogo jest dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w budownictwie? Jeżeli masz przyznany stopień niepełnosprawności, a masz...

Ochrona finansowa

Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób zajmujących się niepełnosprawnymi, seniorami lub chorymi wymagającymi stałej opieki to nieodzowny element...

Ochrona finansowa

Program Opieka Wytchnieniowa jest  dla opiekunów osób niepełnosprawnych: członkowie rodzin,którzy sprawują opiekę nad dziećmi lub osobami...

Ochrona prawna

Jaki jest cel programu? Usługa programu: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej jest formą wsparcia dla osób z orzeczoną...

Ochrona prawna

Odwrócony Kredyt Hipoteczny – plusy i minusy Jedną z form finansowego zabezpieczeniaosób starszych jest umowa odwróconego kredytu...

Ochrona prawna

Na czym polega obowiązek alimentacyjny? Osoby starsze, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, mają prawo oczekiwać odpowiedniej pomocy od...

Ochrona finansowa

Zasady refundacji leków i wyrobów medycznych Ministerstwo Zdrowia zapewnia pacjentom stały dostęp do produktów leczniczych. Dzięki refundacji...

Ochrona finansowa

Komu należy się świadczenie do 1971 zł na miesiąc? We wszystkich poniższych przypadkach będziesz mógł ubiegać się o wyrównanie świadczenia do kwoty...

Ochrona prawna

Z roku na rok rośnie liczba prywatnych domów opieki nad seniorami w Polsce.Opieka nad osobami starszymi ,niepełnosprawnymi potrzebującym pomocy...