A A A

ochrona finansowaStaraj się o wsparcie finansowe od rządu za pośrednictwem różnych instytucji.

Pomoc finansową możesz otrzymać nawet do 80% wartości usługi, zakupu.

Zapewni Ci to dostęp do opieki.

opieka wytchnieniowa dla kogoProgram Opieka Wytchnieniowa jest  dla opiekunów osób niepełnosprawnych:

  • członkowie rodzin,którzy sprawują opiekę nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi,
  • opiekunowie, którzy wykonują opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi lub nad osobami dorosłymi.

karta parkingowaKarta parkingowa daje zezwolenie na parkowanie na tzw. KOPERTACH w Polsce i za granicą. W niektórych miastach parkowanie takie jest bezpłatne.

Ważność karty jest na taki okres, jaki masz przyznane orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie dłużej, niż 5 lat. Koszt wydania karty parkingowej jest 21zł płatne na konto lub w kasie urzędu.

 Pieniądze dla opiekunówDodatkowe wsparcie finansowe dla osób zajmujących się niepełnosprawnymi, seniorami lub chorymi wymagającymi stałej opieki to nieodzowny element pomocy. Trzeba podkreślić, że świadczenie takich działań przez najbliższych członków rodziny albo przyjaciół nierzadko wymaga dużych poświęceń zawodowych.

bariery architektoniczne

Dla kogo jest dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w budownictwie?

Jeżeli masz przyznany stopień niepełnosprawności, a masz nieodpowiednio przystosowane mieszkanie np.: do wózka inwalidzkiego, czy masz inne utrudnienia w poruszaniu się w obrębie domu, mieszkania?

To ten program jest dla Ciebie, a więc czytaj dalej.

dofinansowanie

Czy wiesz, że możesz otrzymać dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do użytku domowego celem podniesienia sprawności fizycznej. Poprzez stosowne dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zapłacisz za sprzęt rehabilitacyjny tylko 20% ceny.

 Pieniądze dla opiekunówKomu należy się świadczenie do 1971 zł na miesiąc?

We wszystkich poniższych przypadkach będziesz mógł ubiegać się o wyrównanie świadczenia do kwoty 1971 zł którą powinieneś dostać.

dofinansowanie

Czy wiesz, że możesz wyjechać na turnus rehabilitacyjny płacąc o wiele mniej. PFRON może Ci dopłacić nawet do 40% kosztów turnusu rehabilitacyjnego.

 

Zasady refundacji leków i wyrobów medycznychZasady refundacji leków i wyrobów medycznych

Ministerstwo Zdrowia zapewnia pacjentom stały dostęp do produktów leczniczych. Dzięki refundacji gwarantuje im także zmniejszenie kosztów leczenia.
To refundacja umożliwia zakup leków i wyrobów medycznych po niższej cenie lub uzyskanie ich bezpłatnie.